Хидроизолирането е процес, познат на хората още от древността. Мисията на първите строители преди всичко е била да намерят начини за изграждане на конструкции, устойчиви на негативното влияние на водата. Колкото и стара да е историята на хидроизолирането обаче, и до днес остава усещането, че има някои митове, които все още не могат да бъдат разсеяни изцяло.

Нека се запознаем с някои от най-разпространените заблуди за хидроизолирането и разясним кое ги прави фактологично неправилни. Да започваме!

Има универсално решение за всичко.”

Един от най-разпространените митове що се отнася до хидроизолациите се състои в това, че много често могат да ни рекламират решение, подходящо за справяне с всякакви ситуации. Без значение дали става въпрос за хидроизолиране на балкони, тераси, плоски покриви и конструкции с неравна геометрия, бани, натоварени спа зони, мази, подземни помещения, гаражи и т.н. – можем да се справим с проблемът само с едно универсално решение.

За съжаление обаче ситуацията рядко е точно такава. Приложимостта на едно хидроизолационно решение за целите на даден казус зависи от редица фактори, между които спецификата на проблема, вида на основата, нейната планирана натовареност, геометрията ѝ, площта за хидроизолиране, атмосферните условия и ред други. Така например, не всички продукти са проектирани да противоустояват на позитивно и негативно водно налягане. Наред с това, различните хидроизолационни решения са предназначени за приложение за различни типове основи и планирани натоварвания (степен на нагряване и изстиване, валежи, снегове, механични натоварвания, човешка дейност и т.н.).

Поради тази причина преди започване на работа по конкретен проект е добре да се консултирате с изпълнителя за съвет.

Друга много полезна стъпка, която можете да направите е да разгледате портала „Хидроизолации“, който създадохме специално с цел улеснение на нашата аудитория. В него можете да селектирате казусът, който Ви интересува, без значение дали става въпрос за хидроизолиране на баня, тераса, покрив, външни пространства и т.н., след което автоматично ще се селектират само хидроизолационните продукти, подходящи за конкретната цел, както и специални съвети за изпълнението на работния процес.

Проблем с влагата - хидроизолацията ще го реши!

Много често, когато до нас се допитат хора, имащи проблем с влагата, те търсят препоръка за решение, което да могат да „намажат“ или „нанесат“, за да се справят с неприятната ситуация.

За съжаление обаче проблемът не е толкова прост. Ако получите съвет, било то от изпълнител или от производител, че конкретно решение може да спре наличието на влага моментално и дългосрочно, без да са запознати с казуса в детайли, то най-добрият сценарий е да избегнете работа с тях.

За да бъде едно хидроизолационно решение ефективно, трябва преди всичко да се анализира и локализира причината за зараждането на проблема. В някои ситуации това може да е капилярна влага, покачваща се от почвата и разпространяваща се в порите на конструкцията. В други ситуации, това може да се дължи на спукана тръба, липса на хидроизолация на помещение в съседство, компрометирани фуги в бани и мокри помещения и т.н. В трети ситуации проблемът може да е чисто конструктивен и да се дължи на неравномерно отопление на помещението и от там – образуване на конденз в конструкцията. Наред с това е редно да се има предвид, че източникът на влага не е задължително да е в непосредствена близост до засегнатите помещения. Дори напротив – тъй като влагата се движи под влиянието на хидростатичното напрежение, много често има ситуации, в които в жилищна сграда, разликата между засегнатото помещение и източника е няколко етажа или дори входа.

Поради всички гореизброени причини, третирането на засегнатите зони с хидроизолация чисто и просто представлява паузиране на проблема, а не неговото решаване. Но това не е всичко. Полагането на хидроизолация върху основа, при която източникът на влага все още не е открит и отстранен и повърхността продължава да се мокри/навлажнява, означава, че в даден момент покритието ще се компрометира.

Или с други думи – полагането на хидроизолация, без да е проучен в детайли източникът и основната причина за възникването на теча/влагата, чисто и просто означава разход на излишни средства без никакъв осезаем резултат.

Хидроизолирането е скъпoструващ процес.

Хидроизолацията е от тези неща, чиято важност се осъзнава едва тогава, когато възникне проблем. Или иначе казано – тя защитава дома и помещенията в съседство в сянка. Но, когато възникне проблем с влагата вследствие на липсваща, компрометирана или неправилно изпълнена хидроизолация, тогава последиците стават значителни.

Представете си следната ситуация – правите ремонт на банята си и решавате да спестите пари от полагането на качествена хидроизолация като се насочвате към компромисно решение. Хидроизолацията се полага, лепят се новите плочки и банята става годна за експлоатация. Месец по-късно обаче, съседът се оплаква, че има теч от Вашата баня, за който съди по петната по стените и тавана, отлепени и подкожушени финишни покрития, образуване на мухъл и т.н. Единственото решение на подобен проблем е ремонт на ремонта. Или иначе казано – откриване на пробойната в хидроизолационния слой, премахване на плочките в съседство (или в по-голям периметър), които сте положили преди месец, ремонт на хидроизолационното покритие и полагане на нови плочки. Но това не е всичко. Ще трябва да покриете и разходите за ремонта на площите, засегнати в дома на Вашия съсед.

Колкото и условна да звучи една подобна ситуация, истината е, че в практиката тя е особено често срещана. За да се гарантира експлоатационната надеждност на помещенията и да се избегне подобен неприятен сценарии се препоръчва навременното полагане на качествена и правилно-изпълнена хидроизолация.

За да опровергаем мита, че хидроизолацията е скъпоструващо решение, ще насочим поглед към цифрите:

  • При работа със свръхеластичната двукомпонентна премиум обмазна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K и полагане в два слоя с обща дебелина 5 мм, цената на кв. м. излиза около 15 лв (по цени на Profimag.bg за течен и сух компонент).
  • При работа с мазана хидроизолация за покриви ХИДРОЗОЛ® HYDRO ROOF и полагане с четка в два слоя, цената на кв. м. излиза 6.45 лв с ДДС (по цени на Profimag.bg).
  • При работа с течна гума ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K и полагане с четка в два слоя, цената на кв. м. излиза 6.86 лв с ДДС (по цени на Profimag.bg).

Въпросните цифри показват, че хидроизолирането далеч не е скъп процес, а дори напротив.

„Има изпълнители, специализирани във всичко.“

Колкото и производителите на строителни материали да се опитват да улесняват работата с тях, в крайна сметка има определени моменти специфични моменти, които при неправилно изпълнение могат да застрашат експлоатационната надеждност на цялата система. Такива например са защитата на критичните точки в конструкцията (фуги, ъгли, връзки с прагове и бордове, местата на връзка с ВиК елементи и др.), специфичните особености на основата и съобразяване с планираното натоварване и ред други.

Наред с това, спецификата на самия казус също изисква специален подход, запознатост с правилните практики за работа и съблюдаване на строителните разпоредби. Така например, изискванията към изпълнението на хидроизолация на мази и сутерени се различават значително от тези при хидроизолирането на покривни конструкции. Поради тази причина се препоръчва да се работи с изпълнители с опит в конкретните дейности.

Ако вземем за пример нуждата от хидроизолиране на цокъла и подземните стени на сградата с цел защита на подземните помещения и основите, ще открием, че има два основни начина – външно хидроизолиране (от негативната страна) и вътрешно хидроизолиране (от позитивната страна). Докато вътрешното хидроизолиране е сравнително стандартна процедура, външното е доста сложен, трудоемък и предизвикателен процес. Поради тази причина, изпълнението му обикновено се извършва само и единствено от специализирани бригади, разполагащи с нужната техника, ноу-хау и най-важното – богат опит, който може лесно да бъде проверен.

„Проблемите с влага в приземни и подземни помещения могат да се решат само с помощта на хидроизолационна боя.“

Колкото и да ни се искаше проблемът да беше толкова лесно решим, всъщност ситуацията стои по коренно различен начин. Т.нар. хидроизолационни бои могат да спомогнат с проблема дотолкова, че да намалят количеството водни пари, навлизащи в помещенията. Те обаче не могат ефективно да спрат движението на водата и влагата, било то капилярна влага, дъждовна вода, подземни води и т.н.

Подобен тип казуси изискват специфично решение, което далеч не се изчерпва с нанасянето на слой боя. В по-голямата част от случаите, проблемът може да е чисто конструктивен (при стари сгради или при несъобразяване със строителните разпоредби). При такива ситуации, в зависимост от спецификата на казуса, решението е комплексно като може да включва третиране на стената с инжекционни материали против капилярна влага, хидроизолиране от външната или от вътрешната страна.

Хидроизолационните бои обаче, въпреки, че често се промотират като начин за справяне с подобен проблем, всъщност спомагат единствено за отлагане на неговото решение. Повече за хидроизолационните бои можете да откриете в статията: „Има ли такова нещо като „хидроизолационна боя“ в жилищното строителство и какво не ни казват производителите?“

„Две ръце хидроизолация са достатъчни!“

Хидроизолирането не е боядисване. Докато при боядисването целта ни е да постигнем равномерен и наситен слой, без пукнатини и стичания, при хидроизолирането целта е да се защити помещението и тези в съседство от най-сериозният агресор, засягащ експлоатационната надеждност на сградите.

Множеството фактори и сериозността на задачата предполагат и индивидуален подход към всеки един казус. Начин на нанасяне на материала, свойства и тип на материала, степен на натовареност на площите, специфика на натоварванията, големина на площите, тип на водното налягане, което се оказва върху тях и много други фактори определят начина и методологията на работа във всяка една ситуация.

Така например, „две ръце“ хидроизолация няма да са достатъчни за защита на банята или басейна в дългосрочен план. Няма да са достатъчни и за голяма покривна конструкция, често натоварена тераса или отворен балкон, ако не се комбинира с подходящи аксесоари. Армировка, вграждана между слоевете, хидроизолационни ленти, уплътнители, маншети – тези и ред други аксесоари влизат в комбинация към основния хидроизолационен материал с цел съблюдаване на най-добрите практики при защита на различните типове площи и помещения.

В крайна сметка е важно да се гледа на хидроизолацията на едно помещение като система, а не като единично решение. Или с други думи – комбинация от различни продукти и аксесоари, които в комбинация подсигуряват всички критични зони в конструкцията и спомагат за обезпечаването на дълготрайната експлоатационна надеждност на хидроизолираните площи.

Стига да се използват хидроизолационни аксесоари, тяхната съвместимост не е от толкова голямо значение.“

Много често с цел пестене на средства или улесняване на работата, на обектите се работи с комбинация от решения с различни характеристики и производители. Това обаче крие своите рискове. Причината производителите на хидроизолации да се концентрират толкова сериозно върху създаването на цялостни системи, а да не се ограничават просто с производството на отделни решения не е случайна.

Нека разгледаме факторите, влияещи върху целостта на една хидроизолационна система. Хидроизолационното покритие обикновено е подложено на различни типове напрежения, едно от най-честите от които е вибрации и линейни движения в основата. Тези движения се пренасят в посока от основата в хидроизолационния слой. Поради тази причина, той трябва да притежава нужната еластичност, за да може да ги абсорбира без да се компрометира. Но това не е всичко. Еластичността на хидроизолацията трябва да е синхронизирана и съизмерима с тази на използваните аксесоари в системата (ленти, маншети и др.). Ако еластичността на хидроизолацията например превъзхожда тази на вложените аксесоари, движенията в нея могат да ги разкъсат. А не трябва да забравяме, че именно на лентите и маншетите е поверена отговорната задача да гарантират водоплътността на най-критичните точки в конструкцията – връзки с бордове, ъгли, фуги, ВиК елементи и т.н. Веднъж компрометирани, аксесоарите вече не могат да изпълняват основната си функция и застрашават надеждността на цялостната система.

Посланията на производителите на хидроизолационни системи, че отделните компоненти са създадени за работа в пълен синхрон не са просто маркетингов трик. Напротив – всеки компонент е проектиран така, че да допълва ефекта от работата на останалите. Армировката, например, усилва хидроизолационния слой и покрива лентите и маншетите. Те, от своя страна, се движат в синхрон с хидроизолацията, при възникване на размествания и вибрации в основата. Хидроизолационния слой, като основен компонент в системата, подпомаган от останалите, се грижи за образуването на водоплътно и безшевно покритие. Така, всички елементи допринасят за общата надеждност на хидроизолационната система.

Най-важна за хидроизолацията на една сграда е защитата от течаща вода.”

Въпреки, че защитата от валежи и течащата вода в банята е от основно значение, водата всъщност атакува сградата под много различни форми. Всяка една от тях може да донесе еднакво сериозни проблеми и негативни последици за експлоатационната надеждност на строителните елементи и качеството на живот в помещенията.

Водата може да навлиза в конструкцията под влиянието на множество различни фактори, между които гравитационна сила, повърхностно напрежение, вятър и изпарения във въздуха, капилярно разпространение, хидростатично напрежение и др. Това практически означава, че една хидроизолационна система не се изчерпва само в нанасянето на няколко ръце материал. Напротив – тя трябва да бъде проектирана така, че да може успешно да противостои на всички гореизброени фактори. Нека проследим влиянието на им и начина, по който те карат водата да прониква в конструкцията.

Добре проектираната хидроизолационна система трябва да устоява на продължителни валежи. Но те често са съпроводени с друг сериозен и често подценяван проблем, а именно – насъбрала се вода и остатъчна влага. Поради неравности в конструкцията или нарушена функционалност на отводнителните елементи, водата може да се сбира на локви в определени участъци. Това затруднява изсъхването на повърхността на конструкцията и оказва допълнително напрежение върху хидроизолацията. Обикновено, за да се изпари водата от един такъв участък, се налага продължително и директно слънцегреене в рамките на няколко дни. Много често такива условия могат да липсват и водата да си проправи път през различни пукнатини или фуги в конструкцията, ако те не са защитени правилно или са компрометирани в периода на експлаотация. А веднъж проникнала, тя започва да се разпространява по пътя с най-ниско съпротивление (обикновено надолу и встрани).

Подобен е и проблемът с капилярната влага. Под въздействието на водата в подчвата (поливане, валежи, подземни води) и хидростатичното напрежение, водата, проникнала в конструкцията (основи, стени на подземни помещения, шахти и др.) започва да се изкачва и разпространява повсеместно в конструкцията. С течение на времето, тя може да засегне цялата сграда. А наличието на влага в нея води до редица проблеми, между които корозия и увреждане общото състояние на строителните елементи, подкожушване, изсолявания, напуквания и др. Поради тази причина, хидроизолацията на една сграда трябва да може да се справя и с негативното влияние на капилярната влага. Повече информация по темата можете да откриете в статията: „Какво е капилярна влага и какви проблеми създава тя?

Трябва да се отбележи и важността на това хидроизолационната система да може да издържа не само на водно напрежение от позитивната, но и на въздействие от негативната страна. В противен случай повърхностното напрежение и процесите, възникващи в стената може да доведе до компрометиране на покритието, а от там – застрашаване експлотационната надеждност и на помещението, в което е положено.

С две думи – хидроизолационната система трябва да осигурява комплексна защита срещу всякакви видове напрежения, произлизащи от различните форми на водата и влагата в конструкцията.

Свързани продукти

hidroizolacionna-membrana-poliester-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® НВМ (SBS-SV) - хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум, с вложка от стъклен воал

Хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум с армировка от стъклен воал, със стабилни размери и голяма гъвкавост в широк температурен диапазон: -10°C до +85°C

  • Покриви
hidroizolacionna-membrana-poliester-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-SV) - хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум, с вложка от стъклен воал

Хидроизолационна мембрана от SBS-Premium модифициран битум с армировка от стъклен воал, с екстремна гъвкавост, стабилни размери и форма в много широк температурен диапазон: -25°C до +100°C

  • Покриви
termostar-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
TERMOSTAR P 3MM термоактивираща самозалепваща битумна мембрана

Стабилна термоактивираща се самозалепваща битумна мембрана за оформяне на междинен хидроизолационен слой и директно залепване върху топлоизолационни плочи от EPS, XPS и PU при изграждане на покривни системи.

  • Покриви