Характерно за плоските покриви, които не са обект на постоянен трафик е, че те могат да бъдат изпълнени и без задължително финишно покритие, което да предпазва хидроизолационния слой. Това обаче далеч не прави процесът по-лесен. Дори напротив – към хидроизолирането на ненатоварени покриви трябва да се подхожда внимателно и професионално.

Плоските покриви, които не са пригодени за постоянен трафик или експлоатация обикновено са по-малки на размер от покривните тераси и много често са заети от различни типове системи, предназначени за нормалното функциониране и обслужване нуждите на живущите в сградата. Такива биват вентилационни тела и климатични системи, соларни панели и др.

Характерно за този тип конструкции е, че отделните части от тях често могат да бъдат трудно достъпни (поради разположените компоненти или просто поради типа на тяхното предназначение или архитектура). Това поставя сериозен акцент върху важността на предварителното планиране при изграждането на плоски покриви. За целта се препоръчва спазването на няколко основни принципа:

 • Оформяне на подходящия наклонвсеки плосък покрив трябва да е изграден или реновиран с акцент върху това да може максимално бързо и ефективно да отвежда водата към елементите от дренажната система;

 • Елиминиране риска от “ponding” ефект – „ponding” ефектът представлява описва образуването и задържането на локви в отделни участъци на един плосък покрив в периода след валеж. Последиците, съпътстващи този проблем включват замръзване на водата (при валежи непосредствено преди падането на температурите) и последващите свивания и разширявания, по-сериозни разходи за поддръжка и др. Наред с това, изследвания показват, че теглото на насъбрана вода с дълбочина 5 см, разположена на площ от 20 кв. м. е близо 500 кг.

 • Монтаж на адекватен брой отводнителни елементи – дори и при плоски покриви с особено малка площ се препоръчва оформянето на поне два отводнителни отвора с цел подсигуряване адекватното извеждане на водата при запушване на единия. Препоръчително е те да се намират на поне 5 метра един от друг.

При вече изградени плоски покриви, имащи нужда от ремонт обаче, също има възлови моменти, които трябва да бъдат съблюдавани. Най-основният се състои в предварителната инспекция на състоянието на покрива. Тъй като наличието на проблем в един покрив обикновено се установява, едва когато последствията започнат да се проявяват, в по-голямата част от случаите мястото на проникване на водата остава скрито. За да се открие по-лесно се препоръчва задълбочена инспекция от професионалист. За целта често се разчита на термо диагностиката или картографирането на влагата. По този начин се разбира къде се коренят проблемите и доколко сериозни са те. Обикновено, пробойните в хидроизолационния слой се откриват във връзките между отделните компоненти или между две равнини. С течение на времето, фугите, които се оформят в тези участъци, се превръщат в основна критична точка.

Когато се установи източникът на теч идва ред на едно важно решение – полагане на нова или ремонт на съществуващата хидроизолация. За да се прецени как е по-редно да се процедира се препоръчва следването на няколко основни принципа. За реновиране на съществуващата хидроизолация се препоръчва основата да бъде здрава и незасегната от негативното влияние на водата така, че да може да гарантира стабилността на новото покритие. В противен случай се препоръчва цялостното му премахване и полагане наново. Важно е да се има предвид, че ремонтът винаги се характеризира с по-кратък период на експлоатационна надеждност в сравнение с премахването на съществуващото и полагането на ново хидроизолационно покритие. При ремонт е важно също така да се вземе под внимание съвместимостта на съществуващите материали с новата система, която предстои да се полага.

В случаи, в които има дори и най-малки съмнения за наличие на влага в някой от слоевете на конструкцията се препоръчва тоталното премахване на съществуващото покритие в дълбочина (често това означава отстраняване дори и на циментовата замазка) и изпълнението на покрива на ново.

Изпълнение на система за хидроизолация на плоски покриви без трафик

В ситуации, в които се налага премахване на цялостното покритие и полагане на нова хидроизолационна система, се препоръчва следването на следната методология:

1. Започва се с подготовка на основата, за да се гарантира създаването на една по-добра контактна повърхност и да се подсигурява сигурната адхезия на последващото покритие. Грундирането се извършва с помощта на контактен и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®.

2. Ако е премахната и циментовата замазка се препоръчва полагането на нова с помощта на ЦИМЕНТОЛ®. Ако наклонът за оттичане на водата, образуван от топлоизолационните плочи под замазката не е достатъчен, той може да се коригира и при полагането на циментовия разтвор.

3. Преминава се към полагане на хидроизолационното покритие.  За целта се работи с хибридната, високо еластична UV-устойчива хидроизолационна паста ХИДРОЗОЛ® HYDRO ROOF. Приготвената смес се нанася върху основата с маламашка, четка или валяк. Нанасянето се извършва на тънък слой с максимална дебелина от 1 мм.

4. Следващата стъпка е защитата на ъгловите и свързващите фуги. Във все още пресния слой хидроизолация се вгражда алкалоустойчивата високоеластична трислойна хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. Всички вътрешни и външни ъгли трябва да бъдат защитени с ъгловите елементи за хидроизолационни ленти ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. Вграждането на тръбопроводи и на подови сифони в системата се извършва посредством хидроизолационни маншети ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS и ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS. При хидроизолиране на пукнатини, фуги, ъгли и детайли със сложна форма, както и при запечатване на шевове и съединения от различни материали (битумни мембрани, метал, керамика, циментови плоскости) е препоръчително да се ползва високоеластичната самозалепваща бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE.

5. Докато хидроизолационният слой е все още влажен, се преминава към вграждане на армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP. Платното трябва да покрие плътно всички хидроизолационни аксесоари, положени в предишната стъпка.

6. Когато първият хидроизолационен слой е вече изсъхнал (това може да отнеме 2 - 3 часа в зависимост от атмосферните условия), се преминава към нанасяне на втори слой течна гума ХИДРОЗОЛ® HYDRO ROOF. Нанасянето става напречно на предходния слой, без пропускане на участъци. Общата дебелина на положената хидроизолационна мембрана в изсъхнало състояние не трябва да бъде по-малка от 1 мм на нито едно място.

Ремонт на хидроизолация на плоски покриви без трафик

В случай, че не се налага премахване на хидроизолационното покритие и се предпочете обикновен ремонт, методологията на работа налага спазването на следните стъпки:

1. Започва се със задължителна и обстойна проверка на основата. Тя трябва да е стабилна, здрава, и носеща. Всички нездрави участъци се премахват механично. Ако впоследствие в основата се забелязват големи неравности се препоръчва тяхното запълване с ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX. Основата трябва също така да е и без примеси, наслоявания, разделителни субстанции и механични частици. Тя трябва да бъде добре почистена и обезпрашена като това може да стане и с помощта на водоструйка.

2. Преминава се към полагане на хидроизолационното покритие ХИДРОЗОЛ® HYDRO ROOF. Приготвената смес се нанася върху основата с маламашка, четка или валяк в тънък слой с максимална дебелина от 1 мм.

3. Във все още пресния слой хидроизолация се вгражда алкалоустойчивата високоеластична трислойна хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L за защита на фугите в ъглите. Всички вътрешни и външни ъгли трябва да бъдат допълнително защитени с ъгловите елементи за хидроизолационни ленти ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. При хидроизолиране на пукнатини, фуги, ъгли и детайли със сложна форма, както и при запечатване на шевове и съединения от различни материали (битумни мембрани, метал, керамика, циментови плоскости) е препоръчително да се ползва високоеластичната самозалепваща бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE.

4. Докато хидроизолационният слой е все още влажен, се преминава към вграждане на армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP. Платното трябва да покрие плътно всички хидроизолационни аксесоари, положени в предишната стъпка.

5. Когато първият хидроизолационен слой е вече изсъхнал (това може да отнеме 2 - 3 часа в зависимост от атмосферните условия), се преминава към нанасяне на втори слой мазана хидроизолация ХИДРОЗОЛ® HYDRO ROOF. Нанасянето става напречно на предходния слой, без пропускане на участъци. Общата дебелина на положената хидроизолационна мембрана в изсъхнало състояние не трябва да бъде по-малка от 1 мм на нито едно място.

 

Свързани продукти

bitumna-obmazna-hidroizolaciq-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® WBC-OR битумна обмазна хидроизолация на органична основа

Битумна обмазка за студено безшевно хидроизолиране на структурни елементи на сгради от подпочвени води и влага, подходяща за регенерация и защита на стари битумни мембрани.

 • Основи и фундаменти
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
flex-gum-1-k-20-kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K течна хидроизолационна мембрана

Гъста еластична паста, течна гума, за студена безшевна хидроизолация на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Външни пространства
hydrozol-wbc-aq-polymer-bitumen-hydro-insulation-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ ® WBC-AQ полимер-битумна хидроизолация

Гъста еластична битумна паста за студено безшевно хидроизолиране на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства