ТЕРАФЛЕКС® ГИПСОВО ЛЕПИЛО

Високоякостно гипсово лепило по EN 12860 за зидане на неносещи преградни стени от гипсови блокчета, подходящо е за лепене на гипсови корнизи и орнаменти на стени и тавани


 

Свойства

- висока сила на сцепление към основата

- лесна за употреба пастообразна смес

- повишена здравина и еластичност на залепване

- бързо набиране на начална якост при втвърдяване

- удължено време за работа – повече от 90 мин

- икономичност на разхода

 

 

Предназначение

ТЕРАФЛЕКС®  ГИПСОВО ЛЕПИЛО е модифицирана гипсова смес с висока якост на залепване. Предназначено е за изграждане с масивни гипсови панели или блокчета на неносещи вътрешни преградни стени, свободно стоящи защитни конструкции, ревизионни шахти и други, както и тяхната връзка със съседни строителни елементи.

Голямото отворено време от повече от 90 мин, с което разполага продукта осигурява пълното използване на приготвената смес и води до икономичност на разхода. Високата модификация на гипса осигурява висока якост, здравина и еластичност на връзката между отделните блокчета, както и на връзката между тях и граничещите конструкции.

ТЕРАФЛЕКС® ГИПСОВО ЛЕПИЛО се препоръчва и за лепене  на  гипсови  корнизи  и  декоративни  орнаменти върху стени тавани, както и за запъване на фугите между тях.

Лепилото е подходящо също така за пълно заглаждане и поправка на грапави или неравни повърхности на гипсова, варо-гипсова, варова или вароциментова основа. Може да се използва и за изкърпване и запълване на пукнатини, ремонтни и довършителни дейности в сухи помещения.

 

Класификация

Според БДС EN 12860

Клас на горимост А1 според БДС EN 13501-1

     

Опаковка

Хартиени торби от 5 кг, 15 кг.

 

 

калкулатор на разхода

С помощта на този калкулатор можете бързо и лесно да изчислите необходимото Ви количество от продукта, без да е нужно да знаете неговите подробни спецификации. Моля стартирайте калкулатора от изображението в дясно или  >>кликнете тук<<

 

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

ТЕРАФЛЕКС® ГИПСОВО ЛЕПИЛО се захваща към различни основи, които са здрави и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах).

Гипсовите панели и блокчета, които ще се използват за изграждане на стената трябва да сухи, без замръзвания. Площта на залепване (особено при изрязваните участъци) трябва да е напълно обезпрашена. Заработените в гипсовите блокчета и панели метални детайли (парапети, разпределителни табла, тръбопроводи и други трябва да бъдат предварително обработени против корозия.

Когато продукта се използва за шпакловане или фугиране, основата трябва да е чиста, суха и стабилна. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Здрави покрития от блажна боя трябва да бъдат предварително добре надрани със шкурка и след това обезпрашени. Варови и туткалови бои трябва да бъдат отстранени напълно.

При работа при температури над 27°C, повърхностите трябва предварително да се намокрят с вода.

Да не се пристъпва към работа с продукта при температури на въздуха и основата под 5°C и над 30°C!

Приготвяне на сместа

В чист неръждаем съд се налива чиста вода, без примеси и към нея постепенно се добавя ТЕРАФЛЕКС®  ГИПСОВО ЛЕПИЛО в съотношение 100 г. гипс на 50 г. вода. Получената смес се разбърква с нискооборотна електрическа бъркала (400-800 оборота/мин.) до получаване на хомогенна смес без бучки. При нужда се добавя вода или суха смес за постигане на необходимата гъстота. Оставя се да „узрее“ за около 3-5 мин. Докато се извърши пълното разтваряне на всички пълнители, след което се разбърква отново.

Да не се смесва с гипс, цимент, пясък и др. материали!

Полученият разтвор е готов за работа и запазва свойствата си най-малко 90 минути при температура 20-25°C.

Начин на работа

  Лепилото се нанася обилно по цялата дължина на свързващата фуга и на двата гипсови панела. Долният панел се нивелира водоравно по цялата си дължина с „перото“ на горе.

  Горният панел се притиска върху долният, така че във фрезования в него „нут“ да потъне плътно „перoто“ на долният панел.

  Свързаните по този начин панели трябва да бъдат нивелирани и стабилизирани в това положение за целият период на отвореното време (най-малко 90 мин.).

  Излизащото от фугите лепило може да бъде отстранено след като леко се втвърди. Обилно нанесеното лепило гарантира статиката, звукоизолационните и пожаротехническите свойства на цялостната конструкция от гипсови панели.
До пълното изсъхване на лепилото, температурата на въздуха и на детайла не трябва да пада под +5ºC!

  Конструкции, изработени от гипсови панели или блокчета не се нуждаят (нито от естетични, нито от противопожарни съображения) от нанасянето на мазилка. Обикновено те биват частично (в областта на фугите) или напълно шпакловани. Преди това те трябва да бъдат почистени добре от всички разделителни субстанции.

  В случаите, когато въздуха е много сух и/или температурите на въздуха и повърхността са много високи, добавената в гипсовото лепило вода се извлича много бързо. Това нарушава нормалната хидратация на лепилото и възпрепятства образуването на гипсовите кристали, които се захващат за основата. По тази причина, в тези случаи трябва да се вземат мерки за овлажняване на повърхностите които ще бъдат шпакловани.

  Пълното шпакловане на гипсовите панели или блокчета обикновено се извършва на дебелина от 0 до 3 мм. Ако е необходимо шпакловането на повече от един слой, то преди нанасяне на следващият слой предходният трябва да е напълно изсъхнал.
След приключване на шпакловането да се осигури достатъчно проветряване на повърхността!

  Към шлайфане на повърхността, както и последващото и боядисване или тапециране може да се пристъпи едва след пълното изсъхване на шпаклованата повърхност. Върху шпакловани повърхности, изградени от гипсови панели или блокчета могат да бъдат нанасяни покрития от бои за тапети, дисперсионни, латексови, маслени бои и лакове.
Да не се нанасят варови бои или на основата на водно стъкло!

  В случаите, когато повърхността на изградената конструкция, трябва да бъде облепена напълно или частично с керамична облицовка, гипсовите панели или блокчета не трябва да бъдат шпакловани. Излизащото от фугите лепило трябва да бъде отстранено.

Внимание!

Работата с материала да се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и влажност на въздуха под 65%.

Прясно нанесеният разтвор да се пази от замръзване и пряко слънчево греене!

Да не се използват инструменти, по които има ръжда, замърсявания или следи от други вещества (боя, втвърдена мазилка, разтворители и др.)!

Инструмент и съдове, които са замърсени съкращават времето за работа с материала! Нанасянето на боя или други материали върху повърхността може да бъде извършвано едва след пълното втвърдяване и изсъхване на гипса!

Смес, която вече се е втвърдила, не може да бъде повторно смесвана с вода и трябва да бъде изхвърлена!

 
Бижутери в строителството