Всички изолационни системи си приличат по едно – всяко прекъсване в техния слой се явява критична точка и потенциална причина за редуциране на тяхната ефективност. Докато при топлоизолационните системи, връзките с первазите, прозорците, бордовете и другите елементи в конструкцията често се оказват основни зони за образуване на термо мостове, при хидроизолационните системи, отделните фуги, връзки с отводнителните елементи, бордове и ъгли, могат да се окажат основен първоизточник на проблеми с влагата. Веднъж проникнала в конструкцията, тя може да окаже пагубно влияние не само на помещенията в съседство, но и в доста по-голям периметър.

А прояви ли се един подобен проблем, особено в зоните на връзката с елементите от отводнителната система единственото решение е премахване на съществуващото покритие и изпълнението му изцяло на ново. Това е свързано със сериозни разходи, дискомфорт и напрежение.

Избор на хидроизолация

За да се спестят тези рискове, от особена важност са няколко неща:

 • Работа с висококачествени решения;

 • Работа с продукти, които могат да се съчетават в система;

 • Коректно изпълнение на връзката между елементите и терасата.

Производителите на строителни материали и системи отговарят директно за първия фактор и косвено влияят върху останалите. Имайки предвид, че приложението на техните продукти и системи на обекта не е идентично с приложението им в идеални условия в лабораторията, при изграждането на производствените формули, те задават далеч по-сериозни изисквания и професионални характеристики на продуктите. Например – улесняване начина на работа с тях и приложението им на обекта, предоставяне на подробни инструкции и ръководства, подобряване на свойствата им (вместо еластичност от 100% се придава еластичност от 150% и т.н.), производство на готови системи за директно приложение и др.

Внимателно планиране на хидроизолационните дейности

Въпреки всичко това обаче, проблемът с оформянето на водоплътна връзка между отделните елементи в балкона остава. А с това се увеличава и рискът от последващи проблеми. За да се подсигури експлоатационната надеждност на фугите и връзките с отводнителните елементи в конструкцията, се препоръчва те да бъдат планирани да противоустояват по-големи от предвидените напрежения и линейни движения в основата, всякакви атмосферни условия (замръзване, размразяване, нагряване от слънцето и др.), соли, наслоявания и химични съединения, както и да оформят непрекъсната връзка с останалите компоненти в системата и др.

Конкретно що се отнася до планирането на изграждането на сифоните в балкона, препоръчва се предварително да се вземат под внимание още и:

 • Типа на сифона и нужните принадлежности към него (с/без фланец, начин на отводняване и т.н.);

 • Подробностите около системата и тяхната съвместимост (типа хидроизолация, топлоизолация, предвидената конструкция на сифона – при терасите например отводняването може да става, както над топлоизолацията, така и на нивото на хидроизолацията и др.);

 • Площта на отводняване и планираните водно натоварване и отводнителен капацитет на системата (l/s);

 • Предвиждане на аварийно отводняване при по-големи площи, тераси, лоджии или при евентуално запушване на основните елементи на отводнителната система.

Изпълнение на хидроизолационна система и оформяне на връзката с улуци и сифони на балкони.

 1. Първата стъпка се състои в оформянето на основата. При изграждане на нови балкони и в зависимост от спецификата на проекта, това обикновено става с полагане на топлоизолационни плочи. За целта се работи с топлоизолационните плочи с извънредно висока якост на натиск ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-40 (EPS 250) или ТЕРАПОР® XPS GRAPHITE  Основата трябва да е здрава, носеща и без разделителни субстанции. Механични корекции над 20 мм могат да бъдат извършени с помощта на ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX. Ако основата е леко ронлива, тя трябва да се грундира и заздрави с НАНОГРУНД®  - ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД С НАНО ЧАСТИЦИ. При основи с висока абсорбираща способност (стени от газобетон или гипсови блокчета) се използва ПОРОГРУНД®  – ГРУНД ЗА ПОРЬОЗНИ ОСНОВИ. Ако се работи директно върху основа от циментова замазка, гипскартон или новоположен бетон, грундиране не се изисква. Топлоизолационните плочи се полагат с ТЕРМОФЛЕКС® ЛЕПИЛО ЗА EPS/XPS.
 2. В зависимост от особеностите на проекта полагане на топлоизолационни плочи може и да не се изисква. В такъв случай (както и като втора стъпка след полагане на топлоизолационни плочи) оформянето на основата за сифона става чрез циментова замазка ЦИМЕНТОЛ®. Успоредно с това се преминава и към монтаж на първата част на сифона.
 3. В случай, че замазката на терасата не е направена, сифонът се монтира под нея. В ситуации, в които се прави ремонт на балкон и е отстранено само старото керамично покритие и част от замазката, за да може да се осигури легло за тялото на сифона, връзката с отводнителната система се прави преди сифонът да бъде монтиран. Налага се предварителна проверка на нивото на сифона и смазване на тръбата от отводнителната система и тръбата на сифона, за да можем по-лесно да се направи пробата. Леглото, оформено (или издълбано, ако се прави ремонт) в замазката на терасата, трябва да осигури достатъчна дълбочина и фланецът, заедно с тялото на сифона, трябва да бъдат под горното ниво на замазката, така че да има естествен наклон за оттичане на вода. Тялото на сифона се фиксира с бързо свързващ разтвор. Леглото се обмазва добре с разтвора и сифонът се монтира към отводнителния канал. Периферията на фланеца също се обмазва с разтвора.
 4. На този етап се преминава и към монтаж на втората част на сифона - фланеца за връзка с хидроизолацията и неговата защита с хидроизолационен маншет. Измерва се разстоянието и се изрязва до необходимата дълбочина, така че фланецът за връзка с хидроизолацията да остане под нивото на замазката. Отстранява се предпазното фолио, слага се гуменото уплътнение и фланецът се защраква на определеното място в тялото на сифона. Поставя се защитната капачка.
 5. Следващата стъпка е полагане на хидроизолационно покритие. За целта може да се използва премиум решението в серията хидроизолационни продукти на МАРИСАН, двукомпонентният еластичен хидроизолационен шлам ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K, както и еднокомпонентната течна гума ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K. Областта около сифона се обмазва с хидроизолация така, че да не се пропускат участъци.
 6. Идва ред на монтажа на хидроизолационния маншет. ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS се изрязва предварително според размерите на отвора във формата на +. Маншетът се вгражда в първия слой хидроизолация. Притиска се добре, за да уплътни изцяло.
 7. Преминава се към полагане на втори хидроизолационен слой така, че да покрие изцяло маншета. Посоката на полагане трябва да е перпендикулярна на движението й при нанасянето на първия слой. След като вторият хидроизолационен слой изсъхне, стърчащите части от маншета се изрязват внимателно. При оформяне на отводнителните елементи в останалите части и зони на балкона се следва същата методология.
 8. Преминава се към полагане на последващото покритие. В по-голямата част от случаите, финишното покритие при балконите се състои от керамична облицовка. Най-важното изискване към тази стъпка е изборът на лепилото да бъде съобразен с натоварванията на въпросните площи и съпътстващите рискове. За повече информация относно правилното изпълнение на процеса по облицоване на балкони и зони около сифони, се запознайте със следното ръководоство.

Свързани продукти

bitumna-obmazna-hidroizolaciq-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® WBC-OR битумна обмазна хидроизолация на органична основа

Битумна обмазка за студено безшевно хидроизолиране на структурни елементи на сгради от подпочвени води и влага, подходяща за регенерация и защита на стари битумни мембрани.

 • Основи и фундаменти
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
flex-gum-1-k-20-kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K течна хидроизолационна мембрана

Гъста еластична паста, течна гума, за студена безшевна хидроизолация на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Външни пространства
hydrozol-wbc-aq-polymer-bitumen-hydro-insulation-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ ® WBC-AQ полимер-битумна хидроизолация

Гъста еластична битумна паста за студено безшевно хидроизолиране на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства