Фонтаните са особено популярно средство за изграждане на водни атракции и изразяване на различни креативни концепции. За да постигнат този ефект, те обикновено комбинират в себе си различни водни инсталации, светлинни и звукови ефекти и др. Това, само по себе си, ги превръща в сложни съоръжения, съчетаващи множество различни типове системи, които трябва да работят в постоянен синхрон.

В ежедневието можем да срещнем редица типове фонтани. От традиционните фонтани в парковете, през декоративните фонтани в търговски центрове, хотели, офисни и обществени площи, до плаващи фонтани или сложни и мащабни инсталации, проектирани не просто под формата на фонтан, а като средство за забавление и шоу програми.

Особеностите на конструкцията на фонтани и шадравани

Спецификата на този тип съоръжения обяснява и колко сложни всъщност са те като конструкция. Това обуславя и наличието на редица критични точки в тях. Такива биват:

 • Осветителни тела
 • Фитинги, дюзи и помпи
 • Отводнителни елементи
 • Ъгли и фуги
 • Зони с промяна в геометрията (подводни ниши, фонтани на няколко нива и т.н.)
 • Участъци около пречиствателни, модулаторни и други типове филтри
 • Преливници

Всички тези части от инсталацията на един фонтан се характеризират и със свои собствени особености като например размери, форма, предназначение, комбиниране, зони на разположение в конструкцията и т.н. Това прави задачата за хидроизолиране на една подобна комплексна система особено предизвикателна.

Важността на хидроизолацията

Надеждната защита на един подобен тип съоръжение преди всичко налага работа с хидроизолационни системи, способни да гарантират значително удължен срок на експлоатация. Ремонтите на фонтаните, особено що се касае до тези със специално предназначение, обикновено са свързани със значителни средства и съпътстващи неудобства. За да бъде това възможно обаче, хидроизолационното покритие трябва да бъде способно да устоява на агресивни влияния и рискови фактори като например:

 • Движения в основата и вибрации – поради спецификата на зоните, в които се разполагат фонтаните и тяхната значителна натовареност, една подобна конструкция трябва да може да устоява на риска от потенциално образуване на пукнатини. Това обикновено се постига чрез избор на силно еластични хидроизолационни мембрани, способни да поемат линейните движения.

 • Водно налягане – особено що се отнася до по-големи конструкции и фонтани със значителна вместимост, водното налягане подлага хидроизолационната система на сериозно изпитание. Тя трябва да е проектирана така, че да издържа във всички зони, дори и в критичните участъци, дефинирани по-горе. При фонтани на няколко нива или с неравномерна геометрия, водното налягане е неравномерно, което подлага на допълнително изпитание надеждността на водонепроницаемия слой.

 • Променливи атмосферни условия – фонтаните на открито трябва да бъдат проектирани да издържат на снегове, дъждове, градушки, UV лъчи, температурни амплитуди от няколко десетки градуси и т.н. В противен случай, дори едно слабо звено да се поддаде на някой от изброените атмосферни влияния, то експлоатацията на цялата конструкция бива подложена на риск.

 • Механичен натиск – въпреки, че не са предназначени за това, много често можем да станем свидетели на хора, които ги използват за разхлаждане през лятото, деца, които си играят и т.н. Хидроизолационният слой трябва да бъде проектиран така, че дори и при механичен натиск, да може да запазва своята цялост, без да се компрометира и напуква.

 • Ефлоресценция, химични съединения и почистващи препарати – положените покрития трябва да бъдат устойчиви и на агресивните влияния на всички съединения (хлор, озон и др.), използвани за почистването на водата в тях. Тук влизат и всякакви наслагвания, наслоявания, изсолявания  и други последствия от дълготрайното задържане на вода в конструкцията, както и замърсявания от външната среда.

Тези, както и много други негативни влияния като например риска от възникване на растителност и микроорганизми (при фонтани и шадравани, които се поддържат по-рядко), подлагат на сериозни рискове системите, вложени в съоръжението. Основният щит срещу всички тях, носещ главен принос за поддържането на нормалната експлоатация на фонтаните и шадраваните е хидроизолационната система. За да бъде изградена адекватно, обаче, трябва да се следва специална методология и да не се правят компромиси с изпълнението и избора на материали.

Изпълнение на система за хидроизолация на фонтани и шадравани

 1. Първата стъпка в процеса се състои в подготовка на основата. Това важи в основна степен за стари конструкции и съществуващи фонтани и шадравани, които се нуждаят от ремонт. Те трябва да бъдат изпразнени и почистени от всички наслоявания и изсолявания с помощта на водоструйка и четка, така че основата да стане перфектно чиста. Коритото на съоръжението се оставя да изсъхне изцяло. Преминава се към проверка на здравината и устойчивостта на основата и стените. Всички нездрави участъци и нестабилни зони трябва да бъдат премахнати механично. Всички участъци, в които са направени корекции трябва да бъдат запълнени с помощта на ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX.
 2. Следващата стъпка се състои в грундирането на основата. За целта се препоръчва контактния и свързващ грунд за критични основи ТЕРАКОНТАКТ®. Нанася се по цялата конструкция с помощта на валяк, без да се пропускат участъци. При оптимални условия грундът изсъхва за около 2 до 4 часа. Изчаква се основата да изсъхне изцяло, но не прекалено дълго, за да се избегне полепването на прах по новоположения грунд. След засъхване, повърхността трябва да бъде устойчива на надраскване. В противен случай се препоръчва повторно грундиране.
 3. Идва ред на подготовката на хидроизолационните аксесоари. Всички съединителни, разширителни и други активни фуги трябва да се защитят с трислойната хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. Сифоните и отводнителните тела в конструкцията като канали и филтрационни елементи трябва да се уплътнят с помощта на хидроизолационните маншети ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS и ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS. Препоръчва се въпросните елементи да бъдат скроени предварително според размерите на съоръжението, за да могат по-лесно да бъдат положени впоследствие. За защита на външните и вътрешни ъгли в конструкцията, могат да се използват ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. При нужда от непромокаемо уплътняване на връзките между различни строителни конструкции, шевове, съединение, фуги, пукнатини и др., може да сеи използва самозалепващата хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE.
 4. След като хидроизолационните елементи са подготвени се преминава към полагането на мазана хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K. Към дозирания течен компонент при постоянно бъркане на ниски обороти се добавя сухият. Сместа се остава да узрее за около 5 минути, след което се разбърква отново за кратко. ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K се полага в ъглите, фугите и около отводнителните елементи с помощта на четка, без да се пропускат участъци. Предварително скроените хидроизолационни аксесоари се вграждат в положеното „легло“ от хидроизолационен разтвор. Първо се полагат ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER, след което се застъпват плътно с трислойната хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. Хидроизолационните маншети се полагат така, че да уплътнят отводнителните елементи изцяло. Впоследствие ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K се полага по цялото протежение на конструкцията с помощта на маламашка или валяк, без да се пропускат участъци. Препоръчително е да се работи в посока от стените към пода на съоръжението.
 5. След като първият слой обмазна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K се втвърди, но не изсъхне изцяло, се преминава към полагане на втори. Посоката на нанасяне е перпендикулярна на посоката на първия слой. Хидроизолационните аксесоари, положени в предишната стъпка трябва да бъдат покрити изцяло.
 6. Във все още пресния втори слой се вгражда армиращото платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP. То трябва да покрие цялата площ на съоръжението.
 7. След като вторият слой изсъхне се нанася и трети, последен слой ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K. Посоката отново е перпендикулярна на преднодната. Положеното, в предната стъпка, армиращо платно от нетъкан текстил трябва да бъде покрито изцяло. Общата дебелина на трите слоя трябва да бъде около 8 мм.

Времето за съхнене зависи от абсорбиращата способност на основата, дебелината на слоя и условията на средата. При нормални климатични условия, хидроизолационното покритие изсъхва за около 48 часа, като след 72 часа може да се стъпва върху него.

За да се запознаете с правилният начин за защита на различните конструктивни елементи и компоненти от системите в един фонтан или шадраван, можете да разгледате темите „Хидроизолация на осветителни тела и сифони в басейни“ и „Хидроизолация на скимери и преливници в басейни“.

Свързани продукти

flex-gum-1-k-20-kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K течна хидроизолационна мембрана

Гъста еластична паста, течна гума, за студена безшевна хидроизолация на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Външни пространства
hydrostop-25kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОСТОП® еднокомпонентна циментова хидроизолация

Еднокомпонентна циментова хидроизолация за трайно хидроизолиране срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи и строителни елементи.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K WHITE бял еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна бяла циментова хидроизолация, образуваща здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства