Процесът по лепене на плочки много често е обвързан с кратки срокове. Без значение дали става въпрос за силно натоварени търговски обекти (молове, ресторанти и др.) или пък за ремонт и реновиране на обществени сгради (училища през лятото, здравни заведения, административни сгради), та дори и в частното строителство – за да се справят с предизвикателствата на този тип проект, майсторите избират да работят с бързостягащи лепила за плочки.

В този материал се фокусираме върху особеностите на бързостягащите лепила за плочки и техните предимства при изпълнение на проекти с кратки срокове.

Бързостягащи лепила за плочки - какви са техните предимства и особености?

Крупни проекти като например изграждането на модерни офис сгради, съвременни търговски центрове, луксозни хотелски и ваканционни комплекси, летища и административни сгради, големи жилищни проекти и т.н. често вървят ръка за ръка с нуждата за постигане на перфектни резултати в особено кратки срокове.

 

Това изправя изпълнителите пред предизвикателството да открият идеалната комбинация от продуктови и системни решения, съчетаваща бързото им действие с лесната обработваемост и дълготрайната експлоатационна надеждност на обработените площи впоследствие.

В практиката, този ефект допълнително се усложнява от факта, че много често проектите налагат комбинация на различни типове облицовъчни материали като гранитогрес, естествен камък, стъклокерамика, мозаечни плочки, масивни и широкоформатни облицовки и т.н.

Поради тази причина, изпълнителят трябва да гарантира справянето с няколко особености – от една страна намирането на висококачествено лепило, подходящо за комфортното полагане на въпросните облицовки и от друга – то да бъде бързостягащо, за да спомогне за справяне с кратките срокове.

Бързостягащите лепила обикновено не са предпочитани от начинаещи или не толкова опитни апликатори. Причината за това е, че при работата с тях, евентуалните корекции в позицията на дадени плочки могат значително да затруднят процеса или дори да се окажат невъзможни за изпълнение, ако не се действа бързо (в рамките на 20 – 30 мин). Тъй като лепилото стяга бързо (както след полагане на основата и по гърба на плочката, така и в самата кофа), се налага прецизна работа с минимална нужда от корекции.

За да избегнат този риск, много често майсторите предпочитат да комбинират бързостягащи с лепила с по-дълго отворено време за целите на един и същи проект (пр. – стандартни лепила за стените и бързостягащи решения за пода).

Големите проекти, свързани с търговски помещения например, изискват работа в максимално съкратени срокове, тъй като, каквото и да било отлагане или забавяне в отварянето на обекта за експлоатация води до сериозни финансови загуби. От друга страна, ако не се вземат правилните мерки, своевременното приключване на работата може да доведе до намалена експлоатационна надеждност на облицовката и бързото ѝ отлепване или напукване веднага след пускане на обекта в експлоатация. Това, само по себе си, отново води до нуждата от затварянето му за последващ ремонт и процесът се повтаря наново.

ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ - бързостягащо лепило за плочки от МАРИСАН

Поради тези причина са разработени бързостягащи лепила за плочки, които да гарантират лесна обработваемост и нанасяне и бързо набиране на начална якост като например ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ.

 

Кратки характеристики:

 • Идеален за проекти, които трябва да бъдат приключени и пригодни за експлоатация в рамките на ден;
 • С фугирането може да се започне след около 6 - 8 часа след полагане на облицовката;
 • Позволява бързо натоварване на облицованите площи и пешеходен трафик в максимално редуцирани срокове;
 • Не се свлича;
 • Високоякостно лепило клас C2.

За лепене на:

 • Абсорбиращи и неабсорбиращи плочки;
 • Теракота, гранитогрес и широкоформатни облицовки (до 65х65 см);
 • Естествен камък;
 • Мозайка и стъклени плочки.

Приложение:

 • Площи с подово отопление;
 • Силно натоварени площи;
 • Критични и деформируеми основи;
 • Върху хидроизолационни покрития;
 • Вътре и вън.

 Резултати от изпитвания:

Характеристики на продукта

Изисквания за отделните експлоатационни показатели

Резултати от лабораторно изпитване на  ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ

Начална якост на сцепление при опън

³ 1.0 N/mm2

2.8 ± 0.1

Якост на сцепление при опън след потапяне във вода

³ 1.0 N/mm2

2.7 ± 0.1

Якост на сцепление при опън след термично третиране

³ 1.0 N/mm2

1.6 ± 0.1

Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване

³ 1.0 N/mm2

1.8 ± 0.1

Отворено време: якост на сцепление при опън

³ 0.5 N/mm2 след

не по-малко от 30 min

1.6  N/mm2 след

40 мин

Намалено плъзгане

≤ 0.5 mm

0.2 mm


*Изискванията за лепила клас C2, заложени в стандарт EN 12004-1:2017 и резултатите от лабораторните изпитвания на ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ

Единният стандарт EN 12004 класифицра бързостягащите лепила с клас F. Но, когато избираме лепило е добре да гледаме и други характеристики, тъй като бързото стягане не е единственият важен фактор при изпълнението на подобни проекти. От особена важност е използваното бързостягащо лепило да се характеризира с висока якост и здравина на образуваната връзка. В практиката, тези лепила се обозначават с класове на якост C2. Комбинацията от тези два фактора гарантира безпроблемното и професионално фиксиране на облицовката.

По принцип, стандартните лепила за плочки налагат нуждата от осигуряване на между 24 и 48 часа (или дори повече), в които площите да не бъдат натоварвани, за да може лепилото да стегне добре. Преди да се премине към силно и постоянно натоварване на помещението, обикноено се налага изчакване от поне една седмица.

Когато се работи в обществени и търговски площи, подобни срокове обикновено са немислими. Дори и стандартната подмяна на плочка или ремонт в участък от плочки трябва да бъдат възможни за изпълнение само в рамките на няколко часа, след което площите да бъдат годни за пълна експлоатация.

Бързи факти: за какви цели са подходящи бързостягащите лепила за плочки:

 • Лепене и подмяна на плочки в постоянно натоварени помещения (търговски центрове, обществени и административни сгради, галерии и изложбени зали, ресторанти, офиси, конферентни зали, училища, детски градини, басейни, здравни заведения и др.);
 • При проекти, при които, за да се гарантира времето, нужно за стягане на стандартните лепила, трябва да се спре изцяло или частично тяхната експлоатация, което би довело до бизнес разходи или неудобства;
 • При проекти с кратки срокове (ново строителство и реновиране);
 • При проекти, изпълнявани от бригади, така че дейностите по разбъркване на лепилото, нанасянето му и фиксирането на облицовката да могат да бъдат разпределени адекватно и да се използват всичките предимства на бързостягащите лепила;
 • При по-малки площи и разбъркване на малки количества лепилна смес, ако се работи от един майстор.

Съвети за работа с бързостягащо лепило за плочки - за какво да внимаваме?

Строителните форуми са пълни с мнения на апликатори и професионалисти, изразяващи затруднения и дори тотално отричане от работата с бързостягащи лепила. Като най-честа причина за това се посочва факта, че за комфортно полагане, те изискват работа в екип.

За целта например, един от майсторите може да разбърква и подготвя лепилната смес, друг да я нанася и да лепи плочките, трети да я пребърква и т.н. Ако се работи в по-големи помещения, подобен тип организация на работата гарантира, че няма да има загуби и преразход на лепилна смес поради бързото ѝ стягане.

Или с други думи – бързостягащите лепила клас F според EN12004 изискват добра организация на работния процес, за да може да се извлече максималното от техните предимства. За да гарантирате това, препоръчваме спазването на няколко прости съвета:

 • Подсигурете нивелацията на основата предварително

Докато със стандартностягащите лепила можете да коригирате минимални неравности в основата, с лепилата клас F, това е много по-трудно достижимо и би усложнило работата значително.

Поради тази причина се препоръчва да се подсигури перфектната нивелация на основата предварително. За целта може да се използват различни типове циментови замазки, ремонтни разтвори или самонивелиращи се покрития.

При работата в по-големи и силно натоварени помещения се препоръчва разликата в отделни точки на основата да не надвишават 3 мм на всеки 3 м. За да подсигурите комфортното лепене на плочки впоследствие се препоръчва с нивелирането на основата да се приключи предварително.

Важно е да се остави достатъчно време, за да може замазката да изсъхне и цялата влага от нея да се отдели. При започване на лепенето на плочки трябва да сме сигурни, че основата е стегнала и с минимална остатъчна влажност.

Същото важи и за подове, при които се изисква и нанасяне на хидроизолация. За целта се препоръчва работа с продукти, които позволяват лесно и безпроблемно нанасяне с валяк като например ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K. По този начин значително се ускорява процесът на работа и се скъсява времето до започването на същинския етап – лепенето на плочките.

 • Подгответе всички материали и инструменти предварително

При работата с бързостягащо лепило, времето е основният определящ фактор за качествения краен разултат. Поради тази причина, не трябва да го губите в подготовка на материалите или търсене на инструментите след като лепилото е разбъркано.

 

Подгответе плана за разпределението на отделните плочки предварително. За целта можете да използвате удобния онлайн помощник КОНФИГУРАТОР НА ФУГИ И ПЛОЧКИ. Ако има нужда то изрязване на плочките го направете предварително.

Подгответе кофите, бъркалките, нужното количество вода, както и всички инструменти, с които предстои да полагате лепилото.

Уверете се, че веднъж след като разбъркате първата торба с лепило, можете да започнете работа и да завършите проекта, без да спирате с лепенето.

 • Разбърквайте толкова лепило, колкото можете да изразходвате в рамките на 20 – 30 мин

За да избегнете риска от това разбърканото лепило да започне начални процеси на стягане още преди да е положено на основата, се фокусирайте върху внимателното планиране на нужното количество.

Тъй като всеки майстор работи с различно темпо и при всеки един проект могат да участват различен брой апликатори, универсална формула за това не съществува. За да подсигурите комфортното изпълнение обаче, имайте предвид, че бързостягащите лепила се препоръчва да бъдат изразходени в рамките на не повече от 30 минути.

Този период от време може да варира спрямо атмосферните условия, но в никакъв случай не се препоръчва надвишаването на горната граница. В противен случай ще се наложи да изхвърлите лепилото.

Трябва да се има предвид също така, че типа на облицовката също може да окаже влияние за това колко бързо се работи. Обикновено полагането на миниатюрни плочки и стъклокерамика, при които често може да се наложи нужда от корекции на позицията, отнема повече време. Същото важи и за лепенето на широкоформатни плочки и облицовъчен камък.

Поради тези фактори, с цел оптимално изразходване на лепилото, винаги се препоръчва често разбъркване на по-малки количества, които могат да бъдат изразходени бързо и преди да са започнали процесите на стягане.

 • Изберете правилното бързостягащо лепило

За съжаление, терминът „бързостягащо лепило“ не изчерпва целия контекст за качествата на продукта, с който се работи.  Много производители се възползват от тази вратичка в тълкуванието, за да рекламират своите продукти. Те обаче умишлено пропускат да разкрият най-важното – в какво точно се изразява бързото стягане на техните лепила.

Лепило, което стяга бързо, само по себе си не върши никаква работа освен да усложнява работата на майстора. Въпросното бързо стягане обикновено се дължи на простичкия процес по хидратация на цимента, вложен в лепилото (обикновено – Портланд цимент). Или с други думи – ускорява се процесът по стягане на цимента в лепилото, което води до бързо фиксиране на облицовката.

Хидратация на цимент – химическа реакция, при която съставките в циментовата смес започват да образуват връзка с водните молекули и се превръщат в хидрати. Като резултат, сместа се втвърдява.

По-важният въпрос тук обаче е – за какъв период от време лепилото добива нужната начална якост? Колкото и бързо да изсъхва едно лепило за плочки, ако за този процес е нужен един ден, то това по нищо не го отличава от стандартните лепила.

Съответно, то не би имало, какъвто и да било различен ефект при приложение при проекти с кратки срокове и площи, които се очаква да бъдат обект на силен трафик скоро.

Американският институт по стандартизация препоръчва да се работи с бързостягащи лепила, които могат да гарантират достигането на 50 psi (0.3 N/mm2) за период от около 4 часа. Ако лепилото е способно да гарантира подобна якост, то би позволило и минимален начален трафик и фугиране.

В случая на ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ, въпросните стойности се надвишават значително, благодарение на което с фугирането може да се започне около 6-7 часа след лепене на облицовката.

Как да работим с бързостягащо лепило ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ и за какво да внимаваме

За да гарантирате комфортното изпълнение на работните процеси и постигането на максимална експлоатационна надеждност в съкратени срокове за работа с ТЕРАФЛЕКС® БЛИЦ, се препоръчва спазването на следната методология:

1. Подготовка на основата за лепене на плочки

Уверете се, че основата е здрава, носеща и без разделителни субстанции, които могат да навредят на адхезията с лепилото (прах, битум, наслоявания, стари нестабилни покрития и т.н.). Основата трябва да бъде добре почистена, суха и добре подравнена. Уверете се, че няма пукнатини или участъци с намалена механична устойчвост.

Ако забележите, че основата е нестабилна се препоръчва всички нездрави участъци да бъдат отстранени механично. Ако в следствие на това се отворят неравности с размери до 5 мм, то те могат да бъдат изравнени директно с помощта на лепилото. Ако неравностите са по-големи от 5 мм, за целта се препоръчва корекцията им с помощта на ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX като това трябва да стане поне един ден преди започване на процеса по лепене на плочки.

При работа в по-големи пространства се препоръчва на всеки 4 – 5м в основата да се изработват разширителни фуги с ширина около 1.5 см. Можете да ги запълните с помощта на PU уплътнител.

Ако предстои да се работи върху високопоглъщащи основи като например газобетонови блокчета, гипсови плочи, гипсова шпакловка, анхидритни замазки и др., основата трябва да бъде грундирана с помощта на грунда за порьозни основи ПОРОГРУНД®. Препоръчва се грундирането да се извърши поне 4 – 5ч. преди лепенето на плочките, за да може основата да изсъхне перфектно.

Ако предстои да се лепят плочки върху стари гладки и силно полирани повърхности, характеризиращи се с ниско водопоглъщане като например стари плочки или мозайка, се препоръчва грундирането да се изпълни с помощта на контактния и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®.

Лепенето на плочки върху гипскартон, циментови мазилки, бетон или пресни замазки не налага нуждата от предварително грундиране.

2. Разбъркване и подготовка на лепилото за плочки

Преди да преминете към разбъркването и подготовката на лепилото се постарайте да изчислите колко точно лепило можете да изразходвате в рамките на 30 мин. при работа без прекъсване. Това обикновено зависи от броя на апликаторите, типа на облицовката и особеностите на основата.

Препоръчва се винаги да се разбъркват по-малки количества от бързостягащото лепило, за да се гарантира тяхното изразходване в рамките на установеното време така, че сместа да не започне да стяга в съда.

В зависимост от възможностите Ви за работа се определят и пропорциите, според които се разбърква лепилото. По принцип, за една торба от 25 кг., се препоръчва смесване с 7л вода.

В подходящ съд (гумена или метална неръждаема кофа) налейте нужното количество чиста вода. Постепенно започнете прибавянето на лепилната смес като изсипвате съдържанието на торбата бавно и методично. Изсипвайте лепилото бавно, за да можете да се съобразите с пропорциите, които сте изчислили предварително.

След като сте смесили нужното количество вода и суха смес, се преминавакъм разбъркването с помощта на електрическа бъркалка. Разбърква се до получаване на хомогенна смес без бучки.

Разбърканата смес е готова за работа като запазва свойствата си за период от около 30 мин при температура от 20-25˚С.

3. Нанасяне на лепилото за плочки

При работа в интериора, лепилото се нанася върху основата с помощта на назъбена маламашка само в прави линии. След като слоят е нанесен, плочката може да бъде поставена като лепилото дава възможност и за корекции малко след нейното фиксиране.

При работа на открито, лепило трябва да се нанася освен на основата, но и по гърба на самата плочка, за да се гарантира максимална контактна повърхност (около 95%).

Поради факта, че животът в кофата на лепилото е около 30 мин, ако не успеете да го изразходвате във въпросните рамки, то по неговата повърхност ще започне да се образува т.нар. „кожа“. В случай, че този процес започне, се налага изхвърлянето на лепилната смес, тъй като тя няма да е пригодна да гарантира максималната експлоатационна надеждност на облицовката.

Повече за правилният начин за нанасяне на лепило за плочки можете да видите в следния видео инструктаж:

Свързани теми

Към Инфо зона

Свързани продукти

1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

 • Бани и мокри помещения
teraflex-standard-25kg.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® STANDARD лепило за малоформатна керамика

Универсално лепило за малоформатна керамика, малки и леки плочки, фаянс и теракота на закрито и открито.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
teraflex-extra-plus-25kg-new.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® EXTRA универсално лепило за фаянс и теракота

Универсално лепило за фаянс и теракота за полагане на облицовки на закрито и открито.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Мазета и сутерени