Колкото и надеждни и дълготрайни да бъдат керамичните облицовки, в редица случаи може да се наложи тяхното частично или цялостно реновиране. В този материал ще се фокусираме върху най-лесния начин за решаване на проблема с подмяна на плочка в облицовката.

Особеностите при подмяна на плочка в облицовката

В много ситуации може да се стигне до компрометиране на плочка в облицовката. Изтърване на остър или тежък предмет, кухина под плочката, движение в облицовката – тези и много други причини могат да доведат до частично напукване или цялостно счупване на плочката.

Подобен тип проблеми не търпят отлагане. Освен факта, че чувствително уврежда естетическия облик на облицованите площи, наличието на счупена плочка в покритието може и да застраши експлоатационната пригодност на помещението. Трябва да се има предвид също така, че дори и една счупена плочка може да застраши надеждността и качеството на цялата облицовка, тъй като това води до увреждане на фугите в съседство. Вследствие на един подобен проблем може да се стигне до проникване на влага под облицовката и увреждане механичната устойчивост на останалите плочки в облицовката. Така, дори и една единствена плочка да изглежда малък проблем на пръв поглед, всъщност може да се окаже сериозно предизвикателство за експлоатационната надеждност на цялото помещение.

Когато се стигне до такава ситуация, решението обикновено е само едно – премахване на старата плочка и замяната ѝ с нова. Именно поради тази причина е особено важно, когато предварително се планира облицоването на помещенията, да се предвиди резерв от няколко квадрата плочки, за да може да имаме готово решение при евентуален проблем с облицовката и да можем бързо и лесно да отремонтираме компрометирания участък.

В по-голямата част от случаите, резервна плочка винаги се намира под ръка. Ако, обаче не разполагате с такава, се налага търсене в магазинната мрежа на същия модел облицовка.

Наред с това трябва да се подсигурим и с фугираща смес в съответния цвят. Имайте предвид, че подмяната на една плочка също така означава и подмяна на фугите в съседство. Те трябва да се изпълнят наново, за да могат сигурно да уплътнят новата плочка и участъците около съществуващите такива в съседство.

След като сме се подготвили с резервната плочка и подходящата фугираща смес под ръка, идва ред на подмяната на компрометирания участък в облицовката.

Как да подменим счупена плочка в облицовката

При подмяната на комрпометирана плочка трябв да се внимава за един основен момент – да не се увредят плочките в съседство. Тъй като плочката се отстранява механично, подобен риск винаги съществува и налага внимателен подход.

За да си спестите този риск и излишни главоболия се препоръчва да започнете с внимателна инспекция на проблемния участък. А именно – да разберете дали плочката е напукана само по повърхността, дали е изцяло счупена, колко добре е захваната за основата, какво е състоянието на фугите в съседство и т.н. Така ще знаете как да процедирате впоследствие.

За да проверите въпросното състояние можете да използвате гумен чук, с който леко да почукате компрометираната плочка в отделните ѝ участъци. Така ще разберете колко добре е захваната към основата.

Ако плочката, която предстои да се подменя се намира на стената, не забравяйте преди започване на работа да покриете пода, за да изкорените риска от счупване на настилката при изтърване на парчета плочка.

Подгответе се с предпазни очила и ръкавици, за да намалите шанса от нараняване при пробиване и разрязване на облицовката и фугиращата смес.

След като сте се запознали със състоянието на плочката може да се започне със същинския етап на работа по подмяна на счупена или напукана плочка в облицовката:

1. Премахване на фугиращата смес

Първата стъпка от същинската работа е да се отстрани фугиращата смес около плочката. Ако тя се изронва лесно, то тогава процесът преминава безпроблемно. За целта можете да използвате остър предмет като отвертка например като задължително внимавате да не увредите плочките в съседство.

Ако фугиращата смес е здраво стегнала обаче, ще се наложи механичното ѝ отстраняване. За целта се препоръчва използване на инструмент с подходящ режещ диск. Правят се дълбоки прорези в фугиращата смес така, че да се достигне до дъното на фугата. Препоръчва се да се работи на бавни обороти, за да се намали риска от увреждане на здравото покритие в съседство.

След като фугиращата смес е отстранена, трябва участъка на канала и повърхността на плочката да бъдат почистени от остатъци от прах и парчета фугираша смес.

2. Отстраняване на счупената плочка и почистване на основата

Ако плочката е силно увредена („хлопа“ и има слаба адхезия към основата, фугите са напукани и лесно се изронват), то отстраняването ѝ ще стане по-лесно. В по-голямата част от случаите обаче се налага допълнителното ѝ начупване и премахване с подходящ инструмент.

За целта се препоръчва да се използва чук (или в комбинация със секач), чрез който с внимателни удари по повърхността на плочката се донарушава нейната цялост. Не се препоръчва силното удряне по плочката, тъй като вибрациите се придават в основата и, ако плочките не са залепени с надеждно еластично лепило, могат да бъдат увредени.

След като се уверите, че плочката е начупена на малки парчета, можете да използвате остър инструмент (секач, отвертка и др.), с който да ги надигнете и отстраните ръчно.

Ако отстраняването на плочката се оказва по-сложно можете да използвате подходящ инструмент. Такъв може да бъде както режещ диск, с който да нарежете плочката, така и инструмент с накрайник вибрираща пластина, която да подпъхнете в участъка между плочката и основата. От създаващите се вибрации, лепилото и плочката се отлепват и могат лесно дабъдат премахнати.

При плочки, които са здраво захванати за основата и, чиято повърност е наранена съвсем леко, се препоръчва използване на бормашина за тяхното отстраняване. За целта, в центъра на плочката се залепя хартиено тиксо, върху което се пробива дупка с инструмента като се внимава да не се пробие основата. Целта на тиксото е да предпазва бормашината от приплъзване и компрометиране на повърхността на облицовката. Пробиването на повърхността на плочката се прави с цел да се наруши нейната цялост и здравина. Ако плочката е по-голяма, пробиването може да стане в няколко зони. От така оформените отвори се започва доначупването на плочката с чук и секач по горепосочения начин.

Участъкът под плочката трябва да бъде перфектно почистен от остатъците от лепило до достигане на здрава основа.

3. Подготовка на основата преди лепене на новата плочка

Преминаваме към същинската част, а именно – полагането на новата плочка. След като основата е добре почистена се препоръчва да се провери нейното състояние. Наличието на малки неравности или изронвания в нея не е проблем, тъй като те могат да бъдат преодоляни директно с лепилото за плочки.

В по-голямата част от случаите съществуващата основа ще е стар бетон, но може също така да бъде и от други плочки, мозайка, гланцирани покрития, дърво и т.н. Това означава, че, за да обезпечите комфортното полагане на новата плочка и дълготрайната експлоатационна надеждност на покритието, най-добре е предварително да грундирате участъка. Според особеностите на основата, най-общо можете да използвате следните грундове:

 • ПОРОГРУНД® при порьозни или силно попиващи основи като например газобетон, тухли, хоросан и др. Тяхната специфика и силно водопоглъщане води до прекалено бързо изсъхване на лепилото и от там – компрометиране на последващото покритие. Грундирането с ПОРОГРУНД® намалява и изравнява водопоглъщането на основата и увеличава сцеплението ѝ с лепилния слой;
 • ТЕРАКОНТАКТ® при гланцови и силно попиващи основи като например мозайка, метал, стари плочки и др. При тях съществува значителен риск от отлепване на покритието поради слаба връзка с основата вследствие на неравномерното му съхнене. Грундирането с контактния и свързващ грунд спомага за образуване на добра контактна повърхност, осигуряваща перфектна адхезия с лепилния слой;
 • ТЕРАГРУНД® при ронливи и нестабилни основи. Характерно за него е, че прониква дълбоко и заздравява основата като по този начин гарантира оформянето на стабилен повърхностен слой, благоприятстващ последващите операции.
 • НАНОГРУНД® при фино-порести основи като например вароциментови и варопясъчни мазилки, циментово-влакнести плоскости, плочи от гипс и гипскартон, варовик, тухли, бетон, газобетн и др.

Пропускането на етапа с грундирането не е фатално, тъй като участъкът е малък и по-сериозни проблеми с експлоатационната надеждност на плочката не би следвало да се очакват, особено, когато се работи с висококачествено лепило за плочки.

4. Лепене на новата плочка

След като основата е подготвена се преминава към подготовка на лепилото за фиксирането на новата плочка. За целта се препоръчва работа с професионалните силно еластични и високоякостни решения ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM, ТЕРАФЛЕКС® GOLD или ТЕРАФЛЕКС® SUPER FLEX.

Лепилната смес се разбърква според указанията на опаковката и с маламашка хубаво се обмазва участъкът, в който предстои да се положи новата плочка. Важният момент тук е как да прецените количеството лепило, което да нанесете на основата така, че плочката да е на едно ниво с останалите. Най-лесният начин да се справите с този казус е да се водите по засъхналия слой лепило, който виждате под съседните плочки. Това ще даде ориентировъчна представа колко точно лепило да нанесете.

След като сте обмазали основата с лепило можете да положите и новата плочка. След поставяне я размърдайте с леки движения в една посока така, че лепилото да се разнесе добре по цялото ѝ протежение. Вземете ниво на плочката в отделните ѝ части. Ако стърчи над останалата част от облицовката, премахнете част от лепилото. Ако пък се намира по-ниско, добавете лепило.

След като сте се уверили, че плочката е на точното място, поставете кръстчетата във фугите така, че плочката да е на равно разстояние от заобикалящите я. Изчакайте да стегне. При нормални условия това отнема няколко часа, но за предпочитане е да изчакате едно денонощие.

Впоследствие можете да премахнете кръстчетата и да преминете към фугиране. За целта се препоръчва използване на еластична фугираща смес, по възможност предлагана в разнообразие от цветове. Така ще можете да откриете най-точния нюанс, който да пасне на цвета на съществуващите фуги и да изкорени риска от нарушаване на естетическия облик на цялата облицовка.

За целта се препоръчва работа със силно еластичните фугиращи смеси с антибактериален ефект ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION и ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION. Достъпни в палитра от множество разнообразни цветове, фугиращите смеси гарантират перфектно вписване в целите на всеки проект.

След като плочката е стегнала здраво се преминава към разбъркване на фугиращата смес според инструкциите на опаковката. Сместа се нанася във фугата с помощта на гумена маламашка под ъгъл 45°. Нанесете фугиращата смес плътно, докато достигне основата. Почистете плочките от попадналия по тях разтвор.

След като фугата започне да засъхва можете да я почистите с влажен парцал. Изчакайте пълното изсъхване на фугиращата смес преди да стъпвате върху плочката.

Свързани теми

Към Инфо зона
fugirane.jpg
Правилно фугиране и уплътняване на плочки Керамични настилки и покрития
adhesive-mortar-49731-4198307.jpg
Как правилно да нанесем лепило за плочки Керамични настилки и покрития
worker-tiling-floor-with-material-min.jpg
Методи за лепене на плочки Керамични настилки и покрития

Свързани продукти

nanogrund-flatten.png
Грундове
НАНОГРУНД® дълбокопроникващ грунд с нано частици

Дълбокопроникващ грунд с нано частици, за оптимално запечатване и заздравяване на фино порести и песъчливи повърхности на открито и закрито

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
porogrund-flatten-cmyk.png
Грундове
ПОРОГРУНД® грунд за порьозни основи

Дисперсионен грунд за третиране на порьозни и силно попиващи повърхности на открито и закрито

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
terakontakt-flatten-cmyk.png
Грундове
ТЕРАКОНТАКТ® контактен и свързващ грунд

Контактен и свързващ грунд с кварцови песъчинки за подготовка на гладки, непопиващи и дървени основи, образуващ изключително сигурна контактна повърхност

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства