Битумните хидроизолации са едни от най-популярните решения за защита на покривни конструкции от влага. Плоските покриви, например, обикновено биват защитавани с битумни мембрани. Наклонените покриви, навесите, козирките и конструкциите с неравна геометрия, от своя страна, най-често се хидроизолират с помощта на битумни керемиди.

Полагането на битумни хидроизолационни системи представлява комплексен процес, следващ редица стъпки и особености. В по-голямата си част, битумните мембрани се полагат обикновено в два пласта – долен без посипка и горен с посипка. Съществуват и битумни мембрани с по-голяма дебелина и професионални свойства, които заместват нуждата от двупластово полагане. Самото полагане става с помощта на газова горелка и притискане в зоните на контакт между отделните мембрани. Особено внимание трябва да се обръща на елементите от конструкцията на покрива, които трябва да бъдат вградени в изолацията.

Напредничавите производствени технологии позволиха изготвянето на продукти с постоянно подобряващото се качество. Така например, днес битумните мембрани се армират с извънредно стабилни вложки и във формулите им се вграждат добавки на изкуствени полимери като SBS и APP. Така специално изградените модифицирани битумни материали достигат особено широк диапазон на пластичност, устойчивост на UV-лъчи и стареене, значителна здравина, устойчивост на екстремни температури (в диапазона -25°C до +100°C), изключително дълъг живот от над 25 г. и т.н.

Проблеми и рискове при изпълнение на битумна хидроизолация

Въпреки всичко това обаче е важно да се има предвид, че, както всичко останало, една битумна хидроизолационна система не е вечна. А отговорът на въпроса колко дълго ще запази своята ефективност и ще гарантира адекватното предпазване на конструкцията от негативното влияние на водата и влагата се предопределя от два основни фактора.

Първият е свързан с начина на полагане. Поради сложността на системата, в редица случаи може да се допусне грешка при връзката с отделни конструктивни елементи в конструкцията (бордове, первази, гръмоотводи, отдушници, въздуховоди, шахти, изходи за окабелявания, отводнителни елементи и др.), да не се оформи достатъчно сигурно връзката между две съседни мембрани, да се компрометира изолацията в процеса на нейното полагане и да се пропусне навременната ѝ корекция, да не се обезпраши и почисти адекватно основата, което да навреди на адхезията и др. Вторият основен проблем е свързан с периода на експлоатацията и неминуемото износване на материалите. С течение на времето, битумните хидроизолации като всеки един материал, започват да се износват и да губят първоначалните си свойства.

Така стигаме до един от най-често задаваните въпроси - колко всъщност издържа един битумен покрив? В зависимост от начина на полагане, качеството на използваните материали, поддръжката на покрива (като например оставя ли се задържането на листа и наслоявания, които да поддържат постоянна влага), изложение на покрива (южните покриви, които са обект на по-сериозно слънцегреене се износват по-бързо), степента на промяна в климата в различните сезони и т.н., един битумен покрив може да издържи между 15 и 30 години. Имайки предвид обаче, че очакваният експлоатационен живот на една сграда варира между 50 и 100 години, това означава, че през този период, тя би се нуждала от поне един ремонт на покрив. Предимството е, че този тип покривни хидроизолационни системи изискват минимална поддръжка. Ако тя се съблюдава правилно, животът на битумния покрив може да бъде удължен. Едно е сигурно обаче – в даден момент ще се изправим пред нуждата от цялостен ремонт или реновиране на покривната конструкция.

Ремонт на битумна хидроизолация

Ремонтът на битумен покрив е най-често срещаният тип ремонт при покривните конструкции. За да знаем как да действаме в една подобна ситуация и типа ремонт, който трябва да се извърши обаче, трябва да започнем с установяване степента на проблема и анализ на състоянието на основата. За да сме сигурни в състоянието на инспекцията е препоръчително да комбинираме два метода – метода на оглед с „просто око“ и термодиагностика. Докато термодиагностиката показва има ли проникване на влага в конструкцията и съответните участъци на пробив в хидроизолационната система, обикновения анализ може да разкрие състоянието на улуците и отводнителните елементи, връзките между основата и елементите, интегрирани в нея (гръмоотводи, изходи за кабели, техника и др.), зоните на застъпване между отделните хидроизолационни материали (между мембраните и в краищата на битумните керемиди), фугите, ъглите и т.н. На база на този анализ обикновено излизат няколко различни типове проблеми – малки или големи набръчквания в мембраната, образуване на „рибна уста“ (отлепване на мембраната в определен участък вследствие на движенията), изронване на посипката, пукнатини в мембраната или в уплътнителните елементи и аксесоари.

На база на този предварителен анализ може да се установи дали покривът се нуждае от цялостна подмяна на покритието, частичен бърз ремонт и запълване на фуги и проблеми в отделни участъци или полагане на ново покритие директно върху съществуващото. Методологията на работа съобразно типа на процеса са, както следва:

Вариант 1: Подмяна на стара хидроизолация на плосък битумен покрив

 1. Засегнатото покритие се премахва механично до достигане на структурно стабилна и здрава основа.
 2. Всички неравности трябва да бъдат отстранени. Препоръчително е да се запълват с ХИДРОЗОЛ® BP – БИТУМНА ПАСТА. Острите ръбове се отчупват и заоблят.
 3. С цел подобряване на адхезията, преди полагане на хидроизолационните мембрани, основата трябва да се грундира с ХИДРОЗОЛ®  BG-OR – БИТУМЕН ГРУНД НА БАЗА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ.Времето за изсъхване на грунда варира от 8 до 24 часа в зависимост от порьозността на основата, температурата и влажността на околната среда.
 4. Полагането на мембрана трябва да стане веднага след изсъхването на грунда. То трябва да бъде предварително планирано. Преди полагане, всяко руло трябва да се развие и да се остави да престои така няколко часа върху равна площадка. При студено време и валежи това трябва да се извърши на закрито в отоплявано помещение. Мембраните престояват така докато се изправят и след това отново се навиват стегнато. Ако бъдат констатирани дефекти по мембраните (разкъсвания, пробиви, гънки, неравна повърхност и др.), същите трябва да бъдат предварително отстранени чрез изрязване.
 5. В зависимост от изискванията на проекта, системата може да бъде изпълнена в два пласта (от мембрана с и без посипка) или в един пласт (само от мембрана с посипка). Битумните мембрани с посипка ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-STP),ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-PEP) или ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-SVP)  се полагат чрез препокриване (6 - 10 см надлъжно и 15 - 20 см напречно). С помощта на горелка директно се загрява основата и долната страна на мембраните до стопяване на полиетиленовото фолио. Едновременно с това рулото постепенно се развива. При нужда от изглаждане е добре рулото да се притисне равномерно. На местата, където две съседни мембрани се припокриват се препоръчва използването на валяк за оказване на натиск. Ако монтажът се извършва като втори слой, върху битумните мембрани без посипка ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-ST), ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-PE) или ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-SV), то следва при загряването нейното горно защитно фолио също да бъде стопено. При монтаж на двуслойна система фолиото, намиращо се от горната страна на мембраната без посипка (първи слой), трябва да остане здраво. То се стопява едва при монтажа на финишната битумна хидроизолационна мембрана с посипка и запазва нейните адхезивни свойства до тогава. Хидроизолационните мембрани с посипка се полагат така, че площта на застъпване на мембраните от първия слой да бъде покрита от цяла мембрана и снадките между мембраните от горният и долният слой да не се застъпват.
 6. Всички фуги и участъци на снадки между отделни елементи, промени в геометрията на покрива, връзка с отводнителни тела или техника е добре да бъдат допълнително защитени с битумния уплътнител ТЕРАФЛЕКС® BITUMEN. Връзката между метални конструкции и стени, детайли със сложна геометрия и като цяло критичните зони в покривната конструкция е препоръчително да бъдат уплътнени и със самозалепващата бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE.

Вариант 2: Ремонт на съществуваща битумна хидроизолация на покрив

 1. Всички малки участъци, фуги и зони на връзка между отделни компоненти, в които се наблюдава отлепване или друг вид компрометиране на съществуващото хидроизолационно покритие трябва да се запълнят с битумния уплътнител ТЕРАФЛЕКС® BITUMEN. За да се гарантира водоплътната защита на компрометирани или критични участъци в системата се препоръчва използването също така и на самозалепващата бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE.
 2. Следващата стъпка е отремонтирането на проблемните зони в хидроизолацията. За целта се използва ХИДРОЗОЛ® BP БИТУМНА ПАСТА или битумната обмазна хидроизолация ХИДРОЗОЛ WBC-OR. При поправка на стари битумни мембрани, много често се забелязва наличието на образуван мехури, които трябва предварително да се изрежат. При нестабилна или частично отлепена мембрана се препоръчва краищата ѝ да се разтопят леко. В засегнатия участък се подмазва с битумната паста или обмазка. Краищата се затварят върху шпакловката, след което шевът се зашпаклова гладко. ХИДРОЗОЛ® BP БИТУМНА ПАСТА или ХИДРОЗОЛ WBC-OR се нанасят с помощта на шпакла или мистрия на слой с максимална дебелина 3 - 4 мм. За да се избегне образуването на нови мехури се препоръчва нанасянето да се става на 2 или 3 слоя, като всеки следващ слой се нанася след пълното изсъхване и втвърдяване на предходния. В области, застрашени от напукване, във вторият слой се вграждаармиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP.

Вариант 3: Полагане на нова хидроизолация върху стар битумен покрив

 1. Първата стъпка е подготовка на основата. Съществуващата битумна мембрана трябва да е чиста, суха и да не съдържа разделителни субстанции (мазнини, прах и др.). При мембрани с посипка, трябва да се отстранят всички участъци от посипката, които не са здраво свързани с мембраната. При полагане върху мембрани без посипка, основата трябва да бъде предварително подгрята до най-малко 20°C. При полагане върху битумни керемиди трябва да се провери състоянието на основата. Всички нездрави участъци, излющвания и механично нестабилни зони трябва да се премахнат.
 2. След като основата е чиста и сме се уверили в нейната стабилност, се преминава към разбъркването на хибридната хидроизолация ХИДРОЗОЛ® HYDRO ROOF. Приготвената смес се нанася с маламашка, четка или валяк. Нанасянето се извършва на тънки слоеве с максимална дебелина от 1 мм. Преди нанасянето на всеки следващ слой е необходимо да се изчака изсъхването на предходния (около 2 - 3 часа в зависимост от атмосферните условия).
 3. В положения все още пресен хидроизолационен слой се вграждаармиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP.
 4. При хидроизолиране на пукнатини, фуги, ъгли и детайли със сложна форма, както и при запечатване на шевове и съединения от различни материали (битумни мембрани, метал, керамика, циментови плоскости) е препоръчително да се ползва високоеластичната самозалепваща бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE.
 5. Преминава се към полагане на втори слой ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP. Нанасянето му трябва да е напречно на предходния и да се извършва равномерно без да бъдат пропускани участъци. Общата дебелина на положената хидроизолационна мембрана в изсъхнало състояние не трябва да бъде по-малка от 1 мм на нито едно място. При нанасянето на втория хидроизолационен слой, хидроизолационните аксесоари трябва да бъдат покрити изцяло и съвсем плътно. При нормални климатични условия и достатъчно слънцегреене, хидроизолационното покритие изсъхва напълно за около 24 часа.

Свързани продукти

bitumen-grund-na-organichna-osnova-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® BG-OR битумен грунд на органична основа

За изключително здрава връзка между основата и полагани битумни хидроизолации и покрития, прониква дълбоко в порести повърхнини като ги уплътнява и заздравява.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
bitumna-pasta-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® BP битумна паста

Устойчива на атмосферни влияния модифицирана битумна паста за трайно уплътняване на отвори и отстраняване на течове при поправки и ремонт на битумни и ламаринени покриви.

 • Покриви
bitumen-grund-na-vodna-osnova-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ ® BG-AQ полимер-битумен грунд на водна основа

за оптимална подготовка на основата преди полагане на рулонна битумна хидроизолация, прониква дълбоко в микропукнатините на порести повърхнини и ги уплътнява, подобрява сцеплението

 • Покриви
 • Външни пространства