Хидроизолационен маншет за постоянно еластична и водоплътна връзка на хидроизолационни системи с преминаващи през тях тръби


 

Свойства

- високо еластичен и водонепропусклив

- не позволява разместване и приплъзване

- устойчив на алкалност, пробиване, скъсване и
  стареене

Описание

За запечатване на:

- фуги около тръби преминаващи през
  хидроизолационната система

 

За използване при:

- хидроизолиране на мокри помещения

- хидроизолиране на тераси, балкони, плоски
  покриви

- хидроизолиране под замазки и керамични
  покрития

ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS е алкалоустойчив хидроизолационен маншет, предназначен за вграждане в хидроизолационен слой под керамични облицовки в постоянно мокри помещения (бани, тоалетни, спа помещения, басейни, съблекални и др.) и на открито (тераси, балкони, плоски покриви). Създава водоплътна и постоянно еластична връзка между хидроизолационната система и преминаващите през нея тръби.

Маншетът е водонепропускаем, устойчив на скъсване и на стареене. Изработен е от термопластичен еластомер, в който е заработена армираща стъклотекстилна мрежа. Тази комбинация от материали гарантира отлична връзка по цялата площ на маншета с намиращият се под керамичното покритие хидроизолационен слой.

Компонент от еластичната системата за хидроизолиране HYDRO and SPLIT PROTECTION².

 

Класификация

в съответствие с EN 1928

 

Разфасовки

опаковка    к-во/м.ед.    палет
кутия 25 бр. -

 


Разход

за 1 тръба                1 бр.            

 

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS хидроизолационнен маншет за тръби се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, прах и др.). Повърхността трябва да е чиста, стабилна и без пукнатини. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Стари керамични покрития трябва да бъдат проверени дали са добре свързани с основата.

Съществуващи неравности и кухини трябва да бъдат запълнени и изравнени с хастарна варо-циментова мазилка ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX най-малко три дена преди нанасяне на хидроизолационното покритие. Острите ръбове се отчупват и заоблят. Външните ъгли и ръбове се обработват при приблизително скосяване от 2-3 см, а във всички вътрешни ъгли се препоръчва изработката на холкер с минимален радиус от 2-3 см.

Внимание!

Хидроизолирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда
от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 80%.

Да не се нанася върху мокри, замръзнали и заскрежени повърхности!

Нанасянето да не се извършва върху влажни и просмукани с вода основи, както и при
просмукваща се през основата влага! Допустимата повърхностна влага трябва да бъде по-
малка от 2%!

Да не се нанася под пряко слънчево греене!

Нанесеното покритие трябва да се защити срещу прекалено бързо съхнене, както и от
замръзване в продължение най-малко на 3 дни!

Излагане на интензивно водно натоварване се допуска след не по-малко от 3 дни!

Керамични покрития могат да се полагат 3 дни след нанасянето, а мазилки и други покрития
– след 5 дни!

 
Бижутери в строителството