Процесът по дюбелиране на топлоизолация е най-важният и критичен момент за гарантиране сигурното фиксиране на топлоизолационните плочи към основата. Вижте как да го изпълните правилно в няколко лесни стъпки.

Особеностите на правилното дюбелиране на топлоизолация


Монтирането на дюбелите трябва да се извършва при температура ≥ 0°С. Дълбочината на пробитите отвори трябва да е най-малко с 10 мм по-голяма от дълбочината на закотвяне на дюбела в основата, която от своя страна трябва да е най-малко 35 мм. Стари мазилки и керамични покрития, върху които става монтажа на топлоизолационната система не могат да бъдат разглеждани като достатъчно товароносима основа за дюбелите. Това трябва да се вземе под внимание при изчисляване дължината (l) на използваните дюбели. Тя се получава от сумата на дълбочината на закотвяне на дюбела в основата (hef), дебелината на лепилният слой и неносещите покрития (ttol) и дебелината на топлоизолационният слой (hD).

Монтажът на дюбела се извършва задължително през лепилен слой след достатъчно втвърдяване на лепилото (най-малко 24 ч). При използване на полиуретаново лепило за залепване на топлоизолационните плочи, монтажът на дюбелите може да започне 2 ч след залепването на плочата. Монтираните дюбели следва да стоят здраво и да притискат топлоизолационната плоча. Нездраво хванати дюбели трябва да бъдат извадени и монтирани отново.

Когато дюбелите се монтират под армиращата мрежа, гвоздеите им трябва да бъдат набити до край, плътно, докато се изравнят със самата чашка – за да се предпази самият дюбел от навлизане на влага в неговата вътрешност. При този начин на монтаж, чашката на дюбела трябва да е леко хлътнала в топлоизолационната плоча, така че да образува една равнина с плочата. Прекалено дълбоко набитата в плочата чашка на дюбела води до локално увеличаване дебелината на шпакловката, което при овлажняване, поради по-дългото време за съхнене, води до образуването на видим отпечатък (тъмно петно) върху фасадата.

С цел, монтираните дюбели да не водят до образуването на термомостове и да не оказват влияние върху ефективността на топлинното изолиране, следва да се използват само качествени дюбели с коефициент на точково топлопреминаване ≤ 0,002 W/K. При използване на дюбели с коефициент по-голям от този, освен топлините загуби се образуват и трайни по-светли петна по фасадата с големината на чашките на дюбелите.

Термодюбел - какво представлява и как се монтира?

Този ефект може да бъде предотвратен ако дюбелът се монтира по-дълбоко в топлоизолационната плоча, така че чашката му да  е закопана около 20 мм в нея и образувалият се отвор се покрие с капак от топлоизолационния материал. Така монтираните дюбели се обозначават като термодюбели. Повече от 10 г. практика показва, че при използването на тормодюбели, до сега не е известен случай на образуване на отпечатъци върху фасадата (ефект на леопарда).

На примера се вижда фасада със светли петна, предизвикани от дюбели с голям коефициент на точково топлопреминаване. А ето как изглеждат те от близо:

Когато дюбелите се набиват през армиращата шпакловка, след монтажа, чашките им трябва да бъдат така зашпакловани, че да са напълно покрити, без да се налага натрупване на шпакловка върху тях.

При системи, монтирани с шини, механичното закрепване се извършва с помощта на хоризонтални носещи шини, фиксирани за основата със сертифицирани фасадни дюбели с дебелина 16 мм. При монтажа на шините, да се внимава те да не бъдат усукани и разстоянието между фиксиращите дюбели да не бъде по-голямо от 30 см. Допълнителното закрепване на топлоизолационните плочи за основата се извършва посредством залепване и анкериране със сертифицирани дюбели с диаметър на чашката 60 мм. Монтажът на дюбелите се извършва под армиращата мрежа.

Закрепване на топлоизолация с помощта на шини

Броят на необходимите дюбели, които да поемат натоварванията въздействащи на ТИС (най-вече тези на засмукване), зависи от товароносимостта на частта от дюбела закотвена в основата, товароносимостта на чашката на дюбела, дебелината топлоизолационната плоча, разположението на дюбела спрямо плочата (във фугите между плочите или в самите плочи).

Товароносимостта на частта от дюбела закотвена в основата определя и така нареченият Клас на натоварване на дюбела (в kN). Разположението, броя на дюбелите и мястото на техният монтаж определя от своя страна и Класа на съпротивление на системата на засмукване (kN/m2).

В следваща таблица са посочени начините на монтаж на дюбели, тяхното разположение и съответно Клас на натоварване на дюбелите и Клас на съпротивление на системата при този начин на монтиране.

 

 

Свързани продукти

rapid.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® RAPID

Иновативна топлоизолационна система с експресен монтаж на топлоизолационните плочи от EPS монтирани посредством нискоекспандиращо полиуретаново лепило-пяна.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
ultra.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРАПОР® ULTRA

Външна топлоизолационна система на база топлоизолационни плочи от графитен EPS с вградени графитни рефлектори и абсорбатори с изключително високи топлоизолационни характеристики.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
extra1-new.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC

Класическа топлоизолационна система изпълнена с топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) за ефектна външна топлоизолация на сгради.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства