Безплатна програма за нашите клиенти, с която лесно и безпроблемно можете да запомните Вашият строителен проект и да изчислите неговите строително-физически параметри.

Ефективността на една топлоизолационна система зависи от много променливи – структурата на сградата, балансът между топлина, ниво влага и дебелина на топлоизолационният слой, неговият вид, климатични ососбености на региона в който се намира сградата и много други. Поради тази причина, при избора на топлоизолационна система се препоръчва използването на компютърни програми за изчисление и симулиране на нейните характеристики.

За да посрещнем тези нужди на потребителите не предлагаме на всички наши клиенти една нова безплатна програма, с която бързо и лесно могат да се запомнят различни строителни конструкции и да се извършва изчисляването на техните характеристики от гледна точка на строителната физика.

Какво е новото:

 • Можете да извършите изчисленията по всяко време, без да има нужда от инсталация на друг компютър
 • Възможност да запомните вашата конструкция и по всяко време да я заредите и промените
 • Техническите характеристики на избраните строителни материали, могат да бъдат редактирани, след тяхното зареждане от базата данни (име, дебелина, плътност, топлинен капацитет, коефициент на топлопроводност, коефициент на дифузно съпротивление на водните пари)
 • База данни със строителни материали: бърз и лесен избор от падащо меню
 • Изчисляване на U-стойността на нехомогенни строителни елементи според EN ISO 6946
 • Сравняване на получените резултати с актуално действащата Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
 • Диаграма на температурната крива за всеки месец от годината
 • Диаграма на дифузионния поток за всеки месец от годината
 • Изчисляване на конденза, образуван във всеки един от месеците и акумулиран в конструкцията на края на годината
 • Оценка на опасността от образуване на мухъл по вътрешната повърхност според EN ISO 13788
 • Възможност за задаване на индивидуални стойности за вътрешният и външен климат за всеки един месец от годината
 • Възможност за автоматично задаване на климатичните данни в зависимост от населеното място