Много често, на етапа с фугирането на плочките се гледа като най-лесната задача, след която всичко приключва и можем спокойно да преминем към експлоатация на облицованите площи. Това обаче, често води до подценяване на важността на този процес, а от там и до създаване на предпоставки за намалена експлоатационна надеждност и рискове за стабилността на системата.

Процесът по фугиране е изключително важен за експлоатационното качество на помещенията. Фугирането не трябва да се разглежда само като последен щрих в оформянето на естетическото внушение на облицовката, а напротив – като фундаментален етап в процеса по осигуряване на нейната функционална сигурност и защита.

Как да гарантираме правилното фугиране и уплътняване на плочките?

Всички гореизброени причини налагат нуждата от внимателен подход към фугирането и уплътняване на плочките. За да се подсигури това, се препоръчва спазване последователността на няколко важни стъпки, а именно:

Избор на качествена фугираща смес

Разликата между качествената и некачествената фугираща смес обикновено не си проличава толкова сериозно през първите няколко години от експлоатацията на помещенията. След продължителен период на експлоатация, дори и нискокачествените фугиращи смеси могат на пръв поглед да не изглеждат изронени и в добро общо състояние. Всъщност обаче, по самата им повърхност е силно възможно да има микропукнатини, трудно различними на пръв поглед, предразполагащи просмукването на вода в облицовката. Повтаряемостта на този процес, в даден момент води до пълно компорметиране не само на фугата, но и на облицовката, която тя трябва да предпазва.

Както изборa на лепило, така и изборът на фугираща смес трябва да бъде ръководен от особеностите на основата, типа на облицовката, характеристиките на помещението и неговото планирано натоварване. За да се подсигури качественият избор на фугираща смес, препоръчително е да се следят няколко основни свойства, които продуктът трябва да притежава, а именно:

 • Еластичност – еластичните фугиращи смеси позволяват приложение при силно натоварени помещения и площи, изложени на тежки атмосферни условия. Гъвкавостта на сместа спомага за абсорбиране на вибрациите и напреженията в облицовката, без това да доведе до нейното компрометиране или напукването на фугата в дълбочина и на повърхността. При облицовки, разположени над подово отопление или при площи, изложени на резки температурни промени, валежи, постоянна влага, замръзвания и размразявания и други, еластичността на фугиращата смес гарантира нейната устойчивост на напуквания, вследствие на, зародилите се, в основата, линейни разширения. Запазвайки своята здравина, фугата не позволява на водата да проникне във вътрешността на системата и да застраши стабилността на облицовката.
 • Антибактериално действие – това свойство е от особено значение, имайки предвид факта, че фугите обикновено са най-податливият участък на обезцветяване, образуване на петна и зараждане на вредни микроорганизми от една облицовка. Фугиращите смеси с антибактериално свойство са сигурен начин за подсигуряване на здравословния климат и естетически-издържаната визия на облицовката. Благодарение на това се изкоренява рискът от образуване на мухъл и плесени, едновременно, с което се съхранява и цветовата свежест на фугата.
 • Хидрофобност – свойството на фугиращата смес да държи водата на повърхността на фугата е от особена важност за по-бързото ѝ изпарение. А колкото по-бързо се изпари водата, толкова по-нисък е риска тя да създаде предпоставки за образуване на мухъл и вредни микроорганизми, обезветяване, изсолявания, или да проникне във вътрешността на фугата. По този начин се съхранява здравословният климат в помещението и структурната стабилност на облицовката.
 • Перфектна адхезия – стабилната връзка с краищата на плочките и основата под тях е възлово свойство, благоприятстващо дълготрайното експлоатационно качество и резистентност срещу напуквания и отронвания. Колкото и перфектна техника на полагане на фугираща смес да бъде използвана, ако тя не притежава свойството да се захваща перфектно за краищата на плочките, то, в дългосрочен план, това може да създаде сериозни проблеми като напукване, отчупване и др.
 • Цветова дълготрайност и устойчивост на химикали – силно натоварените помещения и площите, изложени на упорити въздействия от външната среда поставят сериозни изпитания към съхраняването на облика на фугата напред във времето. Ако формулата на продукта не гарантира устойчивост на UV-лъчение, човекопоток, омазнявания, почистващи препарати, изсолявания и други подобни агресори, съществува особен риск от избледняване и ефлоресценция.  

За да гарантирате, че работите с продуктови решения с професионално-разработени формули, преминали през редица тестове и лабораторни изпитвания, съветваме да разгледате набора от фугиращи смеси в серията ТЕРАФЛЕКС®.

Фугиране на плочките

След като сме съобразли всички важни фактори и сме избрали перфектното решение за нашия проект, идва ред на същинското фугиране на облицовката.

Фугирането обикновено овенчава края на процеса по полагане на керамични облицовки. В зависимост от спецификата на проекта, характеристиките на лепилото и влиянията на външната среда, обикновено към фугиране се пристъпва най-рано след 24 до 48 часа (пpи лeпeнe „бeз фyгa“, нa широкоформатни плoчи, пpи пo-ниcĸи тeмпepaтypи или пo-висока влaжнocт).

Важно!

Ширината на фугите е в пряка зависимост от техния брой и размерите на облицованата площ (все пак е препоръчително тя да надвишава 3 мм). Препоръчително е, общата ширина на фугите за всеки 100 см. облицована повърхност да бъде най-малко 1 см.

1. Подготовка за полагане на фугираща смес

Процесът по фугиране може да започне веднага след втвърдяването на лепилото, но не по-рано от 24 часа. Кръстчетата трябва да бъдат премахнати, а фугите - старателно изчистени от прах и механични замърсявания. Обикновено това е засъхнало лепило или прах вследствие на работния процес. За целта се препоръчва плочките да бъдат внимателно почистени с влажна гъба. Непосредствено преди полагане на фугиращата смес, фугите трябва да бъдат леко навлажнени, но без видим воден филм. Това е от особено значение при плочки, полагани преди много време и, при които лепилото е стегнало изцяло, както и при реновиране на стари фуги.

Уверете се, че фугите са с еднаква дълбочина. В случай, че в някоя фуга има попаднало лепило се препоръчва неговото внимателно премахване, без да се увредят краищата на облицовката.

Важно!

Облицовъчните материали, поемащи повече вода (естествен камък, мрамор и др.), крият риск от оцветяване и ефлоресценция. Поради тази причина се препоръчва предварителен тест с фугираща смес в малък участък в ъглите на помещението, както и съобразяване цвета ѝ с типа на облицовката.

2. Разбъркване на фугиращата смес

Фугиращата смес се изсипва в съд и се смесва с вода според указанията на производителя, посочени на опаковката или техническата карта. В зависимост от количеството, което предстои да се използва, разбъркването на сместа може да се извърши с електрическа бъркалка на бавни обороти или на ръка като крайната цел е получаване на хомогенна смес с еднакъв цвят и без наличие на бучки.

При планиране на количеството за разбъркване, имайте предвид, че е препоръчително сместа да се изразходи в рамките на 30 - 40 минути. Поради тази причина, ако работите в по-големи помещения или при много високи температури, се препоръчва периодично разбъркване на по-малки количества фугираща смес.

След като се разбърка добре, съдържанието на съда се оставя да „узрее“ за 5 минути.  Преминава се към нанасяне на сместа във фугата.

Важно!

След като фугиращата смес е разбъркана, не се препоръчва добавянето на допълнително количество вода. Трябва да се избягва добавянето на цимент, пясък или други материали, тъй като това би довело до значително влошаване качеството на фугиращата смес.

3. Фугиране на плочките

Преминава се към същинския етап на работа. За целта се препоръчва фугиращата смес да се полага с диагонални движения (косо спрямо канта на плочките) под наклон от 45°. Нанасянето трябва да става плътно и сместа да достига до самото дъно на фугите, както и да обхваща краищата на срещуположните плочки. За да гарантирате лесното изпълнение на този процес, най-добре е да използвате гумена мистрия.

В почти всички ситуации, в процеса на полагане на фугиращата смес, част от нея може да остане по повърхността на плочките. Тя трябва да се отстрани чрез внимателно движение на маламашката под 90°.

Обикновено, около 30 минути след нанасяне на фугиращата смес, цветът ѝ започва бавно да избледнява. Когато това стане можете да преминете към първначално почистване на плочките с помощта на влажна гъба. Важно е да внимавате да не засегнете и нарушите целостта на фугата. След като настилката е почистена, фугите трябва отново да бъдат навлажнени и оставени да изсъхнат.

След пълното изсъхване на сместа (обикновено отнема около 3 – 4 часа), повърхността може да бъде измита напълно с помощта на влажна гъба. По време на втвърдяването в следващите 2 до 3 дни, фугиращата смес трябва периодично да бъде навлажнявана и оставяна да изсъхне. След преминаване на този период се разкрива и действителният цветови нюанс.

Полезни съвети:

- Фугирането на плочките е препоръчително да се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +25ºC и с влажност на въздуха под 80%.

- Фугата да се предпазва от твърде интензивно изсъхване, замръзване и дъждовни въздействия в продължение на най-малко 3 дни.

- При фуги, които се намират на особени места по облицовката (външни и вътрешни кантове, разширителни, конструктивни и други фуги в строителната конструкция), трябва да се използват съответните  деформационни  профили  или   да бъдат запечатани с трайно  еластични материали като например силикон.

- Върху фугираната повърхност може да се стъпва след приблизително 9 часа. Почистването на плочките с миещи препарати може да се извършва не по-рано 5 дена след фугиране.

Специален случай: фугиране на басейни

Фугирането на басейни е строго специфичен процес. Към него не трябва да се подхожда по същия стандартен начин, както при фугирането на бани, мокри помещения, балкони, тераси и други по-слабо натоварени площи. Това се дължи на специфичните напрежения и агресори, действащи постоянно на басейните.

На първо място товае водата в басейните. Когато един басейн е пълен, водата в него оказва постоянно натоварване върху стените и пода. Когато е празен, натоварването е противоположно и идва от почвата и тежестта на земните маси. Това означава, че конструкцията е под постоянно напрежение като единствено неговата посока се променя.

За да се избегне компрометиране на керамичната облицовка и фугиращите смеси, за целта се препоръчва работа със специално създадени продукти, проектирани да издържат на всички напрежения, типични за един басейн. Специализираните фугиращи смеси се характеризират със значителна еластичност, позволяваща им да издържат цикличните разнопосочни напрежения. Тези смеси също така трябва да са хидрофобни и с антибактериално действие, за да гарантират дълготрайната експлоатационна надеждност на басейна. Не на последно място, те трябва да са устойчиви и на агресивните химически препарати, с които басейните биват почиствани непрестанно.

Фугиране на плочки - видео инструктаж

Свързани теми

Към Инфо зона
ssssss.jpg
Как да изберем лепило за плочки Керамични настилки и покрития
adhesive-mortar-49731-4198307.jpg
Как правилно да нанесем лепило за плочки Керамични настилки и покрития

Свързани продукти

teraflex-silver-selection-1-15mm-en-w-o-stop.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION водоотблъскваща еластична фугираща смес

Водоотблъскваща и силно еластична фугираща смес с брокатен ефект. Подсигурява висока устойчивост на износване на фугата, както и защита от мухъл и плесен. Подходяща е за фуги с ширина от 1 до 15 мм.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
gold-selection-bg-w-o-stop.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION еластична антибактериална фугираща смес

Водоотблъскваща, еластична антибактериална фугираща смес с брокатен ефект. Гарантира висока износоустойчивост и здравина на фугата. Спомага за дълготрайната защита на фугите от мухъл и плесен.

 • Бани и мокри помещения
1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

 • Бани и мокри помещения