В конструкцията на един басейн се открояват различни типове конструктивни елементи, прекъсващи хидроизолационния му слой. Местата, в които се прекъсва хидроизолационният слой при някои от тях като например сифоните, стълбите, парапетите и осветителните тела са по-малки на размер. Други като преливниците отворите на системите за филтрация, например, прекъсват хидроизолационния слой в по-сериозна степен.

Според типа на филтрационната система, видовете басейни се разделят на два вида:

 • Басейни с преливник – характерно за тях е, че водата се филтрира вертикално. Нивото на водния стълб съвпада изцяло с нивото на борда на басейна. Извън самия басейн, на известно отстояние от борда му, се разполага преливник. Той може да се разположи по целия периметър на басейна или в отделни участъци от него. Когато водата напусне басейна, под оформения наклон тя попада в преливника и той я отвежда в т.нар. компенсаторен резервоар (намира се до басейна и събраната вода в него се отвежда обратно към басейна, преминавайки през предварителна филтрация). Този тип басейни позволява изграждането на по-сложни и красиви конструкции като например инфинити басейните.
 • Басейни със скимер – басейните със скимер се филтрират хоризонтално. Водата при тях достига на ниво 10 – 20 см под борда на басейна. Скимерите се разполагат по отделните стени на басейна, а техният брой зависи от обема на съоръжението. Водата се отвежда през скимерите и сифона до филтрационна помпа, разположена в близост. Впоследствие се връща обратно в басейна през дюзите, които в този случай са разположени по стените, срещуположно на скимерите.

Въпреки различните начини на функциониране на двете системи, характерно за тях е, че хидроизолационната им защита следва едни и същи принципи.

Изпълнение на система за хидроизолация на преливници и скимери в басейни:

 1. При ремонт на стари басейни се препоръчва премахването на старото покритие до достигане на здрава основа. Тя трябва да е чиста и перфектно обезпрашена. При наличие на по-сериозни дупки и неравности се препоръчва запълването им с ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX. При изграждане на нови басейни, тази стъпка се пропуска, тъй като участъците около скимерите и преливниците са предварително оформени в бетоновата конструкция. Стари основи могат да се грундират с контактен и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®.
 2. Идва ред на нанасяне на първия първи слой еластична мазана хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K с помощта на валяк, четка или маламашка. Зоните около скимера, както и в неговата вътрешност се обмазват обилно и без пропускане на участъци. При басейни с преливници, хидроизолационният слой се нанася по цялото протежение на участъка. Във всички ъгли от обработваните площи, върху прясно положен първи слой хидроизолационен разтвор се полагат ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER така, че да уплътнят ъглите перфектно. Ъглите се застъпват изцяло с алкалоустойчивата високоеластична трислойна хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. Лентата може да се разкрои и предварително за по-лесна работа. Важно е да бъде положена от край – до край. Лентата се притиска в средата така, че да прилепне максимално за двете съединяващи се повърхности. Лента се полага, както в хоризонталните, така и във вертикалните ъгли. Хидроизолационните аксесоари се обмазват с разтвор така, че да се покрият изцяло.
 3. След изсъхване на първия слой хидроизолационен разтвор (около 4 ч. в зависимост от атмосферните условия) се преминава се към полагане на втори слой обмазна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K. Посоката на нанасяне е перпендикулярна на тази на предходния слой.
 4. Преди вторият слой да е изсъхнал изцяло, в него се вгражда парчета платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP. Препоръчително е отделните части да се застъпват с няколко сантиметра и да обхващат цялото протежение на детайла. Платното от нетъкан текстил трябва изцяло да покрие вече положените хидроизолационни аксесоари.
 5. Преминава се към полагане на трети и последен слой ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K, отново перпендикулярно на предходния. Армиращото платно трябва да бъде покрито изцяло. Общата дебелина на трите слоя трябва да бъде около 4 мм.
 6. След изсъхване на хидроизолацията, всички фуги и детайли със сложна форма, както и различни шевове и съединения в конструкцията могат да се уплътнят с хидроизолационно лепило-уплътнител за бързи ремонти ТЕРАФЛЕКС® WATERSTOP.
 7. Преминава се към полагане на керамична облицовка или предпочитания тип финишно покритие. При полагане на плочки се препоръчва работа с високоякостното силно еластично лепило ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM или ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM WHITE. То позволява полагането на мозаечни, стъклени и стъклокерамични плочки върху всякакъв тип критични основи.
 8. Фугирането се извършва след пълното изсъхване на лепилото (48 ч след полагане на облицовката) с еластична аквастатична фугираща смес за басейни.

Свързани продукти

flex-gum-1-k-20-kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K течна хидроизолационна мембрана

Гъста еластична паста, течна гума, за студена безшевна хидроизолация на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Външни пространства
hydrostop-25kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОСТОП® еднокомпонентна циментова хидроизолация

Еднокомпонентна циментова хидроизолация за трайно хидроизолиране срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи и строителни елементи.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K WHITE бял еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна бяла циментова хидроизолация, образуваща здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства