Бои и цветови решения

Цветното оформяне на сгради и помещения придобива все по-голямо значение. Тренда се измества от еднотонните бели замазани фасади и стени в посока към цветно оформени площи и повърхности. Скучно въздействащи в миналото сгради и помещения, придобиват по този начин разпознаваем и неповторим характер, жизненост и индивидуалност.

Вътрешни пространства и външни повърхности – на никое друго място, избраните цветови решения не присъстват в живота ни толкова мащабно и постоянно. Точно тук е най-големият шанс, посредством точната цветова комбинация, да се даде траен положителен импулс и да се подсигури по-добро качество на живот. Адекватното цветно решение представлява една добре създадена връзка – между помещението и ползвателя; между сградата и околната среда; между стил, присъствие и пропорции на сградата.

Присъединете се към този интересен и динамичен диалог. С помощта на системните решения за интериорен и екстериорен дизайн и тяхното цветно планиране имате всички необходими инструменти под ръка – за да създадете чувствени, интелигентни и жизнерадостни цветни концепции за всяка архитектурна задача в помещенията и на фасадите.

paintinggirl.jpg
Бои и цветови решения
Интериорни решения

Изживейте нови измерения на творческа свобода: С продуктите за индивидуален интериорен дизайн създавате качество на живот на най-високо астетично ниво.

istockphoto-104690730-102q4x1024.jpg
Бои и цветови решения
Екстериорни решения

Решенията за цветно оформяне на екстериори придават на еднотонните стени и повърхности индивидуалност и характер, подчертават и акцентират върху архитектурата на сградата.

tools.png
Бои и цветови решения
Инструменти

Интструменти

Референции

Референции