Под устойчивост ние разбираме комплексната взаимовръзка между икономически, екологически и социални критерии, които биха задоволили, както настоящите, така и бъдещите поколения. Нашите продукти трябва същевременно да допринасят за изпълнението и да задоволяват изискванията за комфорт, качество и функционалност. Ние разглеждаме устойчивостта не като крайно състояние, а като процес на постоянно подобрение.

Чрез продажбата на нашите продукти, особено на топлоизолационните и фасадни системи, ние активно подпомагаме развитието и разпространението на екосъобразни технологии. Само с помощта на интелигентни и висококачествени строителни материали е възможно да се строи устойчиво, да се изграждат пасивни или енергийно неутрални къщи, да се удължи животът на сградите и постройките.

Принадена стойност с продуктите на Марисан

Нашите продукти имат принос към редица важни теми, свързани с устойчивостта – опазване на климата; енергийна и ресурсна ефективност; защита и удължаване на живота на сградите; здраве и комфорт на живот. Те се произвеждат енергийно и ресурсно ефективно, а всички суровини, вложени в тях, изпълняват важни функции като въздействието им върху природата е максимално оптимизирано.

Използването на възобновяеми природни ресурси е наш приоритет навсякъде, където това е екологично, икономическо и социално приемливо и полезно. Оценяваме потенциала за рециклиране и повторна употреба на продуктите ни и се стремим да го увеличаваме, доколкото това е технически и икономически осъществимо и съобразно.

Енергийно ефективни продукти, кокйто предпазват от атмосферни влияния

Основна част от дейността на МАРИСАН е производството на топлоизолационни системи, които посредством вградената в тях ефективна топлоизолация допринасят, както за значителни икономии на енергия за отопление, така и за намаляване с милиони тонове на СО2 емисиите, излъчвани в атмосферата. По този начин топлоизолационните системи са не само важна икономическа основа за нас, но и същевременно допринасят чувствително за опазването на околната среда и климата.

Освен приноса си към опазването на климата, фасадните системи и покрития защитават хората и сградите от екстремни атмосферни условия, които предвид промените в климата се случват все по-често. Системите от МАРИСАН са проектирани да противостоят на дъждове, бури и градушки, като най-продаваните от тях ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA са преминали през множество симулации и тестове в реални условия без никакви забележки.

Качеството също играе централна роля при устойчивостта – висококачествените продукти гарантират дълъг живот на сградите и тяхната защитата от щети, като по този начин намаляват разходите на ресурси и енергия. Едновременно с това се увеличава и удовлетвореността на нашите клиенти.

Здравословен начин на живот с продукти, които щадят природата

Успоредно с фасадните системи и покрития, спектърът на продуктите, които предлагаме обхваща също така и продукти с интериорно приложение, системи за полагане на различни видове облицовки и покрития, хидроизолации, подови настилки и множество други. В портфолиото ни е включена и богата гама от безвредни за хората и природата бои, мазилки и грундове за вътрешни и външни пространства. По този начин можем да отговорим на силно нарасналата нужда на хората от качествен и здравословен начин на живот, изпълнявайки техните най-високи изисквания относно качество, здраве, околна среда, функционалност и естетика.

В областта на хидроизолационните системи МАРИСАН предлага продукти, които могат да бъдат използвани при саниране на бетонни конструкции, пътища, пречиствателни станции и индустриални повърхности, предпазвайки ги по този начин от проникване на влага. В този аспект, устойчива и ресурсно ефективна е не само тяхната защита, но и защитата на подземните води и почвите, които посредством употребата на нашите продукти могат да бъдат ефективно предпазени от изтичащи и просмукващи се опасни вещества.

Социална ангажираност

За успеха на една фирма в дългосрочен план са отговорни хората. По тази причина разглеждаме като подразбиращо се, поемането на социална отговорност. МАРИСАН, както и служителите във фирмата, сме социално ангажирани по множество различни начини. Проектите, в които участваме, биват избирани според връзката, която имат с визията и дейността на фирмата и се оценяват според техните икономически, екологични, социални и културни аспекти.

Важен крайъгълен камък в социалната ни активност е партньорството ни с Министерството на образованието. Това е провокирано от факта, че разглеждаме инвестициите в образованието на младите хора като инвестиции в бъдещето на нашето общество. В рамките на тази съвместна работа подпомагаме образованието на млади хора, които желаят да завършат средното си образование в строителния бранш.