Процесът по монтаж на первази и парапети в топлоизолация често става причина за допускането на сериозни конструктивни грешки. Това води до образуването на термо мостове и пробойни в топлоизолационния слой, а от там и до понижена ефективност на топлоизолацията. Ето кои са най-честите грешки и как да се справим с тях.

Грешка 1. Липса на разстояние между водооткапа и фасадата


Грешно:

Не е оставено достатъчно разстояние между водооткапващият кант и фасадата.

 

 

 

 

 

Правилно:

Ето как трябва да се остави разстояние между водооткапващия профил и фасадата така, че то да е достатъчно.
 
 

 
 
 
 

Грешка 2. Къс перваз или подпрозоречна дъска

 
 

Грешно:

Подпрозоречната дъска е прекалено къса или топлоизолацията по обръщането в прекалено тънка - и двата варианта в случая са неправилни. Шината на ролетните щори не трябва да среща бордовете на подпрозоречната дъска.


 

Правилно:

Шината на ролетните щори трябва да лежи пред страничният борд на подпрозоречната дъска, а мазилката се полага плътно до канта на борда.


 

Правилно:

Борда на подпрозоречна дъска с интегрирано уплътнение гарантира водоплътност и при странични температурни разширения на подпрозоречната дъска.

 

 

 

 

 

Правилно:

Подпрозоречната дъска свързана директно с положената топлоизолация - без монтирани странични бордове или уплътнение, което да може да поеме линейните разширения. Напукването на системата и проникването на вода в нея е гарантирано.

 

Грешка 3. Нанасяне на мазилка плътно до дограмата

 

Грешно:

Мазилката е положена плътно до дограмата на прозореца.

 

 

 

 

Грешно:

Мазилката е положена върху страничния борд на подпрозоречната дъска.

 

 
Грешка 4. Нанасяне на мазилка по дъното на перваза/подпрозоречната дъска

 

Грешно:

Мазилката е положена върху дъното на подпрозоречната дъска. Липсва отделянето ѝ от нея.

 

 
Грешка 5. Монтаж на подпрозоречния перваз заедно със защитното му фолио

 

Грешно:

Защитното фолио на подпрозоречната дъска не е отстранено и замазано.

 

 

 

Грешно:

Разделянето на мазилката и страничният борд на подпрозоречната дъска тук е само тънко фолио. Липсва уплътнителна лента или свързващ профил.

 

Грешка 6. Нестабилен монтаж на подпрозоречния перваз

 

Грешно:

Недостатъчно фиксиране и грешен монтаж на подпрозоречната дъска.

 


Грешка 7. Липса на водоплътност в мазилката
 

Грешно:

Отлепване на мазилката предизвикано от недостатъчна водоплътност на връзката.

 

 

 

Грешка 8. Липса на уплътнителна лента около бордовете на перваза

 

Грешно:

Липсваща уплътнителна лента около страничните бордове на подпрозоречната дъска.

 

 

 

Правилно:

Разделянето на мазилката и страничният борд на подпрозоречната дъска е извършено коректно с уплътнителна лента.

 

 Правилно:

Разделянето на мазилката и страничният борд на подпрозоречната дъска е извършено коректно с уплътнителна лента.

 

 

 

Правилно:

Коректен монтаж на подпрозоречната дъска и страничният борд.

 

 

 


Правилно:

Коректен монтаж на подпрозоречната дъска и страничният борд.

 

 

 

Правилно:

Коректен монтаж на подпрозоречната дъска и страничният борд.

 

 

 

 

Свързани продукти

rapid.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® RAPID

Иновативна топлоизолационна система с експресен монтаж на топлоизолационните плочи от EPS монтирани посредством нискоекспандиращо полиуретаново лепило-пяна.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
ultra.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРАПОР® ULTRA

Външна топлоизолационна система на база топлоизолационни плочи от графитен EPS с вградени графитни рефлектори и абсорбатори с изключително високи топлоизолационни характеристики.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
extra1-new.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC

Класическа топлоизолационна система изпълнена с топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) за ефектна външна топлоизолация на сгради.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства