Бетоновите резервоари се разделят на два основни типа – надземни и подземни. В зависимост от това къде се разположени, те могат да бъдат изградени и с различен тип структура и форма. Така например, най-често срещните надземни конструкции са традиционните резервоари и водните кули. Най-разпространените подземни конструкции включват резервоари със стандартна форма и конструкции с овален покрив/каверни.

Особеностите при хидроизолацията на бетонови резервоари

Общото при двата типа бетонови резервоари, че се изграждат от стоманобетонни конструкции, проектирани така, че да издържат на множеството и постоянни агресивни влияния, на които са подложени. Част от въпросните агресори включват:

 • Съставът на водата – в зависимост от предназначението на водата, която се съхранява в резервоарите, тя може значително да варира в своя състав и по-конкретно – pH стойност, съдържание на минерали, химичен състав и съдържание и т.н. Ниските pH стойности, например, оказват негативен ефект върху слабо- или незащитените циментови повърхности.

 • Алкалният характер на бетона – алкалността на бетоновата конструкция може да окаже влияние върху pH стойността на водата, съхранявана в резервоара.

 • Температурата – в зависимост от особености като тип на конструкцията, предназначение на водата, регион и т.н., температурните амплитуди на течността могат да доведат до свивания и разширения, а от там и до възникване на пукнатини в конструкцията на бетоновия резервоари.

 • Блуждаещи и изпуснати токове – възникването и разпространението на блуждаещи или изпуснати токове в проводимите части на конструкцията могат да доведат до ускорение на хидролитичната корозия.

 • Третиране с химични препарати – добавянето на хлор и дезинфекциращи препарати във водата с цел поддържането на нейния постоянен състав може да окаже сериозно негативно влияние върху експлоатационната надеждност на бетоновия резервоар.

 • Зараждане на микроорганизми – постоянният контакт с водата, както и поддържането на относително постоянна температура често се оказват перфектна среда за възникване на микроорганизми, влошаващи състава на водата. Критични зони за това обикновено се явяват пукнатини, фуги и връзки между отделни детайли в конструкцията.

 • Движения в конструкцията и структурни вибрации – бетоновите резервоари и, вложените в тях хидроизолационни покрития, трябва да бъдат проектирани да издържат на движения в конструкцията или земната маса, турбулентното движение на водата при извеждането ѝ от резервоара посредством отводнителните елементи и т.н.  

Всеки един от въпросните агресори и негативни влияния с течение на времето може да доведе до увреждането на експлоатационните характеристики на конструкцията.

Строителните и надзорни изисквания към изграждане или ремонт на бетонови резервоари налагат работа с подходящи хидроизолационни материали като например циментови шламове или течни хидроизолации на база реактивни смоли. Въпросните технологии са доказани в практиката със способността си да образуват водоплътни бариери, позволяващи надеждното съхранение на водата в резервоарите и изкоренявайки риска от пропускането ѝ извън конструкцията. Наред с това, те отговарят и на всички изисквания свързани с хигиена, издръжливост, улеснено приложение и поддръжка, поведение при излагане на различни рискови фактори и не на последно място – удължен експлоатационен живот.

За изпълнението на системата за хидроизолиране на бетонов резервоар ще използваме двукомпонентния хидроизолационен шлам ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K. Работата с него гарантира устойчивост на химикали и почистващи агенти (в т.ч. хлор, озон и т.н.), вредни микроорганизми, хидростатично напрежение и т.н. Професионалното хидроизолационно решение подсигурява и липсата на течове в и от конструкцията, лесна и безпроблемна поддръжка, удължен експлоатационен живот, както и липсата на, каквото и да било влияние върху състава на водата, съхранявана в резервоара.

Изпълнение на система за хидроизолация на бетонови резервоари

 1. Преди започване на същинската работа по хидроизолирането е нужна предварителна проверка на основата. Това се отнася основно при ремонтирането на стари резервоари. От особена важност е бетонната конструкция да е здрава и некомпрометирана. Всички механично нездрави участъци и нестабилни слоеве се премахват. Основата се почиства и зоните с корекции трябва да бъдат запълнени с помощта на ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX.
 2. Идва ред на грундирането на основата. За целта се препоръчва контактния и свързващ грунд за критични основи ТЕРАКОНТАКТ®. Нанася се по цялата конструкция с помощта на валяк, без да се пропускат участъци. При оптимални условия грундът изсъхва за около 2 до 4 часа. Особено важно е грундираната повърхност да бъде напълно изсъхнала преди започването на хидроизолирането. След като грундът се втвърди, повърхността трябва да бъде устойчива на надраскване. Ако не е, се препоръчва повторно грундиране. Важно е да се има предвид, че след изсъхване, грундираната повърхност става грапава вследствие на фините частици в състава на грунда.
 3. Идва ред на подготовката на хидроизолационните аксесоари. Всички съединителни, разширителни и други активни фуги трябва да се защитят с трислойната хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. Сифоните и отводнителните тела в конструкцията като канали и филтрационни елементи трябва да се уплътнят с помощта на хидроизолационните маншети ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS и ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS. Препоръчва се въпросните елементи да бъдат скроени предварително според размерите на съоръжението, за да могат по-лесно да бъдат положени впоследствие. За защита на ъглите в конструкцията (при наличие на такива), могат да се използват ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. При нужда от непромокаемо уплътняване на връзките между различни строителни конструкции, шевове, съединение, фуги, пукнатини и др., може да се използва самозалепващата хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE.
 4. След като хидроизолационните елементи са подготвени се преминава към полагането на хидроизолационния шлам ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K. Към дозирания течен компонент при постоянно бъркане на ниски обороти се добавя сухият. Сместа се оставя да узрее за около 5 минути, след което се разбърква отново за кратко. Мазаната хидроизолация ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K се полага в ъглите, фугите и около отводнителните елементи с помощта на четка, без да се пропускат участъци. Предварително скроените хидроизолационни аксесоари се вграждат в положеното „легло“ от хидроизолационен разтвор. Първо се полагат ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER, след което се застъпват плътно с трислойната хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. Хидроизолационните маншети се полагат така, че да уплътнят отводнителните елементи изцяло. Впоследствие ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K се полага по цялото протежение на конструкцията с помощта на маламашка или валяк, без да се пропускат участъци. Препоръчително е да се работи в посока от стените към пода на съоръжението.
 5. След като първият слой обмазна хидроизолация ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K се втвърди, но не изсъхне изцяло, се преминава към полагане на втори. Посоката на нанасяне е перпендикулярна на посоката на първия слой. Хидроизолационните аксесоари, положени в предишната стъпка трябва да бъдат покрити изцяло.
 6. Във все още пресния втори слой се вгражда армиращото платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP.
 7. След като вторият слой изсъхне се нанася и трети, последен слой мазана хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K. Посоката отново е перпендикулярна на преднодната. Положеното, в предната стъпка, армиращо платно от нетъкан текстил трябва да бъде покрито изцяло. Общата дебелина на трите слоя трябва да бъде около 8 мм.

Времето за съхнене зависи от абсорбиращата способност на основата, дебелината на слоя и условията на средата. При нормални климатични условия, хидроизолационното покритие изсъхва за около 48 часа, като след 72 часа може да се стъпва върху него. 

Свързани продукти

hydrostop-25kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОСТОП® еднокомпонентна циментова хидроизолация

Еднокомпонентна циментова хидроизолация за трайно хидроизолиране срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи и строителни елементи.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K WHITE бял еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна бяла циментова хидроизолация, образуваща здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна хидроизолация на циментова основа, образуващ здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства