Мозаечните мазилки представляват тънкослойни, органично свързани декоративни мазилки, които се състоят от натрошени кварцови частици с различни форми и размери, преливащи в многообразна гама от цветове. Мозаечните мазилки могат да бъдат съставени и от ситно натрошени пъстри мраморни или гранитни парчета. Предлагат се под формата на готови за полагане, пастообразни смеси. Тяхната завидна здравина и устойчивост, както и интересната и нестандартна визия, която придават на повърхността, върху която са положени, ги прави особено популярни и предпочитани за приложение и декоративно оформяне както в интериора, така и на цели фасади или отделни фасадни елементи.

Основни свойства и предимства

 • Силни водоотблъскващи качества
 • Устойчивост на големи механични натоварвания
 • Висока устойчивост на тежки атмосферни условия и UV лъчи
 • Устойчивост на замърсявания, обезцветяване и стареене
 • Висока адхезия към множество видове повърхности
 • Висока паропропускливост
 • Широко многообразие от цветове

За какво са подходящи мозаечните мазилки?

Свойствата и предимствата на мозаечните мазилки определят и областите на тяхното приложение – основно при повърхности, подложени на висок човекопоток, променливи атмосферни условия и значителен механичен натиск. Механичната якост, водо- и студоустойчивост на този тип мазилки се явяват и сигурна гаранция за дълготрайност на експлоатационните качества на положения слой.

Мозаечните мазилки от гамата на МАРИСАН - ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC, се препоръчват особено при изпълнение на цокъла и елементите в ниските участъци на сградите. Това се дължи на факта, че цокълът е най-уязвимият и подложен на механично въздействие участък от фасадата, което изисква особено внимание при неговото изпълнение. Препоръчват се за употреба и при елементи на сгради, подложени на продължително въздействие на атмосферна и битова влага като стени на открити тераси и балкони.

Този тип мазилки намират приложение също така и при декоративното оформление на архитектурни детайли, акценти и орнаменти както в екстериора на сградите, така и в техния интериор. Търговските и офис площи, както и разположените в тях заседателни зали, помещения за конференции, чакални, магазини и други са пример за помещения, често изпълнявани с мозаечни мазилки. Поради засиленото движение, присъщо за тях, често се случва хората да установяват контакт със стените – да се облягат и допират, което изисква от финишното покритие, с което е изпълнена съответната повърхност, да бъде устойчиво на механичен натиск и резистентно на цветови промени, избеляване, обезцветяване и почистване. Подходящи са и за полагане в коридори, стълбища и фоайета.    

Как се нанася и структурира мозаечна мазилка ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC?

А. Подготовка на основата


1. ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC позволява приложение към всички здрави и носещи минерални основи, не съдържащи разделителни субстанции като мазнини, битум или прах. Характерно за основата е, че тя трябва да бъде здрава, суха, товароносима, равна и със завършили процеси на свиване. Наслоенията от варовик, както и стари бои и оцветени покрития трябва да бъдат отстранени механично. Подготовката на основата е важно да се извършва при температури не по-ниски от +5 °С.


2. При ремонт на стара мазилка, от основата да се отстранят всички несвързани, лесно отделящи се от мазилката части и остатъци от боя. Почистената стара мазилка се изкърпва, като новата мазилка трябва да има еднаква твърдост и структура със старата. Грубата основна мазилка може да се изглади с изравняваща мазилка.
Тя трябва да бъде добре почистена и изсушена като се премахнат всички механични частици като прах, наслоения и други. Предварително трябва да се премахнат и всички ронещи се участъци и нездрави слоеве от основата.

3. Грундирането на основата допринася чрез подобряване на адхезията и подсигуряване качеството на финишния слой. Най-малко 8 часа преди полагане на мазилката, основата трябва да се обработи еднократно и обилно с грунд  за мазилки ТЕРМОФЛЕКС® COLOUR PRIMER, който да бъде оцветен в цвят максимално близък до цвета на мозаечната мазилка, която предстои да полагаме. Ако основата, която ще подготвяме с ТЕРМОФЛЕКС® COLOUR PRIMER е силно абсорбираща, то тя трябва предварително да бъде грундирана с ПОРОГРУНД®  – ГРУНД ЗА ПОРЬОЗНИ ОСНОВИ.

4. Влагата, проникваща от страна на основата може да нанесе сериозни увреждания на строителната конструкция, поради което, помещенията и местата, които са подложени на въздействие на влага, трябва да бъдат хидроизолирани и в тях да бъде положена хидроизолационна система HYDRO and SPLIT PROTECTION2.

Б. Приготвяне на сместа

1. ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC е готова за употреба! Преди работа с нея обаче, се изисква да се разбърка добре с бъркалка на бавни обороти! При възможност трябва да се подготви количество за цялата площ, като в по-голям съд се смеси съдържанието на нужния брой кофи мазилка.

2. Продуктът не трябва да се разрежда с вода! Забранено е и смесването му с други продукти!

В. Начин на работа

1. ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC се нанася върху основата с маламашка от неръждаема стомана (под ъгъл от 45° спрямо основата), като се изтегля по цялата повърхност на дебелина до 1,5 пъти едрината на зърното. След около 10 минути мазилката се структурира като камъчетата се заглаждат и сбиват, без шупли, максимално плътно едно до друго. Ако се налага заглаждането може да бъде извършено и неколкократно.


2. Структурира се само влажен материал! Изисква се да се работи равномерно и без прекъсване! Полагането на мазилката трябва да се извършва върху цяла стена без прекъсване, като се използва материал с еднаква гъстота и един и същи партиден номер. При използването на мазилки от различни партиди, същите непременно трябва да се смесят непосредствено преди полагане! По този начин се минимизират евентуалните възможности за възникване на разлики в цвета.


3. В случай, че е необходимо работата да бъде прекъсната, трябва да се залепи хартиена самозалепваща лента по линията, до която ще прекъсне работата, да се положи и оформи структурата на мазилката и да се отлепи лентата. След паузата работата трябва да продължи от същото място, като ръбът на изпълнената вече изсъхнала мазилка може да се предпази чрез облепяне с хартиена самозалепваща лента.4. Декоративни елементи от мазилка с различен цвят се оформят чрез облепване и ограждане на отделните участъци с хартиена самозалепваща лента. Веднага след нанасяне на мазилката се изисква отстраняване на лентата. След изсъхване, контурите на измазания вече участък се облепват със защитна лента като се полага следващият цвят мазилка, без да се зацапат вече готовите повърхности. След нанасяне на мазилката лентата се отстранява веднага!


За какво да внимаваме при работа с мозаечна мазилка?

- Нанасянето на мазилката се извършва с маламашка като впоследствие нейното заглаждане и изравняване изисква прилагане на по-голям натиск. Това се дължи на частиците и камъчетата, съдържащи се в материала.

- Характерен за прясно нанесената мозаечна мазилка е нейният млечно бял цвят. След изсъхване, покритието добива прозрачност, акцентирайки върху цвета на вложените камъни и натрошени частици.

- Температурата на въздуха, основата и сместа по време на полагането и в периода на съхнене трябва да бъде между +5°С и +30°C. Нанасянето на мазилката трябва да се извършва в сухо време с влажност на въздуха под 65%.

- По време на полагане и през периода на съхнене, фасадата трябва да се предпази и от директно слънчево греене, дъжд или силен вятър. Това става възможно с помощта на фасадна мрежа. Не трябва да се полага върху замръзнали основи. Прясната мазилка трябва да се пази от измръзване в продължение на 24 часа!

- Времето за съхнене на мазилката зависи от специфичните атмосферни условия. Високата  влажност на въздуха и ниските температури могат значително да  удължат времето, необходимо за съхнене и да предизвикат нежелани цветови разлики!

- Не се препоръчва нанасяне върху хоризонтални повърхности, както и основи, които предварително не са добре защитени от проникване на влага.

- Еднаквост  в  цвета  може  да  бъде  постигната  само  в  рамките  на  една  производствена партида. Развитието на цветния оттенък зависи от основата, температурата и влажността на въздуха.

Дизайн и цветови възможности при мозаечни мазилки

Цветът на мозаечните мазилки се придава от оцветените камъни и кварцови частици. Това, само по себе си, е гаранция за дълготрайната наситеност на цвета и красивата визия на покритието. В състава на мозаечните мазилки ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC могат да бъдат комбинирани множество различни по цвят фракции. Най-популярни са вариантите с един, два три или четири цветови комбинации.

Освен в широка палитра от цветове и нюанси, мозаечните мазилки ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC могат да бъдат изработени от различни по едрина фракции, които определят съответно и дизайна на тяхната повърхностната структура – която да бъде съставена от фини, средно големи или едри частици.

 

 

Свързани продукти

termoflex-mazilki-boi-grundove.png
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® MOSAIC декоративна мозаечна мазилка

Пастообразна декоративна мозаечна мазилка с висока здравина и устойчивост на големи механични натоварвания, тежки атмосферни условия, UV-лъчи и стареене

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства