ДЮБЕЛИ БЕЗ ПИРОН

Набивни дюбели без пирон за механично закрепване на топлоизолационни плочи от EPS и XPS.

0301-00-diubel-za-beton-8-110-removebg-preview.png
Купи

ДЮБЕЛИ БЕЗ ПИРОН

Набивни дюбели без пирон за механично закрепване на топлоизолационни плочи от EPS и XPS.

СВОЙСТВА

  • за сигурно закрепване на топлоизолационни плочи от EPS и XPS
  • подходящи за бетон, плътна тухла, естествен камък, клинкер, плътни варовикови блокчета
  • с минимална дълбочина на закотвяне 20 мм
  • от висококачествена пластмаса
  • без пластификатори
  • извънредно лесен и бърз монтаж

Набивни дюбели с разширяеми пластмасови тела, предназначени за икономично и без големи разходи закрепване на топлоизолационни плочи от меки до средно твърди материали (експандиран и екструдиран полистирен) върху плътни основи (бетон, плътни тухли и др.).   

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

РАЗМЕРИ  

диаметър на дюбела (мм)888888
дължина на дюбела (мм)507090110130150
диаметър на чашката (мм)353535353535
подходящ за топлоизолация с дебелина (мм)*20-3030-4040-6060-8070-90100-110

* максималната дебелина на изолационните плоскости зависи от дебелината на лепилния слой и отклонения на фасадата. Важното е спазването на минималните дълбочини на закотвяне към основата.

Условия за работа


 
Монтирането на дюбелите трябва да се извършва при температура ≥ 0°С. Дълбочината на пробитите отвори трябва да е най-малко с 10 мм по-голяма от дълбочината на закотвяне на дюбела в основата, която от своя страна трябва да е най-малко 35 мм. Стари мазилки и керамични покрития, върху които става монтажа на топлоизолационната система не могат да бъдат разглеждани като достатъчно товароносима основа за дюбелите. Това трябва да се вземе под внимание при изчисляване дължината (l) на използваните дюбели. Тя се получава от сумата на дълбочината на закотвяне на дюбела в основата (hef), дебелината на лепилният слой и неносещите покрития (ttol) и дебелината на топлоизолационният слой (hD).


 
Монтажът на дюбела се извършва задължително през лепилен слой след достатъчно втвърдяване на лепилото (най-малко  24  ч). При използване на полиуретаново лепило за залепване на топлоизолационните плочи, монтажът на дюбелите може да започне 2 ч след залепването на плочата. Монтираните дюбели следва да стоят здраво и да притискат топлоизолационната плоча. Нездраво хванати дюбели трябва да бъдат извадени и монтирани отново.
Когато дюбелите се монтират под армиращата мрежа, гвоздеите им трябва да бъдат набити до край, плътно, докато се изравнят със самата чашка – за да се предпази самият дюбел от навлизане на влага в неговата вътрешност. При този начин на монтаж, чашката на дюбела трябва да е леко хлътнала в топлоизолационната плоча, така че да образува една равнина с плочата. Прекалено дълбоко набитата в плочата чашка на дюбела води до локално увеличаване дебелината на шпакловката, което при овлажняване, поради по-дългото време за съхнене, води до образуването на видим отпечатък (тъмно петно) върху фасадата.


 
С цел, монтираните дюбели да не водят до образуването на термомостове и да не оказват влияние върху ефективността на топлинното изолиране, следва да се използват само качествени дюбели с коефициент на точково топлопреминаване ≤ 0,002 W/K. При използване на дюбели с коефициент по-голям от този, освен топлините загуби се образуват и трайни по-светли петна по фасадата с големината на чашките на дюбелите.
Този ефект може да бъде предотвратен ако дюбелът се монтира по-дълбоко в топлоизолационната плоча, така че чашката му да е закопана около 20 мм в нея и образувалият се отвор се покрие с капак от топлоизолационния материал.


 
Когато дюбелите се набиват през армиращата шпакловка, след монтажа, чашките им трябва да бъдат така зашпакловани, че да са напълно покрити, без да се налага натрупване на шпакловка върху тях.

0301-00-diubel-za-beton-8-110-removebg-preview.png
Продукт 2
ДЮБЕЛИ БЕЗ ПИРОН