Много често остава неясен въпросът как се нанася мазилка на фасадата. В този материал даваме отговорът му в няколко лесни стъпки.

1) Подготовка на основата

Мазилките ТЕРМОФЛЕКС® PRO се захващат към всички минерални основи, които са здрави и носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). Основата трябва да бъде здрава, суха, товароносима, равна и със завършили процеси на свиване. Температурата на основата не трябва да е по-ниска от +5 °С.

При ремонт на стара мазилка, от основата да се отстранят всички несвързани, лесно отделящи се от мазилката части и остатъци от боя. Почистената стара мазилка се изкърпва, като новата мазилка трябва да има еднаква твърдост и структура със старата. Грубата основна мазилка може да се изглади с изравняваща мазилка.

48 часа преди полагане на мазилката, основата трябва да се обработи еднократно и обилно с грунд за мазилки ТЕРМОФЛЕКС® COLOUR PRIMER, който да е оцветен в цвят максимално близък до цвета на мазилката. Силно абсорбиращи повърхности трябва да бъдат грундирани предварително с ПОРОГРУНД® - грунд за порьозни основи преди обработката им с ТЕРМОФЛЕКС® COLOUR PRIMER.

Влагата, проникваща от страна на основата може да нанесе сериозни увреждания на мазилката, поради което, помещенията и местата, които са подложени на въздействие на влага, трябва да бъдат хидроизолирани и в тях да бъде монтирана системата за хидроизолация HYDRO and SPLIT PROTECTION2.

2) Приготвяне на сместа

Мазилките ТЕРМОФЛЕКС® PRO сa готови за употреба! Преди употреба да се разбърка добре с бъркалка на бавни обороти! При възможност да се подготви количество за цялата фасада.

Да не се разрежда с вода! Да не се смесва с други продукти!

3) Нанасяне на мазилката

Мазилките ТЕРМОФЛЕКС® PRO се нанасят върху основата с маламашка от неръждаема стомана (под ъгъл от 45° спрямо основата), изтегля се по цялата повърхност до едрината на зърното и веднага се структурира с пластмасова маламашка. По груба структура може да се постигне с маламашка, чиято основа е от корк или стиропор. В зависимост от посоката на движение (кръгово, диагонално, хоризонтално, вертикално) се постига различна по вид структура.

Как да нанесем мазилка

Структурира се само влажен материал! Да се работи равномерно и без прекъсване!

Полагането на мазилката да се извършва върху цяла стена без прекъсване, като се използва материал с еднаква гъстота и един и същи партиден номер. При използването на мазилки от различни партиди, същите непременно да се смесят преди полагането!

В случай, че е необходимо работата да бъде прекъсната, трябва да се залепи хартиена самозалепваща лента по линията, до която ще прекъсне работата, да се положи и оформи структурата на мазилката и да се отлепи лентата. След паузата работата трябва да продължи от същото място, като ръбът на изпълнената вече изсъхнала мазилка може да се предпази чрез облепяне с хартиена самозалепваща лента.

Декоративни елементи от мазилка с различен цвят се оформят чрез облепване и ограждане на отделните участъци с хартиена самозалепваща лента. Веднага след нанасяне на мазилката лентата се отстранява. След изсъхване, контурите на измазания вече участък се облепват със защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, без да се зацапат вече готовите повърхности. След нанасяне на мазилката лентата се отстранява веднага!

За какво да внимаваме:

Нанасянето на мазилката да се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 65%.

Да не се използва повторно замърсен материал!

Прясната мазилка да се пази от измръзване в продължение на 24 часа!

Нанесената на фасадата мазилка да се пази от директно слънчево греене, дъжд или силен вятър (например с фасадна мрежа)!

Високата влажност на въздуха и ниските температури могат да удължат значително времето, необходимо за съхнене и да променят неравномерно цвета!

Еднаквост в цвета може да бъде постигната само в рамките на една производствена партида!

Развитието на цветния оттенък зависи от основата, температурата и влажността на въздуха!

При прилагане върху интегрирани топлоизолационни системи, стойността на относителния коефициент на рефлектиране на цвета да не бъде под 25!

Антигъбичната добавка в мазилката предпазва или забавя действието на гъбички и плесени, но не може да гарантира дълготраен ефект срещу развитието им! 

Свързани продукти

termoflex-mazilki-boi-grundove.png
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® PRO TECH силикон-модифицирана мазилка

Пастообразна силикон-модифицирана полимерна мазилка с ниска абсорбираща способност и устойчива на повреди, за защитни и декоративни покрития на фасади стени.

  • Балкони и тераси
  • Фасади
  • Външни пространства
termoflex-mazilki-boi-grundove.png
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® PRO SOLID силикат-силиконова мазилка

Силикат-силиконова готова пастообразна мазилка, с голяма устойчивост на механични натоварвания, стареене и на атмосферни влияния, обединяваща предимствата на силикатните и силиконови мазилки.

  • Балкони и тераси
  • Фасади
  • Външни пространства
termoflex-mazilki-boi-grundove.png
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® PRO ELASTIC силиконова мазилка

Силиконова пастообразна мазилка с висока влагоустойчивост, изключителна еластичност и много висока паропропускливост, за защитни и декоративни покрития на фасади и стени.

  • Балкони и тераси
  • Фасади
  • Външни пространства