Изследване на американската агенция на строителите (NAHB) сочи, че планираният експлоатационен живот на под, облицован с керамични плочки е между 75 и 100 години. Други изследвания сочат минимален срок на екпсплоатация на керамични подове от 50 - 70 години.

Това практически означава, че в голяма част от случаите, плочките могат да надживеят дори експлоатационния срок на помещенията. За справка, средният експлоатационен живот на един офис варира между 15 и 25 години, докато периодът за една кухня е до 50 години.

За да се гарантира този значително удължен период на експлоатация на една керамична настилка обаче, трябва да се вземе под внимание един основен фактор, а именно – начинът и особеностите на полагане на облицовката.

Ако трябва да дефинираме най-важните моменти в процеса по лепене на плочки, то изборът на лепило за целта със сигурност ще е между тях. Работата с подходящо лепило за плочки е от есенциално значение за експлоатационната надеждност на облицовката.

Какви са особеностите при избора на лепило за плочки

Въпреки, че в много случаи можем да се доверим на консултанта в търговския обект, все пак е важно да сме запознати с какво трябва да съобразим избора на лепило за плочки, за да гарантираме, че сме избрали продукт, подходящ за целите на нашия проект.

За целта вземете под внимание следните особености на проекта, който предстои да бъде изпълнен:

 • Вид и особености на облицовката, която ще полагаме

Теракотени плочки и гранитогрес, тежки и леки облицовъчни камъни, стъклокерамика и силно полирани облицовки, мрамор, широкоформатни керамични плочи – възможностите и вариантите за избор на облицовъчен материал за един проект са практически неограничени.

Всеки един от тях обаче притежава определени свойства и особености като например цвят, порьозност, формат, маса и водопопиваемост на облицовъчното покритие и др., които сами по себе си трябва да бъдат взети под внимание при избора на лепило, за монтаж. Често подценявана с цел да се спестят средства, при избор на неподходящо лепило, тази особеност крие сериозен риск от последващо компрометиране на облицовката.

Така например, ако полагаме стандартно лепило върху светли плочки, можем да нарушим общия изглед на облицовката. За целта се препоръчва работа с бяло лепило.

От друга страна – тънкослойно лепене на тежки облицовки не би могло да стане успешно без избор на високоякостно лепило.

Лепенето на широкоформатни плочи (1 х 1м или дори по-големи), например, изискват работа само и единствено с професионални еластични лепила, способни да предпазят облицовката от критични процеси, възникващи в основата.

В допълнение, стандартните лепила не са подходящи за полагане на плочки, които не попиват вода (гранитогрес и стъклокерамика например) или пък такива, които попиват прекомерно сериозно количество вода (варовик и камък, например). За целта трябва да се използват специални модифицирани лепила, за да се изкорени рискът от отлепване на покритието.

Тези и ред други примери онагледяват колко важно всъщност е да съобразим вида и особеностите на облицовката с избора на лепило за нейното фиксиране, ако искаме да гарантираме нейният планиран експлоатационен живот.

 • Специфика на основата

Дърво, метал, гипсокартон, мозайка, стари боядисани, облицовани, критични или деформируеми основи – съществуват множество вариант за типа на основата, върху която предстои да се лепят плочки.

Всяка една от тях носи и своите специфични характеристики, които трябва да се съблюдават. Състоянието на основата, нейната пригодност за лепене на плочки, товароносимост, водопопиваемост, порьозност и други фактори играят съществено значение за избора на лепило за целта.

Комбинацията от тези фактори предопределя и какви свойства трябва да притежава лепилото, подходящо за целта, за да подсигурим дълготрайната експлоатационна надеждност на облицованите повърхности.

Важно е да се отбележи, че в този случай компромиси с качеството на лепилото за плочки не трябва да се правят. „Универсално решение“ не съществува и изборът на подходящия продукт за целта трябва да бъде изцяло съобразен със специфичните особености на повърхността, върху която предстои да лепим плочките.

 • Място на приложение и планирана натовареност

Керамичните облицовки и покрития са особено предпочитани за изпълнение на балкони, тераси, влажни и мокри помещения, силно натоварени публични пространства, басейни и ред други площи. В допълнение, облицовки се лепят и върху площи с подово отопление и фасади.

Само по себе си, всяко едно от изброените места, излага покритието на комбинация от различни агресори и натоварвания като например:

 • Големи температурни амплитуди - нагряването от слънцето и подовото отопление, както и ниските температури през зимата или в интериора при хладилни помещения водят до образуването на големи линейни разширения и свивания, които застрашават целостта на облицовката;
 • Тежки атмосферни и климатични влияния – UV лъчи, дъжд, сняг, просмукваща се влага;
 • Степен на натовареност – засилен човекопоток (обществени помещения като ресторанти, търговски центрове, болници, училища и др), механичен натиск, разполагане на оборудване и обзавеждане (работещи перални, фризери и др.), както и възникващите вследствие на това движения и вибрации в основата;

Всички тези фактори са сериозен риск за керамичната облицовка, ако тя не е положена с качествено професионално лепило, способно да гарантира устойчивост на движения в основата, линейни разширения, силна натовареност и т.н.

Какво лепило за плочки да изберем

Лепилата за керамични облицовки се характеризират с множество свойства, особености и характеристики, пряко влияещи върху тяхната пригодност за спецификите на конкретен проект. Качеството и надеждността на лепилата се гарантира от стандартизирани методи за изпитване.

Важно е да се знае, че универсално лепило, гарантиращо перфектно качество и дълготрайна експлоатационна надеждност не съществува. Това се дължи на факта, че приложимостта на различните лепила за плочки и керамика е в пряка зависимост от няколко специфични характеристики като например:

 • Якост

Здравината на лепилния слой е от съществена важност за съхранението на експлоатационното качество на облицованите площи. Това свойство играе съществена роля при полагане на облицовки в тежко натоварени пространства и обществени площи.

Лепилата с висока начална якост се препоръчват при работа с тежкоформатни плочи и масивни облицовъчни материали, както и при вертикално облицоване на повърхности. В допълнение, те предразполагат и тънкослойното лепене на керамичните облицовки, съхранявайки структурната стабилност на покритието.

Колкото по-добри якостни показатели има едно лепило, толкова по-добре би гарантирало устойчивостта на облицовката на агресори от външната среда.

 • Еластичност

Силно еластичните лепила са гаранция за удължено експлоатационно качество на положената облицовка. Еластичността на образуваната връзка между плочката и основата ѝ придава способността да абсорбира възникващите структурни напрежения и вибрации като по този начин редуцира до минимум риска от формиране на нестабилни участъци и пукнатини, отлепване и напукване на облицовката.

Силно еластичните лепила се препоръчват за полагане на широкоформатни плочи, тъй като по-голямата площ на облицовъчния материал, сама по себе си означава и по-малък брой фуги, поемащи вибрациите и напреженията.

Силната еластичност на лепилото е и от фундаментално значение при облицоване на площи, подложени на сериозни температурни амплитуди като например подове с вградено отопление, фасади, балкони, тераси и др. Гъвкавостта на лепилото спомага за абсорбиране на линейните разширения вследствие на циклите замръзване и разширение, благодарение на което се запазва и стабилността на облицовката.

 • Намалено плъзгане

Намаленото плъзгане на лепилото обезпечава и по-лесния и безпроблемен начин на работа. Така например, ако се лепят широкоформатни плочи или тежки облицовъчни материали на стени, намаленото плъзгане на лепилната смес ще гарантира и по-лесното им полагане и фиксиране в подходящите зони.

 • Отворено време

Въпреки, че тази характеристика не е от основополагащите, повечето майстори и апликатори предпочитат работа с лепила с по-дълго отворено време. Причината е, че след разполагане на плочката, дългото отворено време позволява и по-лесни корекции в нейната позиция. Причината е, че този тип лепила запазват своята лепливост за далеч по-дълъг период от време.

Лепилата с по-дълго отворено време са и по-подходящ избор за начинаещи майстори или любители, тъй като това би гарантирало и по-комфортното изпълнение на работните процеси.

В допълнение, при облицоване на по-големи площи, при които лепилото се изразходва по-бързо, дългото отворено време позволява и еднократно разбъркване на повече смес, която да бъде годна за работа за по-дълът период. Така, веднъж разбъркано, по-голямото количество лепило позволява продължителна и непрекъсната работа.

От другата страна имаме и бързостягащи лепила. При тях отвореното време е намалено нарочно, с цел бързо фиксиране на плочките. Обикновено този тип продукти е подходящ за проекти с кратки срокове като например работа в търговски и обществени обекти и т.н. (пр. подмяна на компрометирани плочки в магазини или ресторанти така, че максимално бързо да станат пригодни за експлоатация). Характерно за този тип лепила е, че те стягат за няколко часа (пр. 2 – 4 часа, в зависимост от особеностите на средата), след което по облицовката вече може да се стъпва.

Какво означават класовете на лепилата за плочки

За по-лесно стандартизиране свойствата на лепилата за плочки, в практиката са въведени специални класове и обозначения. Познаването им спомага за по-лесното ориентиране в свойствата и приложимостта на даден продукт за целите на Вашия проект.

Ето какво означават различните класове при лепилата за плочки и какво трябва да Ви говорят за характеристиките на конкретен продукт:

 • Класове според характеристиките на лепилото за плочки

След като знаем колко важни са еластичността, отвореното време и останалите гореизброени характеристики, сега е време да разберем какво говорят обозначенията на лепилата за техните характеристики.

S – еластичност. Степента на деформация на лепилото според установения стандарт БДС EN 12002 се разделя на клас S1 (напречна деформация между 2.5 и 5 мм) и клас S2 (напречна деформация над 5 мм).

Т – тиксотропност. Или с други думи – фиксиращи лепила с намалено плъзгане. Продуктите, класифицирани с клас T обезпечават надеждното лепене на плочки към стени, както и фиксирането на тежки облицовъчни материали и широкоформатни плочи.

Е – дълго отворено време. Лепилата клас E позволяват работа при големи обекти или лесна корекция на позицията на плочките, тъй като запзват лепливостта си за удължен период от време.

F – бързостягащи лепила. Този тип продукти са подходящи за работа при проекти с кратки срокове. Лепилата клас F набират максимална якост само за няколко часа.

 • Класове според свързващите вещества на лепилото за плочки

На база на основата, на която е базирана формулата на лепилото, продуктите се разделят на три основни класа. Това са:

Лепила клас C – лепила на циментова основа

Лепила клас Dлепила на циментова основа + дисперсия

Лепила клас Rлепила на база епоксидни смоли

Лепилата на циментова основа клас C са най-разпространените на пазара, тъй като комбинират редица предимства, между които перфектен баланс цена/качество, професионални свойства и характеристики, разнообразна приложимост и др.

Съществуват два различни класа лепила на циментова основа – клас C1 и клас C2. Ето и какви са разликите в тях според стандарта БДС EN 12004:

Свойство

Лепила клас C1

Лепила клас C2

Начална якост

≥ 0.5 N/mm2

≥ 1.0 N/mm2

Якост на сцепление след потапяне във вода

≥ 0.5 N/mm2

≥ 1.0 N/mm2

Якост на сцепление след цикъл „замръзване – размразяване“

≥ 0.5 N/mm2

≥ 1.0 N/mm2

Якост на сцепление след термично обработване

≥ 0.5 N/mm2

≥ 1.0 N/mm2

Устойчивост на приплъзване

≤ 0.5 mm

≤ 0.5 mm

Както проличава от стойностите, регламентирани в стандарта, лепилата на циментова основа клас C2 са най-професионалният избор, достъпен на пазара.

 • Друга класификация

Лепилата за плочки могат също така да се класифицират и според дебелината на слоя, в който позволяват полагане. Така, в практиката са се установили три разновидности – тънкослойни лепила (10 мм), среднослойни лепила (20 мм) и дебелослойни лепила (30 мм).

Що се отнася до цвета, съществуват две основни разновидности – бели и сиви лепила. Белите лепила са създадени с цел да обезпечат полагането на светли плочки, стъклокерамика, естествен кламък или облицовки, податливи на оцветяване така, че да не прозират или да не водят до образуване на петна по облицовъчния материал.

Какви са най-честите обозначения на циментовите лепила за плочки и какво ни говорят те?

Комбинацията от символи в обозначенията на опаковките на отделните циментови лепила за плочки често могат да ни объркат. За това, нека разгледаме какви са най-честите обозначения, които можете да срещнете и какво всъщност разкриват те за продукта и неговите свойства:

 • C1 – стандартно лепило на циментова основа;
 • C2 – лепило на циментова основа с подобрени характеристики;
 • C1T – стандартно лепило на циментова основа, което не се свлича;
 • C1F – бързостягащо стандартно лепило на циментова основа;
 • C1E – стандартно лепило на циментова основа с удължено отворено време;
 • C1TE – стандартно лепило на циментова основа, което не се свлича и притежава удължено отворено време;
 • C1FE – бързостягащо стандартно лепило на циментова основа с удължено отворено време;
 • C1FT – бързостягащо стандартно лепило на циментова основа, което не се свлича;
 • C2T – циментово лепило с подобрени характеристики, което не се свлича;
 • C2F – бързостягащо циментово лепило с подобрени характеристики;
 • C2E – циментово лепило с подобрени характеристики и удължено отворено време;
 • C2TE – циментово лепило с подобрени характеристики, което не се свлича и притежава дълго отворено време;
 • C2FT – бързостягащо циментово лепило с подобрени характеристики, което не се свлича;
 • C2TE-S1 – силно еластично циментово лепило с подобрени характеристики, което не се свлича и притежава дълго отворено време;

Най-общо разликата между отделните решения може да се резюмира около това, че лепилата клас C1 са по-подходящи за работа в интериора и лепене на малоформатни плочки върху стабилни основи, които не са обект на сериозни линейни разширения. Най-често с лепила клас C1 се лепи фаянс и теракота в помещенията.

Решенията в по-високия клас C2 са предпочитани за всичко горепосочено в допълнение към лепене на гранитогрес, широкоформатни плочи и тежки облицовки (естествен и изкуствен камък) както в интериора, така и в екстериора. Когато лепилата клас C2 също така се сертифицират като силно еластични (клас S1 и S2), те обезпечават комфортното фиксиране на облицовката върху критични и деформируеми основи, стари плочки, мозайки, дървени основи, подове с вградено отопление, фасади и други участъци, обект на линейни свивания и разширения.

Класификация на лепилата за плочки от серията ТЕРАФЛЕКС®

Всички изброени характеристики на лепилата и особености на приложение, които трябва да бъдат съблюдавани при избора на подходящ продукт за полагане на керамични облицовки и настилки, често могат да бъдат объркващи.

В следната таблица е поместено ясно упътване за приложението на лепилата от серията ТЕРАФЛЕКС® спрямо специфчните характеристики на облицовъчния материал, разположението на площите и особеностите на основата:

Общото между решенията в серията е тяхната формула. Водещите лепила в серията са проектирани като хомогенни прахообразни смеси на циментова основа, модифицирани с висококачествени полимерни смолисти и целулозни добавки.

Както проличава от таблицата, премиум решението ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM притежава всички нужни свойства, за да се каже, че е подходящо за целите на всеки един проект, без значение дали става въпрос за фиксиране на керамика или гранитогрес на открито или закрито, по фасади, тънкослойно, над подово отопление, деформируеми, гланцирани или критични основи, лепене по метода „плочка върху плочка и т.н.

ТЕРАФЛЕКС® GOLD, от друга страна, се препоръчва за лепене на широкоформатни и тежки облицовки като също позволява приложение на открито и закрито, по критични основи, в бани и силно натоварени помещения.

Подобреното флексово лепило ТЕРАФЛЕКС® SUPER FLEX комбинира всички предимства на лепилата клас C2TE като същевременно гарантира лесната и удобна обработваемост и изпълнение на работния процес.

В портфолиото от решения на МАРИСАН можете да откриете лепила за всякакви случаи. Повече за отделните продукти и техните предимства можете да откриете тук.

Полезни съвети при избора на лепило за плочки

Без значение колко качествено лепило изберете за Вашия проект, добре е да се имат предвид някои особености относно това как атмосферните влияния засягат процеса по лепене на плочки.

 • Температура – без значение от лепилото, което изберете, важно е да работите само и единствено при температура на въздуха и облицованата повърхност между 5°C и 28°C. При температури над 28°C водата в лепилната смес се изпарява много бързо, а при ниски температури под 5°C, тя може да замръзне. И в двата случая се стига до напукване и дефекти в покритието.
 • Въздушни течения – ветровитото време и засилените въздушни течения водят до бързо пресъхване на повърхността на лепилния слой, което значително намалява отвореното време за работа със сместа.
 • Влажност на въздуха – при ниска влажност на въздуха, циментовите лепила съхнат по-бързо, докато при по-висока, съхненето може да отнеме чувствително по-дълго време. За това се препоръчва работа при условия на умерена влажност на въздуха.
 • Мъгла – фините капчици във въздуха при мъгливо време, в комбинация с ниската температура могат да доведат до сериозни промени в поведението на лепилния разтвор. Високата влажност не позволява на лепилото да образува нужната връзка с облицовката и застрашава нейната последваща експлоатационна надеждност.

Повече за особеностите около лепенето на плочки и правилните начини за нанасяне на лепилото можете да откриете в специализираните ни ръководства тук.

Свързани теми

Към Инфо зона
adhesive-mortar-49731-4198307.jpg
Как правилно да нанесем лепило за плочки Керамични настилки и покрития
worker-tiling-floor-with-material-min.jpg
Методи за лепене на плочки Керамични настилки и покрития
redene-na-plochkite-v-oblicovkata-kakvo-trjabva-da-znaem.jpg
Правилно редене на плочките в облицовката Керамични настилки и покрития

Свързани продукти

1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

 • Бани и мокри помещения
teraflex-standard-25kg.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® STANDARD лепило за малоформатна керамика

Универсално лепило за малоформатна керамика, малки и леки плочки, фаянс и теракота на закрито и открито.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
teraflex-extra-plus-25kg-new.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® EXTRA универсално лепило за фаянс и теракота

Универсално лепило за фаянс и теракота за полагане на облицовки на закрито и открито.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Мазета и сутерени