Каналите и отводнителните съоръжения имат за цел безпроблемно да отвеждат водата от едно място към друго. За целта, те трябва да бъдат изграждани като водоплътни конструкции, възпрепятстващи проникването и разпространението на вода в заобикалящата ги среда. За да се постигне това, каналите и отводнителните съоръжения се изграждат от водоплътен бетон.

Особености на водоплътния бетон

Характерно за водоплътния бетон е, че капилярните пори и пропускливостта му са сведени до минимум. Това спомага за оформянето на сто процентов хидрофобна повърхност, спомагаща за задържането на водата на правилната страна на съоръжението и стопираща преминаването и разпространението ѝ в капилярите на материала, а от там и в околната среда.

За да бъде един бетон класифициран като водоплътен, то той не трябва да има пукнатини по повърхността си, както и проникващата през него вода да бъде по-малко количество от изпаряващата се от другата му страна.

Фугите като най-критичен участък при канали и отводнителни съоръжения

Колкото и добре да бъде изграден една подобна конструкция, въпреки доказаните качества на водоплътния бетон, истината е, че с течение на неговата експлоатация, има определени точки в конструкцията, които се износват или компрометират. Такива биват конструктивните и дилатационни фуги (при конструкции от водоплътни бетони те се изграждат по специален начин), всички технологични отвори като тръби, връзки с детайли и т.н.

Причините за това износване могат да са много и различни на брой като са продиктувани основно от спецификата на този тип съоръжения. Рисковете включват променливи температури и съпътстващите цикли на свиване и разширение в конструкцията, позитивно и негативно водно налягане, постоянен и сериозен контакт с вода, химични съединения и препарати в състава на течността, структурни напрежения в конструкцията, както и в заобикалящата я среда и т.н.

Водата и негативното ѝ влияние върху конструкцията на канали и отводнителни съоръжения

Отделно трябва да се имат предвид и рисковете при изграждането на една подобна конструкция и тяхното влияние върху здравината на бетона в дългосрочен план. Характерно за нея е, че тя е многопластова, включвайки множество разнородни етапи - изпълнение на кофраж, проектиране и фиксиране на стоманена арматура, изливане на бетон, последващи грижи за бетона в периода на неговото съхнене и т.н. Всеки един етап е съпроводен и с редица рискове към целостта на конструкцията, включително поява на пукнатини вследствие на недостатъчна армировка, недостатъчно бетоново покритие, което може да допринесе за увеличено пластично свиване и риск от корозия впоследствие, прекалено концентрирана арматура, което може да доведе до кухини в бетона и влошено уплътняване на неговата структура, прекалено бързо съхнене, както и много други.

Именно поради тази причина, преди пускането в експлоатация на едно подобно съоръжение се провеждат редица тестове и изпитвания, между които тест за абсорбация на вода под налягане (измерва максималното прокникване на вода под налягане от 5 бара в мм след 24 часа), абсорбация на вода чрез водонапиване (измерване на пропускливостта на водата и абсорбацията ѝ за различни продължителност) и др. Целта е да се докаже годността за експлоатация на изграденото съоръжение.

Хидроизолацията като решение на проблема

С оглед на всичко изброено до момента, ясно е, че каналите и отводнителните съоръжения, както и всички конструкции от водоплътен бетон, под влияние на съпътстващите рискове или проблеми при изграждането, в даден момент могат да се компрометират и тяхното покритие да бъде нарушено. Проблемните зони могат да се породят, както във фуги, ъгли и отвори в конструкцията, така и в структурата на самия бетон (кухини, капилярни пори, пори от недобро уплътняване или механично нестабилни участъци). Това обикновено спира експлоатацията на съоръжението за определен период от време, докато проблемите бъдат отстранени. В голяма част от случаите, особено при прилежащи съоръжения към сгради и обитаеми постройки, тези ситуации могат да доведат и до разрастване на негативните последици.

За да се предотвратят всички тези рискове и негативни последици, се препоръчва допълнителното хидроизолиране на каналите и отводнителните елементи. Доказани с ефикасността си в подобни ситуации са двукомпонентните шламове на циментова основа като ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K.

Изпълнение на система за хидроизолация на канали и отводнителни съоръжения

 1. Преди започване на същинската работа по хидроизолирането е нужна предварителна проверка на основата. Това се отнася основно при ремонтирането на стари съоръжения. От особена важност е бетонната конструкция да е здрава, некомпрометирана и без нестабилни участъци. Всички нездрави части от покритието, както и нестабилните слоеве трябва да се премахнат механично до достигане на здрава основа. Повърхността се почиства с водоструйка и обезпрашава. Препоръчително е с помощта на четка да се изстържат всички налични наслоявания. Всички зони с нужда от ремонт и корекции трябва да бъдат запълнени с помощта на ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX.
 2. Следващата стъпка е грундиране на основата. За целта се препоръчва контактния и свързващ грунд за критични основи ТЕРАКОНТАКТ®. Нанася се по цялата конструкция с помощта на валяк, без да се пропускат участъци. При оптимални условия грундът изсъхва за около 2 до 4 часа. Особено важно е грундираната повърхност да бъде напълно изсъхнала преди започването на хидроизолирането. След като грундът се втвърди, повърхността трябва да бъде устойчива на надраскване. В противен случай се препоръчва повторно грундиране. Важно е да се има предвид също така, че след изсъхване, грундираната повърхност става грапава вследствие на фините частици в състава на грунда.
 3. Идва ред на подготовката на хидроизолационните аксесоари. Всички съединителни, разширителни и други активни фуги трябва да се защитят с трислойната хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. Сифоните и отводнителните тела в конструкцията като тръби и филтрационни елементи трябва да се уплътнят с помощта на хидроизолационните маншети ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS и ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS. Препоръчва се въпросните елементи да бъдат скроени предварително според размерите на съоръжението, за да могат по-лесно да бъдат положени впоследствие. За защита на ъглите в конструкцията (при наличие на такива), могат да се използват ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. При нужда от непромокаемо уплътняване на връзките между различни строителни конструкции, шевове, съединения, фуги, пукнатини и др., може да се използва самозалепващата хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE.
 4. След като хидроизолационните елементи са подготвени се преминава към полагането на мазана хидроизолация ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K. Към дозирания течен компонент при постоянно бъркане на ниски обороти се добавя сухият. Сместа се оставя да узрее за около 5 минути, след което се разбърква отново за кратко. ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K се полага в ъглите, фугите и около отводнителните елементи с помощта на четка, без да се пропускат участъци. Предварително скроените хидроизолационни аксесоари се вграждат в положеното „легло“ от хидроизолационен разтвор. При наличие на вътрешни и външни ъгли в конструкцията се препоръчва защитата им с ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. Те трябва да бъдат застъпени плътно с трислойната хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. Хидроизолационните маншети се полагат така, че да уплътнят отводнителните елементи изцяло. Впоследствие обмазната хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K се полага по цялото протежение на конструкцията с помощта на маламашка или валяк, без да се пропускат участъци.
 5. След като първият слой хидроизолационен шлам ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K се втвърди, но не изсъхне изцяло, се преминава към полагане на втори. Посоката на нанасяне е перпендикулярна на посоката на първия слой. Хидроизолационните аксесоари, положени в предишната стъпка трябва да бъдат покрити изцяло.
 6. Във все още пресния втори слой се вгражда армиращото платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP.
 7. След като вторият слой изсъхне се нанася и трети, последен слой ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K. Посоката отново е перпендикулярна на преднодната. Положеното, в предната стъпка, армиращо платно от нетъкан текстил трябва да бъде покрито изцяло. Общата дебелина на трите слоя трябва да бъде около 8 мм.

Времето за съхнене зависи от абсорбиращата способност на основата, дебелината на слоя и условията на средата. При нормални климатични условия, хидроизолационното покритие изсъхва за около 48 часа, като след 72 часа може да се стъпва върху него.

Свързани продукти

hydrostop-25kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОСТОП® еднокомпонентна циментова хидроизолация

Еднокомпонентна циментова хидроизолация за трайно хидроизолиране срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи и строителни елементи.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K WHITE бял еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна бяла циментова хидроизолация, образуваща здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна хидроизолация на циментова основа, образуващ здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства