С годините, споровете за това кое е по-доброто решение – вътрешна или външна топлоизолация не затихват. Често ставаме свидетели на неправилни твърдения или разпространение на популярни митове относно предимствата на двете решения. От тази грешно поднесена информация най-често страдат крайните потребители – тези, желаещи да осигурят по-висока енергийна ефективност за своя дом или вила. В подобни ситуации, мнозина търсят съвет от близки и познати. Истината обаче е, че всеки един проект е строго специфичен и универсалните съвети често се оказват нерелевантни. Наличието на множество ключови фактори, уникални за всеки един проект, често правят решението на един казус, неприложимо за други.

Погрешните схващания за вътрешната и външната топлоизолация

Изборът между вътрешна или външна топлоизолация (в редица случаи и комбинация от двата варианта едновременно) може да се окаже предопределящ за експлоатационното качество на системата впоследствие, както и за цялостния енергоспестяващ ефект от топлоизолирането. За да се направи правилен избор, от първостепенна важност е да се вземат под внимание видът на помещението/сградата, както и тяхната обитаемост. Именно това са факторите, които трябва да бъдат водещи при избора между различните варианти за изпълнение на топлоизолационната система.

Често чуваме изрази от вида на: „Външната топлоизолация е по-добрият избор в сравнение с вътрешната“. Истината обаче е красноречива - няма по-добър или по-лош вариант. В практиката има само по-подходящ и по-малко подходящ избор за конкретния случай.

За да разберем кой вариант на изпълнение на топлоизолационна система е подходящ за съответен случай, трябва преди всичко да се отговори на следните ключови въпроси:

 • Как работи една вътрешно изолирана стена?

При полагане на вътрешна топлоизолация се възпрепятства акумулирането на топлина от стените на сградата. Това осигурява предпоставки за по-бързо затопляне/охлаждане на помещението с цената на по-малко разходи. Стремежът към постигане на по-бърз топлинен ефект обаче води и до факта, че стените остават студени, а критичните процеси, съпътстващи топлообмена, се пренасят във вътрешността на стената или между стената и топлоизолационния слой. В дългосрочен аспект и при продължително отопление/охлаждане, това води до намаляване функционалната стабилност на стената, нейното експлоатационно качество и честа поява на влага и мухъл зад топлоизолационния слой.

 • Как работи една външно изолирана стена?

Външно положената топлоизолация има свойството да прекъсва топлообмена между стената и външната среда. Наред с всичко останало, добре проектираната топлоизолационна система гарантира и пренасянето на всички критични точки (на замръзване и кондензация) извън помещението, а именно - между стената и топлоизолационния слой. По този начин стената се запазва суха и експлоатационната си надеждност за дълъг период от време.

Вътрешното топлоизолиране не може да гарантира бързото затопляне и охлаждане на помещенията. За разлика от помещенията с вътрешна топлоизолация, където постигането и поддържането на желаната температура става в рамките на няколко часа, при външно изолираните стени, пълното затопляне и изстиване на стените отнема около 2 до 3 дни.

Избор между външна и вътрешна топлоизолация

Изборът между двата варианта е съобразен изцяло с законите на строителната физика. Невземането им под внимание често води до неприятни последици, неоптимални резултати от гледна точка на постигнатия топлоизолационен ефект и скъпоструваща инвестиция в системи и материали.

Според спецификата на конструкцията/помещението и планираната му експлоатационна натовареност, се препоръчва изборът да бъде съобразен със следните принципи:

 • Постоянно обитаеми и отопляеми помещения - външна топлоизолация

Помещенията, в които прекарваме по-сериозна част от времето изискват постоянно климатизиране. Поради тази причина, за тях се препоръчва полагане на външна топлоизолационна система. Сравнително постоянното генериране на енергия спомага за равномерното затопляне/охлаждане на топлоизолирането стени, а наличието на външна топлоизолация подсигурява поддържането на желаната температура и комфортния климат в помещението.

Спецификата на този тип топлоизолиране спомага за съхраняване на експлоатационното качество на строителнта конструкция, предпазвайки я от агресивни външни влияния и критичните процеси, протичащи във вътрешността на стените.

 • Временно или рядко обитаеми помещения - вътрешна топлоизолация

Сградите, предназначени за временно ползване като вилата на село или къщата за отдих, в която обичаме да прекарваме свободните уикенди, изискват постигане на по-бърз топлинен ефект. Именно поради тази причина, вътрешната топлоизолация се явява по-добрият избор, тъй като гарантира достигането на желаната температура в помещенията за максимално кратък срок. Задържането на генерираната енергия вътре в сградата става възможно благодарение на факта, че вътрешната топлоизолация играе ролята на активна преграда със студените/горещите стени.

Комбиниране на вътрешна и външна топлоизолация

В редица случаи, за максимален топлоизолационен ефект, а и когато разполагаме с по-сериозен бюджет, могат едновременно да бъдат комбинирани и двата вида. При такива ситуации обаче трябва да се внимава за съблюдаването на следните принципи:

 • При идентична плътност и топлопроводимост на материалите, дебелината на вътрешната топлоизолация не трябва да надвишава 1/3 от тази на външната

 • Желателно е вътрешната топлоизолация да бъде изградена от капилярно проводим материал. По този начин се намалява рискът от задържане на влага в конструкцията

Какви са рисковете от неправилния избор на топлоизолация?

Проблемите от неправилния избор на топлоизолация си проличават след време. Неправилното планиране и съобразяване с конструктивните особености на сградата води до редица негативни последици като например:

 • Образуване на конденз и мухъл

Полагането на вътрешна топлоизолация в постоянно обитаеми помещения, в които има сравнително по-често генериране на енергия (отопляване и охлаждане), пропорционално увеличава и риска от възникване на конденз и последващото образуване на мухъл. Специфичното при този вид топлоизолиране е сравнително по-постоянната температура на стените, която е в пълен унисон с тази на външната среда (през лятото стените остават топли, а през зимата - студени). Това се дължи на факта, че конструкцията изстива или се затопля от външната среда, тъй като активната бариера, която топлоизолационния слой осигурява, се намира от вътрешната страна на стените. Генерираната енергия в помещението не успява да влезе в контакт директно със стените, поради което възпрепятства и топлообмена с тях. По този начин, парите, съдържащи се в топлия въздух, генериран от отоплителните тела, се срещат със студената преграда (стена) и по нейната повърхност се образува конденз (и обратно). Влагата остава запечатана между вътрешната страна на топлоизолационния слой и стената. Постоянното повторение на този тип процеси води до неминунемо образуване на мухъл и плесен. В подобна благоприятна среда, спорите на мухъла се нуждаят от по-малко от денонощие, за да започнат активното си разпространение, което води и до значително влошаване на здравословния климат в помещенията.

 • Влошени топлоизолационни свойства

Един от възловите недостатъци на вътрешната топлоизолация се състои в нейната намалена ефективност при топлинна защита на възлови строителни компоненти. Структурно важните връзки на топлоизолираната стена с тавана и стените в съседство представляват т. нар. „топлинни мостове“. Топллините мостове представляват прегради, нарушаващи цялостта на топлоизолацонния слой. Наличието на подобни критични участъци води до значителното намаляване на ефективността на цялостната система. Резултатът от всичко това са сериозни загуби и увеличени разходи, тъй като генерираната енергия напуска помещението през въпросните термо мостове. Това е нагледен пример за факта, че въпреки ситуации, в които инвестираме в топлоизолация, крайният резултат може да се окаже недостатъчно ефективен, в случай, че предварителното планиране не е съобразено със законите на строителната физика.Надежден помощник в тази сложна материя е ТЕРМОКАЛКУЛАТОР, с който бързо, лесно и удобно могат да бъдат изчислени всички възлови характеристики на една топлоизолационна система.

 • Повишен риск за стабилността на конструктивните елементи

Фасадите на сградите са едни от участъците в конструкцията, подложени на най-сериозни и постоянни агресори, в т.ч. променливи атмосферни условия, странични валежи, ветрове, механични частици и др. Постоянният цикъл на проявление на въпросните негативни влияния през периода на експлоатация на сградата се оказват истинско предизвикателство за цялостта на финишния слой на фасадата. Дори възникването на миниатюрни пукнатини може да се окаже сериозен проблем, застрашаващ здравината и експлоатационното качество на фасадата. Наличието им неминуемо води до проникване на влага в конструкцията на стената. Ефектът от този проблем се засилва и в случаи, при които има положена вътрешна топлоизолация, тъй като тя играе роля на негативна бариера, възпрепятстваща преминаващата през конструкцията топлинна енергия. Спирането на този поток, от своя страна, е ключов фактор за извеждането на въпросната влага и подсушаването на стената. С промяната на сезоните, проникналата влага изменя своите агрегатни състояния от течно в твърдо и обратно, което води до значителни линейни свивания и разширения. Така, стабилността и експлоатационните характеристики на една на пръв поглед здрава фасада, започва да значително да се влошават.

За да се избегнат всички гореизброени рискове и негативни последици, изборът между вътрешна или външна топлоизолация трябва да зависи само и единствено от планираната експлоатация на помещенията!

Свързани продукти

rapid.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® RAPID

Иновативна топлоизолационна система с експресен монтаж на топлоизолационните плочи от EPS монтирани посредством нискоекспандиращо полиуретаново лепило-пяна.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
ultra.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРАПОР® ULTRA

Външна топлоизолационна система на база топлоизолационни плочи от графитен EPS с вградени графитни рефлектори и абсорбатори с изключително високи топлоизолационни характеристики.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
extra1-new.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC

Класическа топлоизолационна система изпълнена с топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) за ефектна външна топлоизолация на сгради.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства