Технически аерозоли и спрейове

Висококачественни многофункционални продукти с универсално приложение в индустрията, производството и търговията. Използват се за поддръжка, поправка, монтажи, ефективно почистване и защита на различни елементи и детайли в областта на строителството, ремонта и поддръжката на автомобила, домакинството, ремонтно-сервизната и други дейности.

untitled-1.jpg
Технически аерозоли и спрейове
Технически аерозоли

Технически аерозоли

untitled-3.jpg
Технически аерозоли и спрейове
Спрей бои

Спрей бои