Въпреки, че въпросът за това как трябва да закрепим топлоизолацията за основата е дискутиран толкова много, все още, при много сгради, тя се лепи грешно. Често дори не се дюбелира, благодарение на което топлоизолацията се отлепя и пада, застрашавайки дори и живота на хората. В този материал разглеждаме как трябва да се фиксира топлоизолацията така, че да гарантира дълготрайна експлоатационна надеждност.

Кога можем да започнем с монтажа на топлоизолацията?

С полагането на топлоизолационния слой може да се започне едва когато:     

 • Всички мокри процеси (полагане на замазки, шпакловки и др.) във вътрешността на сградата са приключили
 • Касите на вратите, дограмите на прозорците и подпрозоречните первази са монтирани (за да се
  предотврати намокрянето на ТИС)    
 • Повърхностите на всички околни строителни елементи са покрити и защитени подходящо       
  (прозорци, дограми, подпрозоречни первази и др.)    
 • Основата е проверена и подготвена
 • Са на лице решения и конкретни планове за изпълнение на всички конструктивни детайли

След като всички тези условия са удовлетворени, идва време за монтажа на топлоизолацията.

Особености около монтажа на една топлоизолация

Трябва да се има предвид, че закрепването на топлоизолационната система трябва да бъде извършено така, че да понесе всички натоварвания във времето без да се разруши или повреди.

Натоварванията, на които е положена една ТИС са следните:     

 • Собственото тегло на системата    
 • Натоварвания на засмукване, причинено от ветрове    
 • Термични натоварвания, причинени от дневните и годишните колебания на въздушната       
  температура и слънчевото греене    
 • Хигро-натоварвания причинени от свиване на материала, колебания във влажността на въздуха и
  влияния на проливните дъждове    
 • Натоварвания причинени от деформации на стените

Собственото тегло на окомплектованата система може да варира, в зависимост от нейния вид и начин на монтаж, от 10 кг/м2 до 50 кг/м2. При една нормално изградена система (посредством залепване и дюбелиране), тези натоварвания се поемат основно от якостта на сцеплени е на лепилото към основата и якостта на срязване на топлоизолационния материал.

Най-силното натоварване, на което е подложена една топлоизолационна система, е нейното засмукване от вятъра, което се образува в паралелните и обратните на посоката на вятъра области. Тези натоварвания се поемат основно от дюбелите в системата.

Термичните и хигро-натоварванията обикновено се обединяват под термина хигро-термични натоварвания (свиване на замазките и мазилките при изсъхване, температурни и влажностни натоварвания). В резултат на тях се образуват напрежения и премествания на замазките и мазилките спрямо основата в областта на ръбовете на фасадата, което води до появата на пукнатини в нея или дори отделяне на цялата система от основата.

Натоварванията на ТИС, предизвикани от деформации на стените трябва да бъдат поети по конструктивен начин, посредством монтаж на деформационни фуги или избор на ТИС монтирана посредством шини, а не залепена и дюбелирана.

Как правилно да закрепим топлоизолацията?

При залепването на топлоизолационните плочи, лепилото може да бъде нанасяно както върху плочата, така и върху основата. Различават се три метода на лепене на топлоизолационните плочи - лепене на топки, лепене по цялата площ и машинно лепене.

Лепене на топлоизолация на топки

При полагането на топки, по обиколката на плочата се нанася ивица лепило, което фиксира нейните ръбове и ъгли и така редуцира деформациите настъпващи при хигротермични натоварвания. По този начин се предотвратяват и движенията на въздуха зад плочите. Нанасят се и от 3 до 6 топки в средата на плочата, които предотвратяват нейното издуване напред (изпъкване). При този метод на лепене общата повърхност покрита с лепило трябва да е ≥ 40%, а при системи с керамична облицовка ≥ 60%. В единия ъгъл на плочата се оставя процеп, така че при притискането и към основата, въздухът зад нея да има възможност да излезе (в противен случай се получава въздушна възглавница и плочата не може да се намести и нивелира добре).

Лепене на топлоизолация по целия периметър на плочите

При лепенето по цялата площ, лепилото се нанася на гребен по цялата повърхност на плочата с помощта на назъбен шпаклар с ширина на зъбите 20 мм. При нанасянето, зъбите на шпаклара трябва да достигат до плоскостта, за да се оформят достатъчно големи канали, осигуряващи място за разстилане на лепилото след притискане на плочата към основата. При лепене по този метод се допуска и нанасяне на лепилото върху основата.

Машинно лепене на топлоизолация

При машинното лепене лепилото може да бъде нанасяно както върху плочата, така и върху основата. Общата повърхност покрита с лепило трябва да е ≥ 60%.

Реденето на плочите се извършва отдолу нагоре. Плочите се разполагат хоризонтално по дължина на фасадата, плътно една до друга, без да се оставя разстояние между тях. Образуването на кръстовидни фуги между плочите не се допуска, като за целта те се разминават хоризонтално с половин плоча. Не се допуска и фугите между плочите да продължават линиите на отворите във фасадата (прозорци, врати и др.)

Повърхността на положения изолационнен слой трябва да бъде гладка, без стъпала и неравности. Разминавания между нивата на плочите следва да се отстранят посредством шлайфане.

Във фугите между плочите и на челните им страни не трябва да попада лепило или да се отстрани ако има такова. Сгрешени места и големи фуги следва да бъдат запечатани със същият изолационен материал. Фуги с ширина до 5 мм могат да бъдат запечатани с полиуретанова пяна.

По ръбовете на сградата топлоизолационните плочи се кръстосват на зъб, като по този начин се гарантира устойчивост на захващане в тези зони.

Свързани продукти

rapid.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® RAPID

Иновативна топлоизолационна система с експресен монтаж на топлоизолационните плочи от EPS монтирани посредством нискоекспандиращо полиуретаново лепило-пяна.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
ultra.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРАПОР® ULTRA

Външна топлоизолационна система на база топлоизолационни плочи от графитен EPS с вградени графитни рефлектори и абсорбатори с изключително високи топлоизолационни характеристики.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
extra1-new.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC

Класическа топлоизолационна система изпълнена с топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) за ефектна външна топлоизолация на сгради.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства