Ако преди време за големи плочи и широкоформатни облицовки, са се приемали тези с размери около 300 х 300 мм, то днес размерът им започва от 400 х 400 и достига до над 1000 х 2000 мм. Повечето от тях се полагат на подови площи, но и облицоването на стени с подобен тип материали набира все по-голяма популярност.

Причините за увеличаващата се популярност на облицовките с големи размери са много – от красивата визия и минимизиране броя на фугите, до по-бързия монтаж при големи помещения и др. В днешно време, широкоформатните облицовки са предпочитани решения както за интериори така и за външни пространства.

Особеностите на гранитогреса, широкоформатните облицовки и плочите с голям размер

Когато се спрем на такъв тип облицовки за нашите помещения обаче, трябва да се съобразим с няколко възлови момента и рискове, които съпътстват полагането и експлоатацията им.

На първо място това са строгите изисквания към лепенето на плочи с голям размер при нестабилни и критични основи. Обикновено различни силно-агресивни влияния и въздействия върху сградата и основата като например свиването на замазките при съхнене, слягането на почвата около конструкцията, температурните разлики и т.н., могат да доведат до движения и деформации в основата.

 

Плочите с голям размер значително намаляват броя на фугите в облицовката. Това означава, че в системата има и по-малък брой участъци, способни да абсорбират възникналите движения и вибрации в основата. В допълнение трябва да се отбележи, че и колкото по-голям е размерът на плочата, толкова по-сериозни напрежения въздействат върху нея, тъй като тя е нееластичен материал, който не следва основата при нейното движение.

 

 

Това води до сериозен риск от отлепване, деформация или цялостно счупване и компрометиране на плочките с големи размери.

Фактори като температурните амплитуди, влажността на въздуха, движенията в основата, трафика и натовареността на помещението и т.н. предизвикват деформации в основата под облицовка, както и в напрежения в самия материал, които могат да доведат до неговото отлепване или цялостно компрометиране.

Въпреки, че всичко това важи и за обикновените малоформатни плочки, то е валидно в още по-голяма степен, щом стане дума за облицовки с големи размери. Под влиянието на гореизброените агресори, широкоформатните облицовки и плочите с голям размер се деформират много по-сериозно, в сравнение с по-малките плочки. Липсата на толкова голям брой фуги тук също е от значение.

Всичко това поставя на риск облицовката. Поради тази причина, изискванията към избора на лепило и методологията на неговото нанасяне са още по-строги.

Избор на лепило за лепене на гранитогрес и широкоформатни облицовки

Порди своите особености, широкоформатните плочи и облицовките с голям размер налагат особени изисквания към свойствата, които лепилото, с което биват полагани трябва да притежава. Перфектните лепила за лепенето на гранитогрес, широкоформатни облицовки и плочи с голям размер трябва да притежават:

 • Висока якост на образуваната връзка – сериозната маса и големите размери на широкоформатните плочи изискват полагането им с лепило, гарантиращо особена здравина на залепване към основата. Това е от особена важност, за да се гарантира дълготрайната експлаотационна надеждност и при лепене на плочите при стени.
 • Намалено плъзгане – фактът, че широкоформатните плочи се изработват при много високи температури, ги превръща в непорьозни покрития. Това налага полагането им с продукти, специално създадени за тази цел, характеризиращи се с намалено плъзгане. Наред с това, намаленото плъзгане спомага за по-лесното лепене на облицовката на стени.
 • Еластичност на лепилния слой – поради големите си размери, съответно и по-малкия брой фуги в облицованата повърхност, широкоформатните плочи биват подлагани на по-сериозни вибрации и структурни напрежения, в сравнение със стандартните плочки. Еластичността на лепилото спомага за абсорбиране на въпросните разширения и вибрации, запазвайки цялостта на облицовката.
 • Устойчивост на тежки атмосферни условия – широкоформатните плочи често биват предпочитани за облицоване на площи в силно натоварени пространства или открити площи като тераси, тротоари около сгради и т.н. Това изисква лепилната смес да бъде устойчива на сериозни температурни изменения и тежки атмосферни условия, без това да влияе негативно на нейните свойства.
 • Дебелослойно и тънкослойно полагане – факт е, че широкоформатните плочи много по-лесно издават неравностите в основата под тях, в сравнение с плочките със стандартни размери. При възможност за дебелослойно полагане, тези неравности могат успешно да бъдат прикрити. Много често обаче проектите изискват тънкослойно лепене на плочите. Поради  тази причина, лепилото трябва да може да гарантира екстремната якост на образуваната връзка и своята еластичност дори и при полагане във фин слой.

За да се гарантира сигурното лепене на гранитогрес, широкоформатни облицовки и плочи с голям размер се препоръчва използване на лепила с повишена еластичност и високи якостни показатели. Пoдходящо за целта е професионалното флексово лепило ТЕРАФЛЕКС® GOLD.

Как се лепят гранитогрес, широкоформатни облицовки и плочи с голям размер в няколко стъпки?

Процесът по лепене на гранитогрес, широкоформатни облицовки и плочи с голям размер протича в следните няколко стъпки:

Етап 1. Подготовка на основата за лепене на гранитогрес

Проверете състоянието на основата и се уверете, че тя е равна, здрава, товароносима и добре почистена (обезпрашена и обезмаслена). Особено внимание обърнете на нейната нивелация. Тъй като предстои да се лепят плочи с голям размер, дори и минималните неравности могат лесно да изпъкнат. Стремете се разликите в нивата на отделните участъци на мястото, където ще бъдат лепени плочките да не надхвърлят 5 мм.

Ако забележите по-големи неравности в осноата се препоръчва запълването им с ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX или ЦИМЕНТОЛ®. При по-малки неравности при стени в интериора или екстериора, можете да използвате ТЕРАФЛЕКС® ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА.

Ако има нужда да се придаде наклон на основата се препоръчва работа с изравнителна подова замазка ЦИМЕНТОЛ®. Добре е да се има предвид, че при работа в площи с водно натоварване като например бани, тераси, балкони и др., за да се гарантира безпроблемното оттичане на водата, трябва да се придаде наклон от поне 1%.

При направата на корекции или почистване на основата трябва да се изчака нейното пълно изсъхване.

Етап 2. Грундиране преди лепене на гранитогрес

В общия случай, грундирането на основата става с помощта на импрегниращия и заздравяващ УНИВЕРСАЛЕН СТРОИТЕЛЕН ГРУНД.

При по-специфични случаи, в зависимост от състоянието и особеностите на основата, тя трябва да бъде грундирана, както следва:

 • С ПОРОГРУНД® при порьозни и силно попиващи основи (газобетон, хоросан и др.), които причиняват прежевременно изсъхване на лепилото, водещо до нарушаване здравината на залепяне. ПОРОГРУНД® намалява и изравнява водопоглъщането на основата и увеличава сцеплението между нея и лепилото.
 • С контактен и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®, когато основата е гланцова и трудно попиваща (мозайка, стари плочи и др.) и съществува риск от отлепване на покритието поради слабата връзка на лепилото с основата в следствие на неравномерното изсъхване на лепилото. Грундирането с ТЕРАКОНТАКТ® при тези основи създава контактна повърхност, която осигурява по-добра адхезия и връзка на лепилния слой с основата.
 • С дълбокопроникващ и заздравяващ ТЕРАГРУНД® в случаите, когато основата е ронлива и нестабилна и съществува риск от олепване на лепилния слой. ТЕРАГРУНД® заздравява оснвоата и осигурява добра повърхност за последващите операции.

След нанасяне на грунда трябва да се изчака пълното изсъхване на основата, което обикновено трае между 2 и 4 часа, в зависимост от условията на средата.

Етап 3. Оформяне на деформационни фуги

Тук е моментът и да се определи дали в облицовката се предвижда изработването на деформационни фуги и в кои участъци. Характерно за деформационните фуги е, че те поемат напреженията породени от линейните движения на основата и предотвратяват напукването и разрушаването на покритието. Това е от особено значение при големи помещения и такива, които са облицовани с широкоформатни настилки.

По правило, деформационна фуга е добре да се заработи на всеки 6 – 8 м от помещението като ширината ѝ трябва да бъде между 8 и 10 мм. Добре е тя да бъде оформена като граница между плочи и покрития от други материали, както и като граница между плочите и околните стени във вътрешните ъгли на облицовката.

За изработване на деформационни фуги обикновено се използват готови профили, монтирани в тяхната основа. Впоследствие те се запълват с полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 40 FC след фугирането на облицовката.

Повече за това какво представляват деформационните фуги и как се оформят те можете да откриете в специализираната ни статия по темата.

Етап 4. Подготовка на лепилото за лепене на гранитогрес

След правилната подготовка на основата идва ред на полагането на широкоформатните плочи. С помощта на ТЕРАФЛЕКС® GOLD, този етап преминава гладко и безпроблемно.

В неръждаем съд, съдържанието на опаковката ТЕРАФЛЕКС® GOLD се смесва с 6.25 л. вода (при торба от 25 кг.). Бърка се с помощта на електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес, след което се оставя да „узрее“ за 10 минути. Така се активират добавките, вложени във формулата на лепилото и то може да достигне оптималните си свойства.

Така разбърканата смес е годна за работа в рамките на 2 часа при температура 20 - 25˚С. В процеса на работа се препоръчва сместа да се разбърква периодично, за да се поддържа нейната хомогенна структура.

Етап 5. Нанасяне на лепилото

На закрито и при натоварени помещения се препоръчва работа по Buttering-Floating метода (комбинирана техника за нанасяне на лепилната смес върху основата и гърба на плочката). Повече за особеностите на нанасянето на лепило можете да прочетете тук.

В зависимост от спецификата на проекта се определя и размерът на зъбите на маламашката като изикването е те да бъдат с минимални размери 8 х 8 мм. Добре е да се има предвид, че по правило, по-големите и широкоформатни плочки изискват работа

с маламашка със заоблено назъбване за постигане на възможно най-малко кухини в лепилния слой.

С нейна помощ се нанася тънък слой лепило ТЕРАФЛЕКС® GOLD върху основата. Удълженото отворено време на лепилото от 25 – 30 минути позволява гъвкавост на работния процес.

При работа на открито и при силно натоварени помещения се препоръчва, 95% от гърба на всяка плочка да бъде покрит с лепило. При работа на закрито, този процент спада до 70.

Така се гарантира получаването на достатъчен слой лепило, с който по-лесно да се компенсират евентуални неравности на основата, както и сигурното фиксиране на плочката към нея, без образуване на кухини.

Етап 6. Лепене на гранитогрес и широкоформатни плочи

Плочите се полагат върху пласта лепило и с лек натиск се наместват. Фиксират се с помощта на гумен чук, за да се изкорени риска от образуване на кухини и участъци с въздух. Внимавайте за цвета на гумения чук. При светли облицовки използвайте бялата му част, а при по-тъмни – черната/цветната. Така ще избегнете риска от оцветяване на плочите.

Изискването към минималния размер на фугите при широкоформатни плочи е 3 мм.

Важно!

Образуването на пространства с въздух и кухини под плочите значително намалява тяхната товароносимост. Наличието на кухини под облицовката е предпоставка за лесно счупване при падане на тежък или твърд предмет, поради липсата на еластичен слой лепило, който да поеме напрежението от удара.

При лепене на широкоформатни плочи на стени трябва да се има предвид, че големият размер и значителната им маса изискват по-специфичен подход на работа. От особена важност е, след полагане на плочката към стената да се подсигури нейната стабилност и липсата на въздушни джобове.

За целта се препоръчват умерени удари с гумен чук във всички части на плочката, започвайки от средата към краищата, за да може при наличие на въздух, той да бъде изведен извън площта на плочата. За да се гарантира стабилността на облицованите площи, се препоръчва при полагане на облицовъчен материал с дебелина над 1 см., плочите да бъдат допълнително анкерирани със скоби.

Етап 7. Фугиране на гранитогреса

Преди да се пристъпи към фугиране на плочите се препоръчва да се изчака пълното втвърдяване на лепилото (между 24 и 48 часа).

След като лепилото е втвърдено можете да преминете към отстраняване на кръстчетата за фуги и почистване на самите плочи от всички остатъци от лепило. Почистването може да стане с мокра гъба като трябва да се внимава фугите да не се запълват с вода.

Еластичната и антибактериална фугираща смес ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION се нанася с диагонални движения с помощта на гумена маламашка под ъгъл около 45°.

Отстранете остатъка под наклон от 90° спрямо повърхността на плочката. При нужда, процедурате може да се повтори след около 15 – 20 мин.

Повърхността на фугата се почиства и оформя с леко влажна гъба след като сместа в нея е започнала да изсъхва. След като фугата стегне изцяло се препоръчва и финално почистване с влажна кърпа за отстраняване на участъци с остатъци от фугираща смес.

Деформационните фуги между плочите и стените, както и тези във вътрешните ъгли на облицовката могат да се запълнят и оформят с полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 40 FC.

За какво да внимаваме при лепене на гранитогрес и широкоформатни облицовки?

 • Можете да стъпвате върху облицовката 24ч. след фугиране.
 • Ако не работите с бързостягащи лепила, не преминавайте веднага към сериозна експлоатация на помещението или разполагането на тежки предмети в нея.
 • Добре е преди да изпълните, която и да било от стъпките в това ръководство, да планирате разположението и подготовката на плочките в общия план на помещението. За целта можете да използвате безплатния онлайн асистент КОНФИГУРАТОР НА ФУГИ И ПЛОЧКИ на МАРИСАН.

Свързани теми

Към Инфо зона
ssssss.jpg
Как да изберем лепило за плочки Керамични настилки и покрития
worker-tiling-floor-with-material-min.jpg
Методи за лепене на плочки Керамични настилки и покрития
redene-na-plochkite-v-oblicovkata-kakvo-trjabva-da-znaem.jpg
Правилно редене на плочките в облицовката Керамични настилки и покрития

Свързани продукти

teraflex-silver-selection-1-15mm-en-w-o-stop.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION водоотблъскваща еластична фугираща смес

Водоотблъскваща и силно еластична фугираща смес с брокатен ефект. Подсигурява висока устойчивост на износване на фугата, както и защита от мухъл и плесен. Подходяща е за фуги с ширина от 1 до 15 мм.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
gold-selection-bg-w-o-stop.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION еластична антибактериална фугираща смес

Водоотблъскваща, еластична антибактериална фугираща смес с брокатен ефект. Гарантира висока износоустойчивост и здравина на фугата. Спомага за дълготрайната защита на фугите от мухъл и плесен.

 • Бани и мокри помещения
1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

 • Бани и мокри помещения