В общата представа, широкоформатните плочи са с размери до 1м х 1м. Последните тенденции в дизайна обаче внасят значителни изменения. Днес, много сгради вече се облицоват с плочи с размери до 2.5м х 2.5м или 1.6м х 3.2м. В допълнение, стандартните дебелини нарастват до 1.2 см. Така, някои единични широкоформатни плочи като например тези от естествен камък могат да достигат тегло и до 50 – 60 кг.

Наред с безспорните си естетически предимства обаче, този тип облицовки налагат и сериозни предизвикателства за изпълнителите. А несправянето с тях води само до едно – проблеми с последващата експлоатация на помещенията.

За какви особености на широкоформатните плочи да внимаваме

Облицоването на помещения или на открито с плочи с единична площ от 5 кв.м, само по себе си, е далеч по-сложен и комплексен процес от стандартното лепене на гранитогрес, теракота или малоформатни облицовки. Причината за това не се състои само в трудното им пренасяне, вдигане и поставяне. Дори напротив – най-сериозните предизвикателства идват в етапа на фиксиране на облицовката. Ето и най-критичните моменти, за които трябва да внимаваме:

1) Гарантиране равнинността на пода

Спецификацията на Американския национален институт за стандартизация (ANSI) за полагане на широкоформатни керамични плочки определя максимално допустим толеранс на неравностите в основата от 3.17 мм на всеки 3 м. Или иначе казано – основата трябва да бъде перфектно равна.

Това се налага тъй като, поради значителните размери на широкоформатните плочи, повърхностите, облицовани с тях имат по-малък брой фуги. Следователно, те не могат лесно да обират неравностите в основата. Така например, ако се работи върху стари циментови основи или дървени подове, в контекста на широкоформатните плочи, дори и леките неравности в основата могат да постигнат ефекта на цяла „планина.“

В случай, че неравностите не се отстранят, при експлоатация на помещението съществува риск за компрометиране целостта на плочите.

 

За да се избегнат подобни проблеми, повечето производители съветват изпълнителите на проекти да се стремят към допустим толеранс на неравност в основата от максимум 3 мм на всеки 2 м.

2) С внимание към полагането

Най-добри резултати в практиката показва техника за дебелослойно полагане на лепила смес едновременно върху гърба на плочата и върху основата. Това позволява и за алтернативен начин за преодоляване на неравностите в основата, в случай, че те не са изцяло отстранени при подготовката ѝ. От особена важност е и техниката на полагане на лепилото – то трябва да се полага в прави линии с идеално равен гребен за постигане на 100% контактна повърхност. Вижте повече тук:

Производителите на широкоформатни облицовки препоръчват за сигурно фиксиране да се използват полимер-модифицирани лепила. Техните специални добавки спомагат за постигане на няколко възлови характеристики на връзката между облицовката и основата, а именно – еластичност, здравина, устойчивост на агресивни външни влияния и др.

За облицовки с размери над 90 см за всяка страна е препоръчително да се изполват лепила с подобрена адхезия (клас C2) и с висока еластичност (клас S1 или S2). Това важи в пълна сила за облицовки от порцелан или други слабопопиващи материали.

3) Планиране на фугите

Широкоформатните облицовки изискват планиране на фуги с размер най-малко 2 мм. Наред с гарантирането на структурната стабилност на облицовката, ако се прибегне до оформяне на по-големи фуги, то те ще могат да спомогнат и преодоляване на евентуални неравности в нивата на отделните плочи. Така например, за фуги с ширина до 6 мм, неравности до 1 мм могат да се допуснат и да не увредят значително общата визия на облицованата повърхност.

Трябва да се има предвид също така, че всички плочи се разширяват и свиват поради промени в температурата и влагата като в почти всички основи също така се забелязва и движение спрямо техните покрития. Това налага нуждата и от планиране на т.нар. „подвижни“ или „разширителни“ фуги. Те играят възлова роля при облицоване на големи площи и работа с масивни облицовки. Използват се за разделяне на помещението на отделни секции, за да не се допускат прекомерни напрежения в облицовката, а от там и компрометиране на нейната цялост. Те играят ролята на буфер, който минимизира негативния ефект от движенията и редуцира риска от компрометиране на различните системи. В общия случай, деформационни фуги с ширина от около 8 – 10 мм трябва да се оформят на всеки 6 м при отопляеми и 8 м при неотопляеми подове. Разширителните фуги трябва да се заработват по периметрите на помещенията, праговете и там, където плочите се среща с други типове материали като например паркет или ламинат.

За оформянето на разширителни фуги се използват различни типове компенсатори. Това позволява на всеки блок или секция да се движи независимо от другите. Повече по темата можете да откриете тук.

Лепене на широкоформатни плочи с лепила от серията ТЕРАФЛЕКС®

Поради своите особености, широкоформатните плочи и облицовките с голям размер налагат особени изисквания към свойствата на лепилото, с което биват полагани. Перфектните лепила за лепенето на гранитогрес, широкоформатни облицовки и плочи с голям размер трябва да притежават:

 • Висока якост на образуваната връзка – сериозната маса и големите размери на широкоформатните плочи изискват полагането им с лепило, гарантиращо особена здравина на залепване към основата. Това е от особена важност, за да се гарантира дълготрайната експлаотационна надеждност и при лепене на плочите на стени.
 • Намалено плъзгане – фактът, че широкоформатните плочи се изработват при много високи температури, ги превръща в непорьозни покрития. Това налага полагането им с продукти, специално създадени за тази цел, характеризиращи се с намалено плъзгане. Наред с това, намаленото плъзгане спомага за по-лесното лепене на облицовката на стени.
 • Еластичност на лепилния слой – поради големите си размери, съответно и по-малкия брой фуги в облицованата повърхност, широкоформатните плочи биват подлагани на по-сериозни вибрации и структурни напрежения, в сравнение със стандартните плочки. Еластичността на лепилото спомага за абсорбиране на въпросните разширения и вибрации, запазвайки цялостта на облицовката.
 • Устойчивост на тежки атмосферни условия – широкоформатните плочи често биват предпочитани за облицоване на площи в силно натоварени пространства или открити площи като тераси, тротоари около сгради и т.н. Това изисква лепилната смес да бъде устойчива на сериозни температурни изменения и тежки атмосферни условия, без това да влияе негативно на нейните свойства.
 • Дебелослойно и тънкослойно полагане – факт е, че широкоформатните плочи много по-лесно издават неравностите в основата под тях, в сравнение с плочките със стандартни размери. При възможност за дебелослойно полагане, тези неравности могат успешно да бъдат прикрити. Много често обаче проектите изискват тънкослойно лепене. Поради  тази причина, лепилото трябва да може да гарантира екстремната якост на образуваната връзка и своята еластичност дори и при полагане във фин слой.

Лепене на тежки и широкоформатни облицовки с ТЕРАФЛЕКС® GOLD и ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM

Запитайте производителите на широкоформатните облицовки или естественият камък, които сте избрали за проекта си какви лепила биха препоръчали. В отговорът им ще присъстват три основни фактора – високоякостни, гъвкави и полимер-модифицирани.

За да се гарантира сигурното лепене на гранитогрес, широкоформатни облицовки и плочи с голям размер се препоръчва използване на флексовите лепила ТЕРАФЛЕКС® GOLD и ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM.

ТЕРАФЛЕКС® GOLD – лепило клас C2TE за камък, широкоформатни плочки и тежки облицовки

Без значение дали става въпрос за гнайс, гранитогрес, камък или други масивни материали, ТЕРАФЛЕКС® GOLD осигурява безкомпромисна якост на положеното покритие. Изпитаната надеждност на свръх якостното лепило и неговото универсално приложение, позволяват сигурни резултати при полагане на порьозни облицовки като варовик или ниско водопоглъщащи като гранит.

Бялата разновидност на професионалното лепило за камък и тежки облицовки – ТЕРАФЛЕКС® GOLD БЯЛ, от своя страна,  позволява полагането на мрамор и всички видове прозрачни, полупрозрачни и светли мозаечни и стъклени плочки. Благодарение на факта, че лепилото не променя цвета на покрития от естествени камъни, се осигурява лесна възможност за придаване на автентично усещане и неповторим стил в дизайна на помещението.

За комфортна работа и в бани и на открито

Интериорните и екстериорни площи налагат различни изисквания към характеристиките на лепилото, с което се работи. На първо място, това са високата устойчивост на влага, издръжливостта на тежки климатични условия и резки температурни изменения.

Безкомпромисното удовлетворение на тези особености прави ТЕРАФЛЕКС® GOLD отлично средство за лепене на плочки и керамика върху почти всички видове основи, изложени на резки климатични промени, в т.ч. бани, балкони, тераси, покриви, цокли и други открити площи.

Гарантирана здравина и надеждност при силно натоварени площи

Най-фундаментално значимото свойство на едно лепило за плочки и керамика е способността му да гарантира стабилността на положената облицовка и нейната гарантирана издръжливост на структурни напрежения и вертикален натиск.

Изключително здравата връзка между основата и положеното покритие, постигана с ТЕРАФЛЕКС® GOLD, го прави подходящ за приложение при силно натоварени помещения като коридори, офиси, публични пространства, складове с тежки машини и оборудване и други.

За тънкослойно и дебелослойно лепене върху критични и деформируеми основи

Нулевото плъзгане на лепилната смес, възможността за дебелослойно и тънкослойно лепене, удълженото отворено време и приложимостта при критични и деформируеми основи изкореняват нуждата от притеснения относно съвместимостта на ТЕРАФЛЕКС® GOLD с различните видове основи и техните особености.

Специфичните характеристики на продукта са гаранция за дълготрайни резултати при полагане на керамични облицовки върху площи с подово отопление, стари керамични и гранитогресни повърхности, гипсови и анхидратни замазки и други.

Перфектната комбинация на ТЕРАФЛЕКС® GOLD и системите за хидроизолиране под керамични облицовки на МАРИСАН, допълнително разширяват спектъра на приложение на продукта. Благодарение на това, сигурната защита и естетически издържаното изпълнение на влажните и мокри помещения, става лесна и приятна задача.

ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM – хай-тек лепило клас C2TE-S1 за да няма компромиси

ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM, премиум решението в серията лепила за плочки и керамика на МАРИСАН, се явява предпочитано решение за редица крупни проекти от жилищното и обществено строителство.

Премиум характеристики, удовлетворяващи и най-строгите изисквания

Продуктът се налага устойчиво на пазара, благодарение на своята безкомпромисна надеждност. Явен индикатор за това са лабораторно изпитаните качества като например коефициента за начална якост от над 2 N/mm2.

Едно от най-големите предимства на ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM е неговата свръх висока еластичност. Еластичността на лепилния слой, постиган с ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM е категоризирана с клас S1 според стандарта EN 12004 (лепило, подлагащо се на деформация). Така, лепилният слой абсорбира възникващите структурни напрежения и запазва стабилността на керамичното покритие.

Като символ на първокласните характеристики и надеждните свойства на ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM служат и други класове за оценка в съответствие с установените стандарти като например:

 • Намалено плъзгане (клас T според EN 12004)
 • Удължено отворено време (клас E според EN 12004)
 • Много добро сцепление (клас C2 според EN 12004)

Здравина и стабилност, неподвластни на външни фактори

Изпитаната устойчивост на агресивни атмосферни влияния, прави ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM идеален избор за приложение при балкони, тераси, покриви и други открити помещения, както и върху площи с подово отопление. Екстремната якост на продукта, го прави идеално решение за изпълнение на керамични покрития в силно натоварени площи като например обществени сгради, търговски и бизнес центрове и други.

ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM притежава и разновидност в бяло, с която ефектно и професионално могат да се полагат прозрачни, полупрозрачни, светли, както и чувствителни към оцветяване облицовъчни материали. Това Ви дава възможност да изразите креативността си при проектиране дизайна на баните и мокрите помещения.

Тежки облицовки, стъклокерамика, облицоване на фасади – отговорът е ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM

Спецификата на стъклокерамиката, интериорното и фибростъкло, гранитогреса, изкуствения камък и други видове неабсорбиращи повърхности, изисква полагането им само и единствено с помощта на продукти, гарантиращи изграждането на стабилна връзка между основата и полаганата облицовка, която да притежава максимална якост и увеличена еластичност.

ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM е подходящ избор и при полагане на керамика по фасадите на сградите, гарантирайки устойчивостта и дълготрайността на създадената връзка. Специфичните характеристики на лепилото позволяват приложението му по метода „плочка върху плочка“ и върху други неабсорбиращи облицовки върху деформируеми и критични основи, както в интериора, така и екстериора. Устойчивостта на лепилния слой на тежки напрежения и агресивни влияния от външната среда, превръщат ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM в предпочитано решение за приложение при басейни и постоянно влажни помещения.

Лепила ТЕРАФЛЕКС® - отговорът за проектите с широкоформатни плочи и масивни облицовки

При облицоването с естествен камък, широкоформатни и масивни плочи не бива да се правят компромиси. Много често, този тип облицовки достигат цени от над 100 лв/кв.м. Правилното им полагане може да означава, че облицованите площи ще Ви служат „вечно.“

Но за да се гарантира това, не трябва да се правят компромиси с използваното лепило. Системите за полагане на керамични покрития ТЕРАФЛЕКС® на МАРИСАН са се утвърдили като синоним за предпочитан избор и са в основата на множеството награди за качество, с които компанията бива отличена през годините.

Свързани продукти

1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

 • Бани и мокри помещения
teraflex-standard-25kg.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® STANDARD лепило за малоформатна керамика

Универсално лепило за малоформатна керамика, малки и леки плочки, фаянс и теракота на закрито и открито.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
teraflex-extra-plus-25kg-new.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® EXTRA универсално лепило за фаянс и теракота

Универсално лепило за фаянс и теракота за полагане на облицовки на закрито и открито.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Мазета и сутерени