Бързо и практично калкулиране на най-подходящата комбинация между големината на плочките, широчината на фугите между тях и размерите на крайните плочки.

Разположението и подредбата на плочките, както и широчината на фугите между тях, до голяма степен определят възприятието на облицовката и нейното въздействието върху хората. Изготвянето на ясен план на помещението и определянето на най-подходящата комбинация от големина на плочките, широчината на фугата и размерите на крайните парчета плочки са в основата на качествено изпълнената облицовка.

С цел да направим процеса на планиране още по-достъпен за нашите клиенти и партньори, създадохме специализирания софтуер с безплатен достъп - КОНФИГУРАТОР НА ФУГИ И ПЛОЧКИ.

С него, всеки един, без да губи ценно време и ресурси, може виртуално да проектира множество различни варианти за подредба на плочките в помещението и да открие най-подходящата за него. Задавайки стойности за различни параметри като размери на плочките, ширина на фугите и други, потребителят спестява значителни усилия за ръчно пресмятане, проектиране и калкулиране до достигане на най-оптималния вариант. Автоматизираният процес по виртуално планиране на бъдещата визия на помещението гарантира сигурността на крайния резултат, изкоренявайки шансовете за допускане на грешки.

Предимства и функционалности:

  • Изцяло потребителски-ориентиран интерфейс с улеснен избор и предложени възможности за въвеждане на параметрите за проекта
  • Възможност за тестване на различни комбинации от размери на плочки, широчина на фуги, планиране на крайните парчета плочки и други
  • Визуализиране на крайния проект на стената с лесна възможност за модифициране
  • Заложена интеграция с КАЛКУЛАТОР НА РАЗХОДА, позволяваща бързото изчисляване на нужното количество лепило или фугираща смес за цялостно изпълнение на целите на проекта
  • Спестява време, усилия и гарантира акуратността на заложените изчисления