Зоните около болниците, училищата и другите подобни типове обществени сгради обикновено имат една основна обща черта и тя е, че те са силно и постоянно натоварени. Същевременно, изискванията към изграждането на този тип участъци са особено сериозни. Те трябва да са проектирани така, че да издържат десетки години на експлоатация без прекъсване. Силната натовареност на тези зони предопределя и трудността за извършване на евентуални ремонти в процеса на експлоатация, тъй като те биха били свързани с прекъсване или усложняване на екпсплоатацията на сградите за неопределен срок.

Но нека обърнем повече внимание на естеството на натовареността на тези зони. Ако вземем за пример входовете на една болница например, ще забележим, че те са обект както на значителен пешеходен, така и на автомобилен трафик. Това поражда сериозни и постоянни напрежения в основата и подлага покритията, на които е поверена тяхната защита на сериозно изпитание.

Но това далеч не е единственият агресор, оказващ влияние върху зоните около сградите. Въпросните участъци са подложени и на редица други негативни влияния от външната среда като например валежи, снегонавявания, градушки, цикли на замръзване и размразяване, UV-лъчи и слънцегреене, индустриални газове, натрупване на соли, ефлоресценция, негативно водно налягане (от подпочвените води) и т.н. В допълнение към всички изброени рискове е редно да се отбележи и изискването, че въпросните зони трябва да бъдат изграждани по начин, който би им позволил дълготрайна експлоатационна надеждност.

Проблеми при липсваща или компрометирана хидроизолация на тротоари и пешеходни зони

Общото между всички тези негативни влияния е проблемът, до който те най-често водят, а именно – компрометиране на покритията и създаване на предпоставки за проникване на влага в тях. Рисковете, съпътстващи един подобен проблем включват:

 • Навлизане на влага в конструкцията и повсеместното ѝ разпространение;
 • Прогресивно компрометиране състоянието на строителните елементи и намаляване на техните експлоатационни характеристики;
 • Зараждане на мухъл и вредни микроорганизми в помещения, които по принцип следва да са стерилни (болнични лаборатории, помещения, училищни стаи и т.н.);
 • Негативно влияние на капилярната влага от почвата върху основите и по-горните части от конструкцията, влошаващи общото състояние на сградата.

За да се избегнат всички тези потенциални рискове се препоръчва внимателното планиране на хидроизолационната система за защита на сградите и участъците около тях.

Изпълнение на система за хидроизолация на тротоари и пешеходни зони около сгради

 1. Първата стъпка е оценка на качествата на основата и нейната подготовка. В по-голямата част от случаите, основата е нов или стар бетон (при ремонти на съществуващи покрития). Изискванията към състоянието ѝ са едни и същи в двата случая – тя трябва да бъде здрава, носеща, без пукнатини и нестабилни участъци. В случай, че при ремонт на стари бетонови основи се открият пукнатини или зони със слаба механична устойчивост, се препоръчва тяхното премахване. Образуваните отвори или неравности в основата трябва да бъдат запълнени с помощта на ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX. Старите бетонови основи трябва да бъдат грундирани с контактен и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®. Така се гарантира създаването на една по-добра контактна повърхност с основата и се подсигурява сигурната адхезия на последващото покритие.
 2. След като сме се уверили в структурната стабилност на основата се преминава към подготовката на хидроизолационните аксесоари. По принцип тази стъпка може да бъде пропусната, но за да се оптимизира работния процес се препоръчва аксесоарите да бъдат подготвени предварително. За целта се вземат мерки на всички хоризонтални и вертикални фуги (вертикалните във височина до 50 см) във участъкът, който предстои да бъде хидроизолиран. За тяхната защита е предвидена трислойната високоеластична лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. При наличие на отводнителни елементи в участъка се препоръчва тяхната защита с хидроизолационните маншети за тръби и сифони ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS и ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS. Маншетите се изрязват според размерите на отводнителните елементи.
 3. Преминава се към същинското хидроизолиране. За да се гарантира устойчивостта на защитния слой на всички гореизброени рискове се препоръчва работа със силно еластичната двукомпонентна хидроизолация  ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K. Към дозирания течен компонент при постоянно бъркане на ниски обороти се добавя сухият. Сместа се оставя да узрее за около 5 минути, след което се разбърква отново за кратко. ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K се полага първо във всички ъгли, фуги и зони около отводнителни елементи елементи с помощта на четка, без да се пропускат участъци. Предварително скроените хидроизолационни аксесоари се вграждат в положеното „легло“ от хидроизолационен разтвор. Първо се започва от защитата на външните и вътрешни ъгли. За целта се използват ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. Притискат се към ъгъла така, че да го уплътнят изцяло, след което се застъпват плътно с трислойната хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. Тя трябва да се притисне в средата така, че да обхване плътно и двете съседни равнини (под/стена и стена/стена). Преминава се към полгане на хидроизолационните маншети така, че да уплътнят отводнителните елементи изцяло.  При хидроизолиране на пукнатини, фуги, ъгли и детайли със сложна форма, както и при запечатване на шевове и съединения от различни материали (битумни мембрани, метал, керамика, циментови плоскости) е препоръчително да се ползва високоеластичната самозалепваща бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE. Впоследствие ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K се полага по цялото протежение на участъка с помощта на маламашка или валяк, без да се пропускат участъци.
 4. Вторият слой еластична двукомпонентна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K се нанася перпендикулярно на първия след неговото изсъхване (обикновено след около 4 ч.). Общата дебелина на двата слоя трябва да бъде не по-малка от 5 мм. Докато слоят е все още влажен се вгражда армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP. То допринася за устойчивостта на хидроизолационния слой срещу движения в основата, вибрации и линейни разширения.
 5. След като вторият слой е изсъхнал се преминава и към полагане на трети, последен. Мазаната хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K отново се нанася перпендикулярно на предходния слой. Общата дебелина на трите слоя не трябва да надвишава 8 мм.
 6. Всички натоварени фуги (дилатационни, съединителни и др.), връзки между отделни елементи, прагове и други елементи, нуждаещи се от допълнително уплътнение трябва да бъдат защитени с помощта на полиуретановото лепило-уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.

Свързани продукти

flex-gum-1-k-20-kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K течна хидроизолационна мембрана

Гъста еластична паста, течна гума, за студена безшевна хидроизолация на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Външни пространства
hydrostop-25kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОСТОП® еднокомпонентна циментова хидроизолация

Еднокомпонентна циментова хидроизолация за трайно хидроизолиране срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи и строителни елементи.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K WHITE бял еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна бяла циментова хидроизолация, образуваща здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства