Топлоизолацията за една сграда играе същата роля като дрехите за хората. Поради тази причина трябва да подхождаме към процеса по топлоизолиране на отделните компоненти в конструкцията с особено сериозно внимание, за да можем да гарантираме, че топлоизолацията ще изпълнява всичките си основни функции. Това баче не винаги се получава и причината се корени в няколко основни грешки. В този материал ще разгледаме най-често срещаните рискове при полагането на топлоизолация и как да ги изгебнем.

Най-често срещаните грешки при полагане на топлоизолация и как да ги избегнем

Грешките в процеса на топлоизолиране на една сграда може да варират в много аспекти – от избор на некачествени материали и компромис с бюджета, през игнориране на основни правила и принципи в топлоизолирането, до технически неизправности в процеса на полагане на топлоизолацията. Негативните последици вследствие на подобни грешки са свързани с понижаване ефективността на топлоизолационната система, компрометиране и намалена експлоатационна надеждност на отделните компоненти, влошаване климата в помещенията, понижена възвращаемост на инвестицията и др.

За да спомогнем за избягването на гореизброените рискове и, произлизащите от тях, негативни последици, съпътстващи процеса на топлоизолиране на сградите, ще се фокусираме върху най-разпространените грешки, за които трябва да внимаваме.

1. Избор на несъвместими или некачествени топлоизолационни материали

Разпространена е грешката водещо при изпълнението на една топлоизолационна система да бъде редуцирането на бюджета. Поради това често се прибягва до работа с нисък клас материали, комбинация на несъвместими компоненти или на материали от различни производители.

Подобен тип грешки са продиктувани от неосъзнаване важността на това да се избира цялостна интегрирана топлоизолационна система, а не отделни материали. Резултатът от това обикновено е свързан с намалена ефективност и редуциран срок на експлоатация на топлоизолацията.   

Как да я избегнем?

Надеждната топлоизолация работи като система от различни компоненти. Това включва топлоизолационни плочи, лепило, шпакловка, грунд, мазилка/фасадна боя, както и редица аксесоари (дюбели, армировка, ръбоохранителни, водооткапващи и уплътнителни профили, цокълни елементи и др.).

Топлоизолационна система

Всички те трябва да са проектирани да работят в пълен синхрон и да се допълват. Само и единствено по този начин може да се извлече максимална ефективност от една топлоизолационна система.

2. Неправилна подготовка на основата преди топлоизолиране

Много често топлоизолирането се извършва през есента или пролетта, за да може сградата да бъде подготвена за зимата и лятото и месеците с екстремни температурни амплитуди. Характерно за пролетта и есента обаче е по-сериозната концентрация на валежи. Често се случва да има периоди от няколко седмици, в които да се наблюдават постоянни превалявания. Това прави работата по фасадата трудна и непредвидима задача.

В редица случаи изпълнителите могат да решат да започнат работа върху видимо суха основа. Ако обаче в нея има остатъчна влажност и не се изчака нужното време за цялостно изсъхване на основата, се създава предпоставка за нарушена експлоатационна надеждност на топлоизолационната система.

Риск крие и работата със стари или компрометирани фасади. Ако те не бъдат подготвени правилно, съществува риск от компрометиране ефективността на топлоизолационната система, образуване на термо мостове, нарушена механична устойчивост, проникване на влага и др.

Как да я избегнем?

Уверете се, че основата е суха, здрава и стабилна. Тя трябва да бъде и добре изравнена като се премахнат всякакви механични частици или неравности, които биха нарушили адхезията на лепилния разтвор (прах, наслоявания, мазнини, замърсявания, остатъци от стари бои и др.).

Основата трябва да се грундира с грунд, способен да гарантира изравняването на нейната попиваемост и образуването на равномерна и стабилна повърхност.

При силно компрометирани основи се препоръчва отстраняване на механично неустойчивите слоеве до достигане на здрава и стабилна повърхност. За запълване на неравностите се препоръчва изпълнение на изравнителна замазка.

3. Неправилно фиксиране на топлоизолационни материали (лепене или дюбелиране)

Тази грешка обикновено се дължи на два фактора или комбинацията от тях. Това са неправилно дюбелиране на плочите или полагане на недостатъчно лепило.

Ако топлоизолационните плоскости не са добре фиксирани за основата, с течение на времето под тях се образуват кухини. Под въздействие на външните агресори и атмосферни влияния, въпросните „джобове“ се пълнят с влага, прах, механични частици и др. Влагата може да замръзва и да се размразява вследствие на промелнивите температури, а от там да води и до циклични свивания и разширения под топлоизолацията.

Повтаряемостта на подобен тип процеси намалява ефективността на топлоизолационната система като дори може да доведе до нейното отлепване.

Как да я избегнем?

За да се избегнат подобен тип рискове, изпълнителят трябва да се запознат с принципите за правилно дюбелиране на топлоизолационна система. Накратко трябва да се внимава за дължината на дюбелите (те не трябва да са прекалено къси, нито прекалено дълги) и техния брой.

Трябва да се внимава и с начина на нанасяне на лепило. Лепилото трябва да се нанася по периферията и по вътрешната част на топлоизолационната плоча. Така се избягва образуването на неравности, които обикновено си личат дори и след нанасянето на финишния слой. Ако нанасянето на лепилна смес не е изпълнено правилно, тези неравности засягат цялостната оптика на фасадата, тъй като карат отделните плочи да изпъкват.

4. Неправилно редене на топлоизолационния материал

Често подценяван, този етап от процеса на изпълнение на топлоизолационната система реално е една от най-основните предпоставки за нейната ефективна експлоатация впоследствие.

Неправилното редене на топлоизолационния материал се състои в това снадките между отделните плочи да съвпадат или да са в близост една до друга. Това засилва риска от концентрация на зони, в които топлоизолационния слой е прекъснат в един и същ участък. Резултатът от това обикновено е образуване на термо мост.

Как да я избегнем?

Топлоизолационните плочи трябва да се редят на „шахматен“ принцип. Иначе казано, снадките на всеки нов ред трябва да се разминават с тези на предходния. Подобно неравномерно разположение на фугите в отделните зони на топлоизолационния слой спомага за елиминиране риска от образуване на термо мост.

Реално погледнато, избягването на тази грешка не е никак трудно. В повечето случаи тя се допуска по-скоро от невнимание или недоглеждане от страна на изпълнителя, а не поради сложността при планиране разположението на плочите.

При топлоизолирането на плосък покрив с плочи с наклон обаче, нещата стоят по-различно. При този тип системи се комбинират два реда от плочи като първия е стандартен, докато вторият се състои от плоскости с наклон. За да се улеснят изпълнителите в процеса на нареждане на двата слоя, например,топлоизолационната система за плоски покриви на МАРИСАН е придружена с монтажни схеми, визуализиращи точното разположение на всяка плоча. Така ние поемаме планирането, а вие изпълнението.

5. Неправилна обработка на фугите в топлоизолационната система

С цел спестяване на средства, много често фугите в топлоизолационната система се запълват с лепилото, с което се фиксират плочите. В други ситуации пък се използва шпакловката. За пълнеж пък се прибягва до ленти или парчета от топлоизолационния материал.

Тези методики обаче далеч не са съвместими с целта да изпълним една ефективна и дълготрайна топлоизолационна система. Подобен тип обработка на фугите предразполага към напукване, проникване на влага зад топлоизолацията, образуване на термо мостове и други съпътстващи проблеми, които обикновено се проявяват в дългосрочен план.

Как да я избегнем?

Подобно на една система за керамични покрития, така и тук, фугите играят фундаментална роля за цялостната стабилност, ефективност и дълготрайност на топлоизолационната система. Те са натоварени с ролята да убират напреженията, да гарантират плавната и сигурна връзка между отделните плочи и да стопират проникването на влага в конструкцията.

Правилната заработка на фугите в топлоизолационната система налага използването на профили за фуги, армираща мрежа и уплътнители (пени, ленти и др). По този начин се гарантира, че всички деформационни, работни, разделителни и монтажни фуги ще могат да устоят на дъждовното натоварване.

Можете да видите повече за правилното заработване на фуги в ТИС тук.

6. Неправилно оформяне на връзката на топлоизолационната систем със съседни елементи в конструкцията

Една от най-честите грешки е свързана липсата на адекватна връзка между ТИС и елементите на фасадата. Всеки участък, в който топлоизолационният слой бива прекъсван е предпоставка за образуване на термо мост. Такива биват прозорци, врати, прагове, ъгли, изходи за климатична техника, первази, улуци, отводнителни тела и др.

Освен намаляване ефективността на топлоизолационната система, грешките при оформянето на връзките между ТИС и конструктивните елементи във фасадата може да доведе и до проникване на влага и наслоявания зад изолационния слой. С течение на времето те могат да се окажат пагубни за енергийната ефективност и експлоатационната надеждност на системата.

Как да я избегнем?

Това е може би един от най-често срещаните и предизвикателни въпроси. Важното обаче е, че отговор има.

Всеки един от конструктивните елементи има индивидуални особености за вграждане в топлоизолационната система. За да улесним нашите клиенти и партньори, създадохме подробна библиотека с чертежи на конструктивни детайли.

Специалният раздел предоставя на разположение детайлни чертежи на конструктивните и строително-техническите особености на отделните елементи на една сграда - основи, стени, подове, покриви, стълби, балкони, стрехи, прозорци, врати, настилки и др. В тях се показва вграждането на конкретният конструктивен детайли в различните видове системи (топлоизолационни, хидроизолационни и др.), като се взема под внимание техните отделни съставни компоненти и различни варианти на монтаж. Заедно с тях са изяснени и елементите и работите по довършването на сградата - мазилки, облицовки, остъкляване, бояджийски работи и др.

7. Пренебрегване нуждата от вграждане на профили в топлоизолацията

Една интегрирана топлоизолационна система включва в себе си разнообразие от профили и съпътстващи аксесоари. Такива биват ръбоохранителни, цокълни, водооткапващи, ъглови, за деформационни фуги, за връзка с врати и прозорци, завършващи профили за мазилки и др.

Всеки един от тези профили има ясна цел и функция в цялостната система. Благодарение на тях топлоизолационната система успява успешно да устоява на външни влияния, агресивни атмосферни условия, механичен натиск и др. Те спомагат и за запазване на устойчивостта на някои от най-критичните зони в системата като например ъглите, фугите между отделните плочи, горните и долните участъци на топлоизолацията и др. Много често именно в тези зони възникват пукнатини вследствие на триене, човекопоток, разнородни външни влияния и др.

Ако профилите липсват, топлоизолационната система става податлива на компрометиране и значително се намалява експлоатационния живот на нейните компоненти.

Как да я избегнем?

Една топлоизолационна система е толкова надеждна, сигурна и ефективна, колкото най-слабият компонент в нея. Именно поради тази причина не трябва да се допускат компромиси или спестяване на критични елементи за цялостното функциониране на системата.

Въпреки, че профилите са част от съпътстващите аксесоари за топлоизолационната система, те са толкова важни, колкото и водещите материали в нея като например лепилото, шпакловката или дори основния изолационен материал.

Приоритизирайте защитата на критичните участъци в системата (фуги, ъгли, ръбове, връзки с други елементи в конструкцията и др.) със съответните профили. Тяхното вграждане е лесна и безпроблемна задача, което по никакъв начин не оправдава липсата им в цялостната система.

8. Липса на предварително планиране на топлоизолационната система

Топлоизолационната система е толкова важна за една сграда, тъй като изпълнява няколко разнородни функции. Наред с чисто естетическата и защитна, нейното поведение активно въздейства върху процесите и климата в помещенията.

Ако характеристиките на топлоизолационната система не бъдат предварително съобразени с конструкцията на сградата и особеностите на стените, то съществува риск не само от понижаване на нейната ефективност, но по-сериозни последствия като например образуване на конденз в стените, възникване на мухъл и др. Всичко това може значително да влоши качеството на живот в помещенията, а от там да доведе и до допълнителни разходи.

Как да я избегнем?

За да спомогнем за планирането на топлоизолационната система и съвместимостта ѝ с особеностите на конструкцията, създадохме професионалния софтуер ТЕРМОКАЛКУЛАТОР.

Безплатната програма позволява бързо и лесно разглеждане на различни варианти и сценарии за строителни конструкции и да се изчислят техните характеристики от гледна точка на строителната физика.

Така, всеки един може да планира топлоизолационната система с максимална ефективност спрямо особеностите на неговата конструкция.

9. Приоритизиране на дебелината на топлоизолационните плоскости пред техните свойства

Много често можете да чуете как за качеството на една топлоизолационна система се съди по дебелината на използвания материал. Или иначе казано – 10 см плоскости от EPS се приемат за по-добър вариант от 6 см плоскости от XPS, например.

Истината обаче е, че дебелината на топлоизолационния материал не е водещ индикатор за енергийна ефективност. Дори напротив – много често по-тънки материали могат да бъдат далеч по-ефективни от двойно по-дебели плочи.

Рискът, произлизащ от една подобна заблуда обикновено е свързан с намалена възвращаемост на инвестицията и енергийна ефективност, която рядко удовлетворява очакванията на потребителя.

Как да я избегнем?

Най-важният параметър, по които трябва да съдим за качеството на една топлоизолация е коефициента на топлопроводност. Колкото по-нисък е той (колкото по-лошо провежда топлината), толкова по-добър изолатор е би бил въпросния материал.

В зависимост от големината на коефициента на топлопроводност λ, топлоизолационните материали зе разделят на ефективни (λ ≤ 0.18 W/mK) и неефективни (λ > 0.18 W/mK). Ефективните топлоизолационни материали се делят на няколко вида – слаботоплопроводни (λ ≤ 0.06 W/mK), среднотоплопроводни (λ = 0.06 ÷ 0.12 W/mK) и силнотоплопроводни (λ = 0.12 W/mK ÷ 0.18 W/mK).

Изборът на материали с ниска топлопроводност би гарантирало свеждане на топлинните загуби до минимум посредством максимално редуциране на топлинния поток.

Естествено, при планирането на една топлоизолационна система се вземат редица други фактори и величини под въпрос (повече тук), но основната идея е, че дебелината на изолационния материал не играе толкова възлова роля.

10. Избор на универсална топлоизолационна система, липса на гаранция и подценяване важността на сертифицирането

Както с всички останали аспекти на строително-ремонтните дейности, и тук не съществува универсално решение за всичко. От особена важност е спецификата на сградата и климата да бъдат взети под внимание при избора на топлоизолационна система. Така например, в определени случаи най-приложим би бил вариант базиран на минерална вата. В други, по-подходяща би била XPS-базирана система със значителни якостни характеристики. В трети ситуации, дори и най-бюджетната топлоизолационна система с EPS би постигнала задоволителни резултати. Съблюдаването на тези фактори ще спомогне да не утежнявате бюджета си допълнително, както и да гарантирате перфектното поведение на топлоизолационната система.

От особена важност е също така не само ТИС да бъде придружена с гаранция, но и изпълнителите на проекта също да предоставят такава. По този начин ще редуцирате риска при неправилно извършена работа да трябва Вие да поемете разходите изцяло.

Не на последно място трябва да се избягва избора на системи, които не носят маркировка CE. Тя е индикация, че изискванията към всяка една от европейските директиви са били изпълнени в процеса на производство на продукта. Въшреки, че тя не е знак за произход на продукта, тя гарантира, че топлоизолацията е оценена съгласно изискванията на европейската система за оценяване на съответствието. СЕ маркировката е декларация на производителя или на неговия упълномощен представител, че продуктът съответства на всички приложими хармонизирани разпоредби. СЕ маркировка е гаранция за безопасността, качеството и контрол на производството на топлоизолационните продукти.

Как да я избегнем?

Доверете се на работата с доказани производители на топлоизолационни системи.

МАРИСАН предлага разнообразни интегрирани топлоизолационни системи, приложими за проекти от всякакъв тип. Така, всеки може да открие топлоизолационната система, която най-точно съответства на особеностите на индивидуалния проект. Системите са придружени с гаранция до 15 години.

В допълнение, топлоизолационните системи на МАРИСАН са сертифицирани според международната рамка ETAG 004. Издадените експертни оценки се базират на пространствено изпитване и лабораторен анализ, проведен в акредитирани европейски лаборатории. Методологията на проведените тестове е сложна и комплексна. Част от изискванията и параметрите за издаване на оценката, покрити от топлоизолационните системи на МАРИСАН например, са свързани с техните физични свойства, сигурно поведение в условия на пожар, здравословна експлоатация, безвредност и екосъобразност, гарантирани топлоизолационни и звукоизолационни качества и др.

В заключение - какви са най-честите грешки при една топлоизолация?

Това, разбира се, не са всички възможни грешки и пропуски при изпълнението на топлоизолационна система. Опитахме се да подберем най-често срещаните и за съжаление и с най-видими последици във времето.

Важно е и още веднъж да обърнем внимание и на факта, че работата със сертифицирани материали може да оскъпява изпълнението, но оскъпяването на една фасада с добре изпълнена топлоизолация е равносилно на инвестиция, която не само ще се изплати, но и ще увеличи крайната стойност на сградата.

Свързани продукти

rapid.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® RAPID

Иновативна топлоизолационна система с експресен монтаж на топлоизолационните плочи от EPS монтирани посредством нискоекспандиращо полиуретаново лепило-пяна.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
ultra.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРАПОР® ULTRA

Външна топлоизолационна система на база топлоизолационни плочи от графитен EPS с вградени графитни рефлектори и абсорбатори с изключително високи топлоизолационни характеристики.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
extra1-new.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC

Класическа топлоизолационна система изпълнена с топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) за ефектна външна топлоизолация на сгради.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства