Нашата визия

Технологичен водач в устойчивото изграждане и оформяне на енергийно ефективни жизнени пространства, близки до хората и техните нужди.

Нашата мисия

Съхраняването на сградите и тяхното естетическо въздействие.

Нашата философия

Философията ни е в тясно сътрудничество с нашите партньори да разработваме иновативни продукти, системи и интегрирани комплексни решения, които да осигуряват строителство, да щадят природните ресурси и да гарантират функционални и комфортни условия на живот и труд. Не по-маловажно е и желанието ни за оптимизация на дейността на работещите в тази среда - инвеститори, строителни предприемачи, майстори и работници.

През годините, тази философия се доразвива и придобива нови аспекти и ангажименти – амбицията МАРИСАН да спомогне успешно за разрешаване проблема със съхраняване живота на старите постройки и качественото изграждане на нови такива. С тази цел, ние непрекъснато извършваме изследвания и разработки за производство на системи от продукти и услуги, които да запазват, подобряват и дългосрочно да предпазват от повреди, различните части и конструктивни елементи на сградите (фасади, стени, покриви, подове, облицовки и др.). Редом с тези функционални задачи се нарежда и естетическото оформяне на сградите с цвят и структура.

Казано на кратко - целта, която ние, в МАРИСАН, сме си поставили, е да бъдем новатор в оформянето на едно екологично и функционално човешко жизнено пространство. Именно това мотивира съвместната ни работа с клиенти и партньори, споделящи същите приоритети и цели.

Цялата политика на фирмата, както и високите изисквания, които сме си поставили, се съдържат в нашия девиз: БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО!

През годините, в които оперираме на българския и международен пазар, ревностно споделяме философията, че една компания може да бъде успешна само тогава, когато е изградила трайни и устойчиви принципи. Стремежът ни да сме в постоянен контакт с пазара, да реагираме на неговите осъзнати и неосъзнати нужди, както и да не се боим от това да бъдем иновативни, се явява събирателен образ на всички принципи, които споделяме и решително отстояваме!

Нашата философия

За всеки от нас е важно да знае зад какво стоим и какво бихме желали да постигнем. Нашите стремежи описват нашата идентичност, дефинират факторите за успех и рисуват нашето бъдеще.

Успехът ни се базира на множество фактори. Част от тях са нашата независимост, прозрачността на фирмената структура и пазарната ни ориентация.

Вие, нашите партньори сте ключа към общия успех!

Станислав Колев

Изпълнителен Директор

Успехът ни в цифри

+800 продукта, които предлагаме
+8 500 обработени поръчки на година
+11 000 извършени доставки на година
+1 500 доволни клиенти