Този раздел предоставя на разположение детайлни чертежи на конструктивните и строително-техническите особености на отделните елементи на една сграда - основи, стени, подове, покриви, стълби, балкони, стрехи, прозорци, врати, настилки и др.

Този раздел предоставя на разположение детайлни чертежи на конструктивните и строително-техническите особености на отделните елементи на една сграда - основи, стени, подове, покриви, стълби, балкони, стрехи, прозорци, врати, настилки и др. Представени са техните най-характерни конструктивни типове, тяхното изпълнение и специфичните им детайли.

В тях се показва вграждането на конкретният конструктивен детайли в различните видове системи (топлоизолационни, хидроизолационни и др.), като се взема под внимание техните отделни съставни компоненти и различни варианти на монтаж. Заедно с тях са изяснени и елементите и работите по довършването на сградата - мазилки, облицовки, остъкляване, бояджийски работи и др.

Тези конструктивни детайли трябва да послужат за задълбоченото планиране, сигурното изграждане и коректното функциониране на цялостната система.

Документи, предоставени за ползване

PDF
Portable Document Format (PDF) служи за представяне на документи във формат, който не зависи от платформата. За да можете да отворите този тип документи се нуждаете от Adobe Reader.
DXF
Drawing Interchange Format (DXF) е специфизиран формат за CAD-обмяна на данни, който е разработен за AutoCAD.
DWG
AutoCAD използва само собствени напълно проприетерни файлови формати. За външни нужди и „нормални“ чертежи този формат се обозначава с разширението DWG.

Преди употреба, се информирайте за конкретните указания за импорт и ползване на всеки вид файл!

Изберете категория и подкатегория