Когато става въпрос за хидроизолиране, обикновено се сещаме за бани, тераси, балкони и най-честите видими източници на проблеми като например елементите от ВиК инсталациите, фугите и т.н. Докато при добро планиране и своевременна намеса, справянето с този тип проблеми става сравнително по-лесно, то има един особен тип влага, който не можем да установим, докато не стане твърде късно. Става въпрос за капилярната влага.

Какво е капилярна влага и какви проблеми създава тя?

Капилярната влага е един от най-сериозните проблеми, пред които се изправят нашите жилища и площите, които обитаваме и справянето с нея е от есенциална значимост за комфортното и здравословно експлоатиране на нашите домове.

Източник на капилярна влага обикновено са подпочвени води, дъждове и просмукващата се вода в почвата. С течение на времето, капилярната влага се просмуква през капилярите на строителните елементи, намиращи се в близост до почвата. Това обикновено са основите на подземни помещения, основи и фундаменти и др. Веднъж проникнала в сградата, влагата започва разпространението си в порите на материалите в посоката с най-малко съпротивление. С течение на времето тя започва да обхваща все по-големи и по-големи площи. Най-засегнати обикновено са подземните и приземни помещения, но тъй като влагата започва своето движение и във височина, неминуемо щети понасят и по-високите етажи.

Признаците на наличие на капилярна влага обикновено са възникващите белезникави петна и оцветявания по цокъла, мазилката, вътрешните части от стените и др. С течение на времето покритието започва да се подкожушва, рони и напуква, до момента, в който не се компрометира изцяло и не изложи тухлената/газобетоновата/панелната стена на показ.

Негативните последици, произхождащи от това са много на брой – от компрометиране на финишните покрития (възникване на петна, изсолявания, оцветявания, напуквания и отлепвания), през увреждане на строителните елементи в дълбочина (денатурация и корозия), до влошаване здравословния климат в помещенията, поява на мухъл и микроорганизми и застрашаване на обзавеждането в дома. Този неприятен процес продължава до момент, в който помещенията стават негодни за експлоатация. В някои технически помещения като асансьори и шахти например, този тип проблеми може да доведе и до увреждане експлоатацията на съоръженията.

За всичко това има един главен виновник – капилярната влага. Тя се явява най-трудната за локализиране и предотвратяване, тъй като се разпространява вътре в самите материали (основи от стоманобетон, зидове и др.) в хоризонтална и вертикална посока. Справянето с този тип проблеми доскоро бе доста сложно и трудоемко, особено що се касае до съществуващи сгради и конструкции без налична хидроизолация.

Проблемът с капилярната влага често е труден за решаване

В миналото за стопиране на капилярната влага, при изграждането на стените, в конструкцията се е вграждал ред плътен дялан камък като гранит например, тъй като той няма пори, които да пропускат влагата във височина. В днешно време обаче, с цел гарантиране стабилността на строителната конструкция и съблюдаване на строителните наредби, дори и най-плътните непорести материали трябва да бъдат фиксирани с циментови разтвори. Именно те се оказват и основната „пробойна“ при този тип техника на изграждане, тъй като капилярната влага прониква лесно и безпроблемно в порите на циментовия разтвор.

Докато при сградите ново строителство проблемът може да се решава посредством използване на водоплътен бетон, спомагащ за едновременното изграждане на противокапилярна хоризонтална хидроизолация и гарантиращ стабилността на конструкцията, то в сградите старо строителство се налагат допълнителни мерки. С течение на времето става ясно, че традиционните позитивни и негативни методи на хидроизолиране посредством работа с продукти на циментова и битумна основа не са способни да решат проблема ефективно и на 100%. Поради тази причина, днес вече разчитаме на материали, създадени да репликират начина на действие и разпространение на капилярната влага, а именно – чрез проникване в порите на материалите. Благодарение на съвременните нано технологии, днес ние можем лесно и спокойно да защитим конструкцията от просмукващата се капилярна влага с помощта на течни и гелообразни материали за директно инжектиране в стените.

Серията HYDROZOL® HYDROINJECT на МАРИСАН се състои от продукти (течен и гелообразен), които след инжектиране в конструкцията се просмукват по цялото напречно сечение на стените и зидовете, изграждайки траен водонепропусклив слой. Образуваният водонепроницаем филм изпълнява ролята на хоризонтална хидроизолация, ефективно и трайно прекъсвайки пътя за изкачване и разпространение на влагата в конструкцията.

Изпълнение на система за защита на стените от капилярна влага с HYDROZOL® HYDROINJECT GEL:

 1. Всички сериозно засегнати и нездрави участъци трябва да бъдат механично премахнати предварително до достигане на здрава основа.
 2. В стената (в мазилката, циментовия или хоросанов слой) над видимото ниво на капилярната влага и непосредствено над почвата/пода се пробиват дупки (при тухлени зидове се пробива в участъка над тухлата). Диаметърът на дупките и разстоянието между тях може да варира в зависимост от порьозността на материалите, в които ще се инжектира продуктът. Акo се пробива в мазилката (във фуги между тухли или камък), разстоянието между отделните дупки трябва да е между 8 и 12.5 см, а диаметърът между 12 и 20 мм. Пробива се в дълбочина от 2 до 4 см като трябва да се внимава стените да не бъдат пробити изцяло.
 3. Направените отвори се почистват така, че да няма прах. За целта най-добре е да се използва прахосмукачка.
 4. Преминава се към инжектиране на HYDROZOL® HYDROINJECT GEL. Продуктът се инжектира възможно най-равномерно. След като дупката видимо се запълни с гел, пистолетът се отдалечава. Благодарение на консистенцията на гела, няма опасност от изтичане.
 5. Остатъците от дупките могат да се уплътнят 1 ден след полагане на HYDROZOL® HYDROINJECT GEL. За целта може да се ползва полиуретановото лепило-уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.
 6. След като процесите по хидроизолиране са приключили, в зависимост от нуждата за корекция на стените, може да се премине към измазване или шпакловане с помощта на варо-циментовата мазилка ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX или високоеластичната ТЕРАФЛЕКС® БЯЛА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА.

Изпълнение на система за защита на стените от капилярна влага с HYDROZOL® HYDROINJECT LIQUID:

 1. Всички стари компрометирани участъци трябва да бъдат отстранени най-малко до височината на влагата (препоръчително е до 30 см над личимата граница на влагата).
 2. Преминава се към разпробиване на дупки за инжектиране. Дупките се разполагат на зиг-заг в два реда. Двата реда трябва да са на разстояние 10 см един от друг. Първият ред трябва да е на разстояние най-малко 15 см над нивото на терена. Разстоянието между дупките на един ред трябва да е 15 см при порьозни тухли и 7.5 см при мазилка между непорьозни тухли, камък и др. Отделните дупки трябва да са с диаметър 25 – 30 мм, а ъгълът на пробиване трябва да е 30° - 40° спрямо отсрещната страна на стената. Дъното на всяка една дупка трябва да е на минимум 7 – 10 см от насрещната страна на стената.
 3. След като всички дупки са разпробити се преминава към почистване на праха в тях. След като всички дупки са старателно почистени идва ред на наливането на HYDROZOL® HYDROINJECT LIQUID в отворите, което трябва да продължи до момента, в който стената спре да попива течността. Течността се налива със свободно падане или при много ниско налягане.
 4. Всички порьозни повърхности и кухини под и над зоната на инжектиране трябва да се уплътнят с водонепроницаемо покритие, оформяно от ТЕРАФЛЕКС® PU 40 FC, за да се предотврати изтичането на HYDROZOL® HYDROINJECT LIQUID.
 5. При хидроизолиране на стени с дебелина над 50 см се препоръчва инжектиране от двете страни. След като стената е напоена изцяло, дупките трябва да бъдат оставени отворени в рамките на 4 – 6 седмици. Впоследствие те могат да бъдат запълнени с помощта на хидрофобна мазилка (мазилка с добавка за намаляване на капилярно водопогллъщане).
 6. След като стената изсъхне, всички нездрави участъци и влажни частици от мазилката могат да бъдат премахнати и подменени с нов слой.

Времето на реакция на хидроизолацията зависи от вида на стената, относителната ѝ влажност, температурата на околната среда и количеството на CO2 във въздуха.

Свързани продукти

bitumna-obmazna-hidroizolaciq-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® WBC-OR битумна обмазна хидроизолация на органична основа

Битумна обмазка за студено безшевно хидроизолиране на структурни елементи на сгради от подпочвени води и влага, подходяща за регенерация и защита на стари битумни мембрани.

 • Основи и фундаменти
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
flex-gum-1-k-20-kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K течна хидроизолационна мембрана

Гъста еластична паста, течна гума, за студена безшевна хидроизолация на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Външни пространства
hydrozol-wbc-aq-polymer-bitumen-hydro-insulation-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ ® WBC-AQ полимер-битумна хидроизолация

Гъста еластична битумна паста за студено безшевно хидроизолиране на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства