Цокълът на една сграда започва от котата на терена или неговата настилка и се простира във височина между 30 см и 1 метър. Именно той е участъкът, подложен на най-голямо хидростатично напрежение и негативно влияние от остатъчна влага. Но защо цокълът се оказва толкова критична зона? Всъщност, той обхваща връзката между две равнини – хоризонтална (земята и настилката около сградата) и вертикална (началото на фасадата). Именно връзката между двете равнини е компонентът, който е подлаган на най-сериозни агресори и най-често бива компрометиран. Част от негативните влияния, на които е подложен цокълният участък в една сграда включват:

 • Въздействие на дъждовна вода, снеговалежи и натрупвания;
 • Заледяване и размразяване, а от там и произхождащите циклични свивания и разширявания;

 • Постоянен контакт, механичен натиск, натоварвания и случайни удари от преминаващи машини, паркиращи автомобили или неумишлено човешко въздействие;

 • Соли и химични препарати за чистене или размразяване на заледени участъци през зимата и др.

Сериозният брой негативни влияния, в комбинация с тяхната повтаряемост подлагат цокълния участък на сериозни изпитания. В редица случаи забелязваме сгради, при които има напукване именно във участъка на фугата между терена и сградата. Веднъж проникнала, водата започва да оказва негативно влияние върху основите на сградата, мазите и сутерените, шахтите, както и да се изкачва вертикално под въздействието на капилярната влага. Не бива да се подценява и проблемът със замръзването на проникналата вода при отрицателни температури, която с времето разрушава материалите и намалява техните топлоизолационни качества. Това води до компрометиране на покритията и отлагане на соли върху вътрешните повърхности на стените, благоприятствайки развитието на мухъл и плесен.

Всички тези потенциални рискове и реални агресори доказват нуждата от адекватно планиране и изпълнение на хидро- и топлоизолационните системи, предпазващи цокъла. За да бъде гарантирана стопроцентовата защитата на цокъла се препоръчва оформянето на устойчива, безшевна и водоотблъскваща защитна бариера, способна да устои едновременно на вода и просмукваща се влага. От есенциална важност също така е и

Изпълнение на система за хидроизолация на цокъл и подземни стени

 1. Грундиране по цялата площ на дълбочина до предходното скосение на фундамента с ХИДРОЗОЛ® BG-OR БИТУМЕН ГРУНД НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА. По този начин се подсигурява оптимално запечатване и заздравяване на основата, както и създаването на по-добра контактна повърхност.
 2. Преминава се към нанасяне на първи слой битумна обмазна хидроизолация на органична основа ХИДРОЗОЛ WBC-OR с помощта на валяк, четка или маламашка. Дебелината трябва да бъде между 2 и 4 мм.
 3. След изсъхване на първия слой, всички фуги, ъгли и съединения се защитават със самозалепващата бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE. Така се гарантира водонепромокаемото уплътняване на всички връзки между отделните равнини и строителни елементи.
 4. Следва полагане на втори слой като се внимава да не се наруши целостта на вече положеното хидроизолационно покритие. В силно натоварени зони като цокъла на сградите, преди изсъхване на втория слой, се препоръчва вграждане на армираща мрежа. За целта се използва армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP.
 5. Преминава се към полагане и на трети финален слой ХИДРОЗОЛ WBC-OR. Времето за съхнене зависи от абсорбиращата способност на основата, дебелината на слоя и условията на околната среда. Повърхността трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни дейности.
 6. Следващата стъпка се състои в полагане на топлоизолационни плочи. За целта се препоръчва работа с топлоизолационни плочи ТЕРАПОР® XPS GRAPHITE. Тъй като предстои монтаж върху битумна хидроизолация, за целта се препоръчва плочите да бъдат залепени с помощта на битумен разтвор на водна основа (взето от от начина на работа с продукта).
 7. Дюбелирането на цокълните плочи се извършва най-малко 24 ч след залепването им на височина най-ниско 20 см над котата на терена. Не се допуска пробиването на хидроизолационния слой с дюбели.
 8. Преминава се към изпълнение на армирана шпакловка. За целта ТЕРМОФЛЕКС® ШПАКЛОВКА ЗА EPS/XPS се армира с ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP на дълбочина 20-30 см. под котата на терена. Надолу, топлоизолационните плочи могат да останат нешпакловани.
 9. В подземната част се поставя хидроизолационна мушама, която в долния си край се извива навън. В изкопа се насипва чакъл с ширина 20-30 см., а в основата на фундамента се подвежда дренаж.
 10. Ако за финишното покритие на цокъла се предвижда мозаечна мазилка, то в такъв случай се препоръчва работа с ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC. Ако проектът предвижда лепене на керамична облицовка, се препоръчва работа с високоякостното гъвкаво лепило ТЕРАФЛЕКС® GOLD (най-малко 7 дена след полагането на шпакловката). Лепилото се намазва задължително по цялата повърхност както на основата, така и на плочата.
 11. Фугите между плочите се фугират (48 ч след полагане на облицовката) с еластичната фугираща смес ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION (за широки фуги от 4 до 16 мм), която има мощен водоотблъскващ ефект и е издръжлива на замръзване. За да се предотврати събирането на конденз в лепилото под плочите, площта на фугите трябва да бъде най-малко 6% от общата облицовъчна повърхност.

Свързани продукти

flex-gum-1-k-20-kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K течна хидроизолационна мембрана

Гъста еластична паста, течна гума, за студена безшевна хидроизолация на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Външни пространства
hydrostop-25kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОСТОП® еднокомпонентна циментова хидроизолация

Еднокомпонентна циментова хидроизолация за трайно хидроизолиране срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи и строителни елементи.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K WHITE бял еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна бяла циментова хидроизолация, образуваща здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства