Битумът е строителен и изолационен материал с универсално приложение. Той може да се използва, както като покривно покритие, така и като покривна хидроизолация – особено на плоски покриви. Съответно, също толкова многообразни са и формите, в които материалът е достъпен. Какви свойства и области на приложение има битумът? 

Битумът (наричан още и земен катран) представлява смес на нефт с различни органични материали. Принципно става въпрос за естествен материал, който е познат на човечеството от много отдавна. Битумна шпакловъчна маса е използвана още 6700 години преди н.е за моделиране на скулптури и като материал за хидроизолиране. Дори в наше време, все още съществуват големи битумни находища – като например Асфалтовото езеро в Тринидат. Битумът като субстанция, изградена на основа нефт, е полусолиден, въглеводороден продукт, произвеждан чрез премахване на по-леките частици (пр. втечнен нефтен газ, бензин и дизел) от тежкия суров нефт по време на процеса на рафиниране. Поради тази причина бива наричан рафиниран битум. В Северна Америка, битумът често се нарича асфалтов цимент или асфалт. По света, „асфалт“ е термин, използван за сместа от малки камъни, пясък, пълнеж и битум, използвана като пътна настилка.Нормално, производството на асфалт включва смесване на пясък, дребен чакъл и натрошени камъни с битум, който играе ролята на свързващ материал. Асфалтовата смес съдържа само около 5% битум. Други материали (като полимери например) могат да бъдат добавяни към битума, с цел да променят свойствата му според предназначението, за което предстои да се използва.

Често срещани заблуди свързани с битума

Бензиновият битум често бива бъркан с катран. Въпреки че битумът и катранът са черни и лепкави, те се различават доста в основата, химичния си състав и свойствата. Катранът се получава чрез нагорещяване на въглища до изключително висока температура и е продукт, отделящ се при производството на газ и кокс. През първата половина на миналия век, често е бил използван като свързващ материал в пътния асфалт. Тогава бива заменен от рафиниран битум.

Битумът също се бърка с петролния катран, който, въпреки че също се получава от суров нефт, е субстанция, произвеждана по различен начин. Петролният катран е остатъчен материал от нагряването на пукнатините на нефтените фракции. Неговите свойства и химичен състав са доста различни от тези на битума.

Битумът, получаван по естествен път, често наричан естествен асфалт, каменен асфалт, езерен асфалт или нефтен пясък, се е използвал и продължава да се използва като слепващ материал, уплътнител и хидроизолатор вече 8,000 години. Той обаче се получава само в малки количества и свойствата му са доста различни от тези на рафинирания битум.

Приложения на битума

Поради многообразните си възможности за приложение (при покривното или пътно строителство и др.), и за да може да се отговори на голямото търсене, междувременно битумът се произвежда основно индустриално.

По-голямото количество рафиниран битум се използва в строителството - главно като съставка в продукти, използвани за настилки и покриви. Смята се, че количеството използван битум в момента по света, е около 102 млн. т. на година. Средно 85% от целият битум се използва като спояващ материал в асфалта по пътищата. Приложение намира и по други места, изискващи надеждна настилка като писти на летища, паркинги или пешеходни алеи.

10% от производството на битум в световен мащаб намира приложение при покриви, поради безценните му хидроизолационни свойства.

Останалите 5% от битума се използват главно за свързване и изолиране в редица строителни материали като изолации на тръби, бои и други.

Източник: “The Bitumen Industry - A Global Perspective”, 2011

Предимствата на битума

В зависимост от своят състав, битумът може да бъде пластичен, еластичен или съвсем твърд. Също така се използва и в течна форма. Въз основа на тези свои материални качества, в много области битумът намира приложение като полезен строителен материал, който много добре и лесно се обработва. Към това може да се прибави и факта, че битумът като естествен продукт, е добре поносим от хората и природата и отговаря на всички екологични стандарти. Точно по тези причини, не трябва да ни учудва, че битумът се е превърнал в един от основните строителни материали в днешно време.

Битумът и неговите свойства

В днешно време, този материал се използва, както за покриване и изолиране на покриви, така и в пътното строителство за връзка с фугите. Ползата от полагането на битума се дължи на това, че химическият състав на материала позволява ефективното уплътняване и изолиране на покрива против влага. Сярата, азота, кислорода и следите от метал образуват водонеразтворимата консистенция на битума. Едва при високи температури започва процесът на разпад на този състав. Поради различните вещества, съдържащи се в битума, не е възможно да се посочи неговата точна температура на разтапяне, а се говори за зона на топене. В същото време, нефтосъдържащият материал е резистентен към основи и киселини, които не оксидират. Точно това обаче усложнява и отстраняването на веднъж нанесен битум.

Кои битумни материали са подходящи за хидроизолация на покрив?

В зависимост от изискванията, съществуват различни материали, между които може да се избира, при покриването на един покрив с битум. Вълнообразните битумни панели например, представляват компактен и икономически изгоден метод за покриване на един покрив. Използва се предимно при покриването на бараки, пристройки и сенници.

Съществуват обаче и декоративни форми от битум, които са подходящи за покриване и на жилищни постройки. Произвеждат се битумни керемиди в различни традиционни форми, които на външен вид почти не се отличават от оригинала. Продават се на ролки или платна, които се разкрояват и полагат. В този случай, особено важно е да се работи прецизно и правилно да се уплътнят и хидроизолират връзките и фугите между отделните платна.

Области на приложение на материали, произведени от битум

С помощта на битумна обмазна хидроизолация (битумна обмазка или боя) могат да бъдат изолирани всякакви възможни материали и по този начин да бъдат защитени от проникване на влага и вода. Важна област на приложение на битумната обмазка е хидроизолирането, не само на покриви, но и на фундаменти, основи и други, контактуващи с почва конструктивни детайли. Течният строителен материал следва да се нанася върху напълно чиста и суха повърхност, като гарантира по този начин дългогодишни водонепропускваеми свойства.

Друг метод за дългосрочно уплътняване и хидроизолиране е дебелослойното нанасяне на битумна паста или битумна шпакловка. В този случай, черният материал е обогатен с изкуствени полимери и се полага на няколко слоя, върху добре почистената повърхност. Много добре се поема от пукнатини и нацепвания в основата и е много подходяща за малки поправки на течове, на покриви, улуци и др., както и при ремонт на пробиви на битумни хидроизолации и мембрани. 

Хидроизолация на повърхности с битум

За да се получи добра адхезия и битумните материали да се захванат оптимално върху повърхности като метал, дърво или бетон, е необходимо основата да бъде третирана предварително с битумен грунд. Той представлява грундиращо покритие на битумна основа, което се нанася преди запояване или залепване на основния материал. Изпаренията на битумния грунд са запалими, и за това той не трябва да се използва в затворени помещения, които не са добре вентилирани. След пълното изсъхване на основата, може да се започне с полагането на основното битумно покритие.

Съдържащият нефт материал, се използва най-често върху плоски покриви. Дори и при оптимално извършени монтажни работи и професионална поддръжка на плоския покрив, след определен период от време обаче, идва момент, в който той трябва да бъде саниран. Преди да бъдат извършени самите работи по санирането обаче, състоянието на покрива трябва да бъде много щателно проверено, анализирано и всички етапи и материали - добре планирани.

Информирайте се и потърсете специалист

Преди покупката на битум следва да се информирате много добре за областите на приложение и да сте на ясно с мястото на полагане, тъй като само адекватната употреба на правилния продукт осигурява желаната дългосрочна нужда. Въпреки, че нанасянето на битумните продукти изглежда много лесно, има особености, за които трябва да се внимава, за да може да се гарантира дългогодишната защита от влага и течове. За тази цел, особено при по-мащабни проекти (саниране или покриване с битум на покрив), препоръчваме да се обърнете към специалист, който да извърши монтажните дейности и да гарантира крайния резултат. 

Свързани продукти

teraflex-bitumen-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ТЕРАФЛЕКС® BITUMEN - битумен уплътнител

Еднокомпонентна битумна уплътнителна маса за лепене и уплътнение при покривни работи, устойчива на стареене, UV-лъчи и атмосферни влияния

  • Основи и фундаменти
  • Покриви
  • Външни пространства
bitumna-lenta-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® HBM TAPE - битумна лента с алуминиево фолио

Ламинирана с алуминиево фолио самозалепваща битумна лента, извънредно устойчива на атмосферни влияния, UV лъчи и стареене, с висока якост на сцепление към почти всички строителни основи.

  • Балкони и тераси
  • Покриви
  • Външни пространства
bitumen-grund-na-organichna-osnova-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® BG-OR битумен грунд на органична основа

За изключително здрава връзка между основата и полагани битумни хидроизолации и покрития, прониква дълбоко в порести повърхнини като ги уплътнява и заздравява.

  • Основи и фундаменти
  • Балкони и тераси
  • Покриви