След като сме избрали лепилото за плочки, което подхожда най-много на целите на проекта, идва ред на подготовката за неговото нанасяне. Въпреки, че в много случаи този етап се подценява, всъщност той е особено важен, за да се гарантира сигурното фиксиране на облицовката впоследствие. Защо това е така обаче?

Защо правилната подготовка за нанасяне на лепило за плочки е толкова важна?

Преди всичко, подготовката за нанасяне на лепило за плочки се ръководи от един специфичен момент, а именно – колко лепило да разбъркаме и на какви етапи да стане това. Това обикновено се определя от два основни фактора – отвореното време на лепилото и скоростта на работа и размерите на площите, които предстои да бъдат облицовани.

Лепилата със съкратено отворено време обикновено са предназначени за проекти с кратки срокове за изпълнение. Те са проектирани така, че максимално бързо да набират якост и да се втвърдяват далеч по-бързо. Поради тази причина, този тип лепила се използват много често при работа в силно натоварени зони и обществени площи като например молове, търговски центрове, обществени и административни сгради, хотели и т.н. С тяхна помощ, ремонтът или първоначалния монтаж на плочките стават много бързо. При този тип проекти обаче, обикновено работи екип от апликатори. Работата с лепила с намалено отворено време в общия случай обикновено предполага разбъркването на малко количество лепилна смес, за да може тя да се нанесе своевременно и преди да започнат процесите по стягане. Поради тази причина, много често майсторите предпочитат лепилата със средно или дълго отворено време, за да могат да работят на спокойствие.

Същото се отнася и за размера на площите, които предстои да се облицоват. Обикновено се препоръчва разбъркването на малко количество лепило и работа на етапи. Това обаче носи и своите рискове. Така например, при честото разбъркване на нова лепилна смес се рискува промяна в нейната консистенция. Това може до доведе до потенциални проблеми в процеса на експлоатация на помещенията. Поради тази причина, от особена важност при подоготвката на лепилната смес е да се спазват препоръките на производителя и всички указания да се следват стриктно.

Етапи за правилна подготовка за нанасяне на лепило за плочки

Преди да се премине към същинската подготовка на лепилото за плочки за нанасяне, трябва да се подчертае важността на предварителната обработка основата. Тя трябва да е здрава, носеща, равна и без сериозни пукнатини. От съществена важност е и всички мокри процеси в основата да са приключили. Тя трябва да се обезпраши, изчисти и заздрави с грунд, съобразен с нейните особености. За повече информация се запознайте с материала „Как да подготвим основата за лепене на плочки?“

Тук не трябва да се забравя и факта, че в някои ситуации може да се наложи цялостно изграждане на нова основа. За да разберете повече за това кога най-често се случва това, можете да прочетете материала „Кога се налага изграждането на нова основа преди лепене на плочки“. За съвети относно правилното изпълнение на процесите по изграждане на нова основа, можете да се запознаете с подробните ръководства „Изграждане на нова основа при стени преди полагане на керамична облицовка“ и „Изграждане на нова основа при подове преди полагане на керамична облицовка“.

След като сме се уверили, че основата е здрава и предразполага последващите строително-ремонтни дейности, се преминава към подготовката на лепилото за нанасяне. Този процес може да бъде разделен на няколко отделни етапа:

  • Етап 1: Първоначално разбъркване на лепилото за плочки

В чист неръждаем съд (обикновено се използват пластмасови кофи, тъй като са лесни за почистване) се налива вода в количество, съответстващо на обозначеното от производителя на лепилото. За лепилата от серията ТЕРАФЛЕКС® се препоръчва смесване с между 6.25 и 7 л. вода на торба лепило, в зависимост от конкретния продукт. За да сте сигурни в точното количество, винаги вземайте под внимание указанията в техническата карта на съответното лепило.

Внимание!

Не се препоръчва смесването на лепилото с цимент, пясък или други материали, тъй като това води до влошаване качеството на лепилната смес.

В предназначения съд, първо се добавя водата, а впоследствие и съдържанието на опаковката. То трябва да се изсипва в кофата при непрекъснато разбъркване с ел. бъркалка. При бъркане на малко количество лепило, ел. бъркалка може да бъде заменена с шпакла или мистрия. Важното в случая е бъркането да е постоянно и непрекъснато, за да се спомогне образуването на хомогенна смес.

Препоръчва се разбъркването да се извършва на ниски обороти, за да се избегне вкарването на въздух в сместа. Разбъркването продължава дотога, докато се постигне кремообразна хомогенна смес, без наличие на бучки.  

  • Етап 2: Отлежаване на разбърканото лепило за плочки

След като сме разбъркали лепилото до готовност, се препоръчва сместа да се остави да „узрее“ в рамките на около 10 минути. Това време е необходимо за пълното разтваряне на добавките и активирането на всички химични процеси. По този начин се гарантира, че продуктът ще достигне своите оптимални качества.

Въпреки, че често се подценява, този момент е особено важен. Въпросните 10 минути на узряване реално не забавят работния процес, докато в същото време носят редица позитиви и гарантират, че лепилото за плочки ще достигне максималните си свойства. Докато чакате лепилото за плочки да „узрее“, можете да се фокусирате върху рязането, разполагането или подготовката на плочките например.

  • Етап 3: Вторично разбъркване на лепилната смес

След като сме оставили сместа да „узрее“, идва ред и на още едно разбъркване. Това разбъркване не е финално, тъй като се препоръчва също така, в процеса на работа, лепилната смес да се разбърква и омесва периодично като за целта не е нужно да се използва електрическа бъркалка.

Целта на всички тези начални и периодични разбърквания на лепилото е да се гарантира поддържането на оптималната консистенция на сместа. В противен случай, по повърхноснтния слой на лепилото в кофата може да започнат процеси по начално стягане и образуване на „кора“ с по-светъл цвят.

Доброто разбъркване на лепилото за плочки гарантира, че по този начин, сместа ще запази своята консистенция и оптимални свойства за максимално дълъг период от време. Този период обикновено зависи от атмосферните условия и спецификите на лепилната смес, но в стандартния случай може да се очаква лепилото да бъде годно за работа около 2 часа при температура от 20-25˚С.

  • Етап 4: Нанасяне и втвърдяване на лепилото за плочки

На този етап вече е приключила подготовката за нанасяне на лепилната смес и може да се премине към същинската работа. Тъй като няма да се спираме подробно на това как правилно да нанаесете лепило за плочки, за повече информация по темата можете да откриете в материала „Методи за нанасяне на лепило за плочки“. Вместо това ще наблегнем на процеса по втвърдяване на лепилото, тъй като той има пряко отношение към продължаването на работните процеси.

Времето за втвърдяване на лепилната смес обикновено зависи основно от атмосферните условия – температурата и влажността на въздуха. В болшинството от случаите, това време не надвишава 72 часа.

След като облицовката е стабилно фиксирана, може да се пристъпи и към нейното фугиране и натоварване. Редно е да се отбележи обаче, че втъврдяване до степен, позволяваща максималното натоварване на облицовката, в по-голямата част от случаите, се достига около 14-тия ден.

За да гарантирате максимално точно спазването на технологичните времена се препоръчва работа само и единствено според инструкциите на производителя на лепилото за плочки, с което работите.

Свързани продукти

1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

  • Бани и мокри помещения
teraflex-standard-25kg.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® STANDARD лепило за малоформатна керамика

Универсално лепило за малоформатна керамика, малки и леки плочки, фаянс и теракота на закрито и открито.

  • Бани и мокри помещения
  • Балкони и тераси
teraflex-extra-plus-25kg-new.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® EXTRA универсално лепило за фаянс и теракота

Универсално лепило за фаянс и теракота за полагане на облицовки на закрито и открито.

  • Бани и мокри помещения
  • Балкони и тераси
  • Мазета и сутерени