Добре известна истина е, че за да може един облицован под да гарантира надеждна и дълготрайна експлоатация, основно условие е той да бъде изработен върху гладка и равна основа. В допълнение към това, колкото по-равен е подът, толкова по-лесно ще бъде и изпълнението на процеса по лепене на плочките.

В зависимост от особеностите на проекта, типа на полаганата облицовка и състоянието на основата, степента на нужното нивелиране на пода може да варира значително от сериозни корекции и изграждане на изцяло нов под, до леко нивелиране в размери от няколко милиметра.

В този материал ще се фокусираме върху нивелирането на под със саморазливна замазка преди лепене на плочки и ще разгледаме какви стъпи трябва да се следват, за да се гарантира оформянето на стабилна, здрава и перфектно равна основа.

Защо е важно основата да бъде равна преди лепене на плочки?

В съвременните дизайн концепции и тенденции, все по-често изискват работа с подови покрития с минимална дебелина. Такива могат да са ламинати, паркети, мокети, PVC покрития и др. Общото между всички тях е, че, сами по себе си, те не могат да преодолеят неравностите в основата. Същото важи и при тънкослойното лепене на плочки, при което полагането на по-малко количество лепило реално намалява възможността неравностите в основата да се коригират с него и крайното покритие да бъде с достатъчно добра нивелация.

Поради тази причина, при лепенето на плочки и особено при проектите, в които методологията предполага тънкослойно нанасяне на лепилото, основата трябва да бъде добре изравнена предварително. Същото се отнася и при работата с широкоформатни облицовки, при които неравностите в основата си проличават още по-сериозно.

Рисковете от лепенето на плочки върху неравна основа са много на брой – от обикновени естетически проблеми и увреждане оптиката на помещението, до опасност от по-лесно компрометиране на облицовката и по-бързо износване.

За да се гарантира безпроблемното оформяне на идеално гладка повърхност, на помощ на изпълнителите идват самонивелиращите или още известни като саморазливни замазки. Нека видим повече за техните предимства.

Предимствата на саморазливните замазки при нивелиране на подове преди лепене на плочки

Предимствата на саморазливните замазки за изравняване на подови площи могат да се резюмират в едно изречение – спомагат за оформяне на идеално гладък слой с минимални усилия и в кратки срокове.

Използването на саморазливна замазка благоприятства лесното и безпроблемно полагане на последващата облицовка, тъй като оформеният слой играе ролята на надеждна вторична основа. Колкото по-равна и гладка е тя, толкова по-лесно ще бъде полагането на последващото покритие.

Качествата, които една качествена саморазливна замазка трябва да притежава най-общо могат да бъдат резюмирани в следния ред:

 • Способност да образува здрав и надежден финишен слой, устойчив на механични влияния и агресивни въздействия от външната среда;
 • Перфектна саморазливност и разпределение на разтвора;
 • Способност за съхнене без свиване, за да се редуцица рискът от напукване;
 • Перфектна адхезия към различни типове основи;
 • Устойчивост на широки температурни амплитуди;

ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO е високотехнологично решение, олицетворяващо всички тези предимства. Продуктът представлява хомогенна саморазливна замазка на циментова основа, модифицирана с полимерни смолисти и целулозни добавки. Спомага за постигане на идеално гладки подове, предразполагащи към лесно полагане на финишно покритие.

Замазката образува слой, с особена гладкост и бързо стягане, без свиване и риск от възникване на пукнатини. Високата степен на разливане и саморазпределение на разтвора превръщат работата с продукта в лесна и приятна задача.

Голямата здравина и гладкост на повърхността обезпечават структурната стабилност на последващото финишно покритие. Те улесняват неговия монтаж и удължават максимално живота на целия под, без значение дали става въпрос за ламиниран паркет, керамични плочки, меки подови покрития, мокети, балатуми или PVC настилки.

Въпреки, че слоят, образуван от саморазливната замазка е особено тънък и фин, той гарантира перфектно поведение при широки температурни амплитуди. Свойството му да поема възникналите в следствие, структурни напрежения, без да се компрометира, превръща замазката в перфектно решение за изграждане на подове над подово отопление.

ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO гарантира сигурна адхезия с основата, което я прави идеално решение за изравняване на бетонни, керамични, гипсови, дървени и други типове повърхности в интериора при ново строителство и при ремонт на стари сгради.

Нивелиране на под със саморазливна замазка ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO преди лепене на плочки

Работата със саморазливната замазка е лесна, бърза и безпроблемна. Все пак обаче, за да се гарантира перфектното технологично изпълнение, се налага спазването на някои възлови особености през отделните етапи на работа, а именно:

Етап 1. Подготовка на основата за полагане на саморазливна замазка

Предимството при работата с ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO е, че продуктът може да се полага върху най-често срещаните строителни основи, стига те да са здрави, носещи и да не съдържат разделителни субстанции. За целта се препоръчва преди започване на работа да се уверите в стабилността на основата. При наличие на нездрави участъци се препоръчва отстраняването им и запълването на корекциите с ремонтен разтвор. При силно увредени подови площи може да се наложи цялостното им предварително реновиране с помощта на циментова замазка ЦИМЕНТОЛ.

Почистете основата от всички механични частици, наслоявания и замърсявания с помощта на водоструйка. При наличие на изсолявания се препоръчва тяхното измитане „на сухо“. Ако се забележат мухъл и гъбички, трябва незабавно да бъдат отстранени с телена четка.

От особена важност е основата да бъде суха като остатъчната ѝ влажност не бива да надвишава 2% при циментови основи и 0.5% при калциево-сулфатни основи. При наличие на подово отопление, остатъчната влажност при циментови основи трябва да е не повече от 1.8%.

Етап 2. Грундиране на основата за полагане на саморазливна замазка

След като основата е добре почистена и подготвена се преминава към нейното грундиране.

Препоръчва се основи от бетон и порести основи с висока абсорбираща способност да се грундират в две ръце с помощта на специализирания грунд за порьозни основи ПОРОГРУНД®.

Ако основата е леко ронлива или песъчлива се препоръчва грундирането да се извърши с помощта на дълбокопроникващия грунд с нано частици НАНОГРУНД®.

Ако се гради нов под като например изграждане на замазка над подово отопление, след стягане, положената циментова замазка ЦИМЕНТОЛ може да се грундира с БЕТОНКОНТАКТ – готов за употреба, специализиран свързващ грунд. Нанася се с помощта на валяк. Равномерното му разстилане спомага за уеднаквяване попиваемостта на основата, което е едно от условията за добър резултат след нанасянето на саморазливната замазка.

Етап 3. Подготовка за нанасяне на саморазливна замазка

След е добре подготвена и грундът е изсъхнал се преминава към подготовка на саморазливната замазка за полагане. При оформянето на сместа има два важни момента.

Първо, количеството вода трябва да е точно според инструкциите, а именно - 5.5 - 5.6 л (за торба 25 кг) или 0.220 л (за 1 кг суха смес).

Второ – сместа се разбърква с електрическа бъркалка на бавни обороти (максимум 600 об/мин), за да не се вкарва въздух, който след разливане ще излезе на повърхността. Бъркането продължава до получаване на хомогенна кремообразна маса без бучки.

След разбъркване, сместа се оставя да узрее, за да се активират специалните полимерни добавки. Това обикновено отнема не повече от 1 – 2 минути. Така се достигат качествените показатели, които допринасят за отличната саморазливност и оптимално разпределение на разтвора.

Така подготвения разтвор запазва своите саморазливни свойства за период от около 15 – 20 мин. След това,

Това осигурява постигането на абсолютно гладка повърхност.

В рамките на 15-20 мин. след нейното забъркване, замазката запазва саморазливните си свойства и може да бъде обработвана. След изтичането на този срок започва нейното втвърдяване и тя повече не може да бъде коригирана.

Етап 4. Полагане на саморазливна замазка

След като узрее, готовата смес се изсипва върху пода под формата на ивици с ширина между 25 и 35 см. Разстила се с ракел или маламашка до постигане на желаната дебелина. С помощта на иглен валяк се изкарва въздухът, останал в сместа.

 

Консистенцията на продукта гарантира лесното и комфортно полагане. Състава и характеристиките на замазката позволяват безпроблемно полагане в слоеве между 2 и 10 мм. Подови площи, обект на по-сериозни планирани натоварвания или, по които ще се движат инвалидни колички се препоръчва нанасяне на замазката на дебелина от минимум 8 мм.

Сместа се втвърдява бързо и без свивания, изкоренявайки риска от възникване на пукнатини и вътрешни напрежения.

След стягане, саморазливната замазка образува здрав, стабилен и перфектно равен слой, предразполагащ към последващо полагане на всякакъв тип покрития – от паркет и керамични облицовки, до мокети, балатуми и меки подови покрития.

Въпреки, че слоят, образуван от ТЕРАФЛЕКС LEVEL PRO е особено тънък и фин, той се характеризира с перфектно поведение при големи температурни амплитуди и значителна механична якост, предразполагаща комфортното полагане на последващото финишно покритие от керамични плочки или тежки облицовъчни материали.

Само около 3 часа след полагане, по повърхността вече може да се стъпва, а към полагане на финишно покритие може да се пристъпи след пълното изсъхване на замазката (между 48 и 72 часа в зависимост от условията).

За какво да внимаваме при полагане на саморазливна замазка?

Въпреки максимално улеснената работа с ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO, все пак има няколко основни момента, за които трябва да се внимава:

 • Да не се смесва с цимент, пясък или други материали, за да се избегне влошаване качеството на продукта;
 • Замазката е предназначена за вътрешно полагане;
 • Саморазливната замазка трябва да се полага само в сухо време, при температура на основата и околоната среда между 15 и 25ºC и влажност на въздуха под 75%
 • Влажността на основата не трябва да надвишава 2%
 • Веднъж положена, саморазливната замазка трябва да бъде защитена от прекалено бързо съхнене и директно слънцегреене
 • Времето, нужно за пълно стягане на разтвора зависи от атмосферните условия, но обикновено не отнема повече от 48 часа. В някои ситуации може да продължи и до 3 дни

За повече информация можете да се запознаете с подробното видео ръководство за начина на работа със саморазливната замазка ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO.

След като подът е нивелиран и замазката е изсъхнала може да се премине към лепенето на плочки. За целта се препоръчва работа с премиум лепилата от серията ТЕРАФЛЕКС®. В зависимост от особеностите на проекта и типа на облицовката може да се избира между силно еластичните и високоякостни лепила от най-висок клас ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM, ТЕРАФЛЕКС® GOLD или ТЕРАФЛЕКС® SUPER FLEX.

За практически инструкции относно начина на работа и правилнот лепене на плочки, можете да разгледате подробните ръководства, поместени тук.

Свързани теми

Към Инфо зона
ssssss.jpg
Как да изберем лепило за плочки Керамични настилки и покрития
tiler-working-renovation-apartment-min.jpg
Лепене на плочки на балкон – стъпка по стъпка Керамични настилки и покрития
worker-tiling-floor-with-material-min.jpg
Методи за лепене на плочки Керамични настилки и покрития

Свързани продукти

teraflex-level-pro-g-removebg-preview.png
Подови замазки
ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO саморазливна подова замазка

Бързо втвърдяваща саморазливна подова замазка с голяма дълготрайност, за изключително гладко и хомогенно изравняване на подове.

 • Балкони и тераси
 • Мазета и сутерени
cimentol-removebg-preview.png
Подови замазки
ЦИМЕНТОЛ® подова замазка

Подова замазка на циментова основа с универсално приложение за ръчно полагане на дебелини от 10 – 80 мм.

 • Бани и мокри помещения
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

 • Бани и мокри помещения