Като най-разпространеното покритие в жилищните площи, облицовките много често се разполагат в помещения с налично подово отопление. Това изправя системата пред сериозни предизвикателства и налага нуждата от внимателно ѝ изпълнение с цел справяне с особеностите на подовете с вградено отопление. Нека обърнем по-специално внимание върху основните рискове за една керамична облицовка при разположение над отопляем под и нещата, които трябва да се вземат под внимание при лепенето на плочки, за да се гарантира дълготрайната експлоатационна надеждност на помещението.

Особеностите на площите с подово отопление, които трябва да знаем преди да лепим плочки върху тях

Електрическите и водни системи за подово отопление са предпочитан избор, защото могат да намалят разходите за отопление на жилището с между 25 и 50%. Тези системи намират приложение основно при изграждането на нови обитаеми площи, но често биват интегрирани и при вече съществуващи помещения.

Важно!

И водното и електрическото подово отопление имат своите предимства и недостатъци. Изборът между двата типа трябва да бъде съобразен с редица фактори като например това дали предстои полагане в целия дом или само в отделни помещения, бюджета, предпочитанията, сложността на проекта, изборът на материали и т.н. Поради тази причина, преди да направите своя избор е най-добре да се консултирате със специалист.

Без значение от площите, където се полагат и типа на системата обаче, инсталацията на подово отопление налага сериозни изисквания към процеса по лепене на плочки и избора на материали за целта. Това се дължи на следните няколко фактора:

 • Особености към общата дебелина на цялата система – системата с подово отопление е многопластова и в общия случай включва топлоизолационна плоча, отоплителната система (която в най-добрия случай е с минимален размер от 17 – 20 мм), подова замазка, лепило и самата облицовка (и други компоненти в зависимост от случая). Поради тази причина, общата височина на системата може да се окаже проблем от конструктивна гледна точка. За да се намали този ефект се препоръчва облицовката да се фиксира с професионални високоякостни лепила, позволяващи тънкослойно лепене.
 • Напрежения и линейни движения в лепилния слой, вследствие на генерираната топлинна енергия – в общия случай, водата в една система за подово отопление се нагрява до около и над 40°C. Температурата, предавана в пода е около или малко под 30°C. Въпреки, че над отоплението обикновено има замазка, тя не спира топлината да премине през лепилния слой и да окаже напрежение върху него. Това означава, че лепилото, с което се фиксират плочките над подовото отопление трябва да е достатъчно еластично, за да може да поема безпроблемно възникващите линейни разширения.
 • Разлика в коефициентите на термично разширение на материалите – множеството компоненти в системата водят и до много различни коефициенти на термично разширение (степен на движение вследствие на промяна в температурата). Това практически означава, че на границата между всеки два отделни слоя (лепило – плочки; замазка – лепило; плочки – фуги и т.н.) се създават напрежения, които могат да доведат до тяхното компрометиране. Това налага работа със специални лепила за плочки с вградени полимерни добавки, притежаващи нужната еластичност, за дa издъpжaт мexaничнитe нaпpeжeния, бeз пoĸpитиeтo дa ce paзpyши.

Рискове при лепене на плочки над подово отопление и как да се справим с тях?

Основният проблем при лепенето на плочки над подово отопление е изборът на некачествени лепила и фугиращи смеси. До какво може да доведе това?

Нека се върнем обратно на коефициента за термично разширение. Облицовъчните материали обикновено имат по-нисък коефициент на термично разширение спрямо обикновените лепила за плочки. Тази разлика практически означава, че при нагряване на основата, движенията в лепилния слой ще са по-осезаеми, отколкото тези в облицовката. Вследствие на това, най-слабият участък, а именно – зоната на връзка между лепилото и плочката се поддава на напрежението, което води до отлепване или компрометиране на облицовката.

Наред с това, въпросните движения в облицовката също така се пренасят и във фугите между тях. Поради тази причина, ако не се използва силно еластична фугираща смес се рискува фугите да бъдат компрометирани и да се напукат.

За преодоляване на въпросните рискове се препоръчва лепенето на плочки над подово отопление да се извърши с виcoĸoтexнoлoгичното флeĸcoво лeпило с интегрирани полимерни и смолисти добавки TEPAФЛEKC® РLАТІNІUМ. Лепилото е изĸлючитeлнo пoдxoдящо зa ĸpитични ocнoви, тъй като благодарение на екстремната си еластичност успява да пoнеcе гoлeми paзшиpeния. Наред с това, лепилото позволява и тънкослойно високоякостно лепене.

За фугиране се препоръчва работа със силно еластичните и устойчиви на деформации фугиращи смеси ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION и ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION.

Методология за лепене на плочки над подово отопление

За да се гарантира дълготрайната експлоатационна надеждност на облицованите повърхности и цялата система се препоръчва придържането към следната методология и внимателното спазване на инструкциите на производителя на материалите.

Eтaп 1. Изграждане на нова основа или подготовка на съществуваща основа за лепене на плочки върху подово отопление

В зависимост от спецификата на проекта, преди да се премине към лепене на плочки върху подовото отопление може да се наложи изграждане на изцяло нова основа или подготовка на съществуваща такава. Тук ще разгледаме и двата варианта.

При изграждане на нова основа се препоръчва да се работи с подова замазка, способна да образува еластичен, устойчив и дълготрайно стабилен слой, способен да преодолява породените, вследствие на генерираната топлинна енергия, структурни свивания и разширения.

За тази цел ще работим с ЦИМЕНТОЛ® - високотехнологичен продукт, подходящ за приложение като изравнителна, плаваща или свързана замазка в силно натоварени зони и помещения в интериора и екстериора. За оформянето на пода, замазката над вграденото отопление трябва да бъде минимум 5 см, за да може да абсорбира свиванията и разширенията на слоя в периода на експлоатация на помещението, без риск от напуквания.

Преди да се положи замазката на пода обаче е задължително да се направи проба на подовото отопление под налягане. Ако всичко е наред се преминава към полагането на замазката. По целия периметър на помещението и на няколко места по средата се оформат купчини  от разбърканата смес, които се нивелират спрямо избраната височина на замазката. Спрямо тях се нивелират и оформят майките. Материалът се изсипва между нивелираните ивици и се разстила с мастар.

Замазката обхваща плътно тръбите на подовото отопление и така не се образува въздушна възглавница между тях, която би намалила ефективността на отоплението.

След като леко стегне, замазката се изпердашва с пластмасова маламашка. Препоръчително е да се подсигурите, че разликите в отделните нива на основата няма да надвишават 7 мм.

В случай, че се работи върху стара основа е важно да се уверите, че основата е равна, здрава, товароносима и добре почистена.

За да се гарантира перфектната адхезия на последващия слой се препоръчва подготовка на основата с подходящ грунд. За целта се работи с БЕТОНКОНТАКТ – готов за употреба, специализиран свързващ грунд. Нанася се с помощта на валяк.

При съществуващи основи и в ситуации, в които се налага корекция на нивелацията, след като основата е грундирана, се преминава към полагане на саморазливна подова замазка. За целта се работи с висококачествената самонивелираща се подова замазка ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO.

Готовата смес се разстила с ракел и с иглен валяк се изкарва останалия въздух.

Замазката изсъхва за около 20 дни. Остатъчната влажност, при замазки на циментава основа и  наличие на подово отопление, трябва да бъде под 2%.

След като изсъхне, повърхността се почиства от прах и се нанася подходящ грунд, който да образува филм с перфектна адхезия.

За повече информация относно правилното изграждане на под върху подово отопление можете да се запознаете с нашия видео инструктаж по темата:

Eтaп 2. Планиране на облицовката и оформяне на деформационни фуги

Идва ред на планирането на облицовката. Ако това не е направено предварително, можете да улесните процеса като използвате безплатния КОНФИГУРАТОР НА ФУГИ И ПЛОЧКИ. При планирането на разпределението на общия план на облицовката в помещението се препоръчва минималната широчина на фугата да бъде поне 3 мм.

С негова помощ се планира разположението на настилката, ширината на фугите, както и мястото и размерите на деформационните фуги. Тяхната цел е да абсорбират напреженията, възникнали вследствие на линейните движения в основата, както и да предотвратят напукването и разрушаването на покритието от плочки.

При критични основи, обект на сериозни и постоянни напрежения, при по-големи помещения или такива, в които съществува риск от деформация и по-значителни движения в основата, деформационни фуги с ширина 8 – 10 мм трябва да се разположат на всеки 6 – 8 м от помещението. Такива трябва да се заработят и на границата между плочките и покрития от други материали или във вътрешните ъгли на облицовката и участъците с връзка на под и стени. За целта се използват профили за деформационни фуги, които се разполагат в участъка между плочките без да стърчат.

Фугите се оставят отворени като се запълват едва след фугирането на облицовката с помощта на полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 40 FC.

Деформационни фуги трябва да се заработят по целия периметър на пода, включително и във всички зони, в които елемент от конструкцията прекъсва слоя на замазката.

Препоръчително е деформационните фуги да преминават през цялата замазка до слоя с изолационния материал. Впоследствие, при полагането на облицовката, деформационните фуги от замазката трябва да бъдат пренесени и продължени в нея.

Eтaп 3. Лепене на плочки върху основи с подово отопление

За целта работим с някое от лепилата клас C2TE според EN 12004 в серията ТЕРАФЛЕКС® - ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM, ТЕРАФЛЕКС® GOLD или ТЕРАФЛЕКС® SUPER FLEX. Характерно за въпросните решения е тяхната значителна еластичност, което спомага на лепилният слой да издържа на свиванията и разширенията, възникващи в основата, вследствие на генерираната топлинна енергия.

За изпълнението на системата в конкретния случай ще разгледаме работа със свърхеластичното високоякостно лепило клас C2TE-S1 ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM.

Лепенето на плочки върху основи с подово отопление се извършва с помощта на назъбена маламашка с препоръчителен размер на заъба 8 х 8 мм. С нейна помощ, върху основата се нанася слой лепило, който се разнася само в една посока. При лепене на широкоформатни плочки също така се препоръчва и нанасянето на тънък слой лепило върху гърба на всяка от тях, с цел получаване на 100% контактна повърхност.

Важно е лепилото да се нанася само в една посока – както на гърба на плочката, така и на основата. След като плочките и основата са добре обмазани, можете да преминете към поставяне на плочката в съответната зона. След поставяне, плочката трябва да бъде леко размърдана и наместена, с цел равномерното разпределение на лепилото под нея. 

След като плочката е фиксирана на нужното място, тя трябва да се почука внимателно във всички краища и средата с помощта на гумен чук (за тъмни плочки използвайте цветната страна на чука, а за светли облицовки – цветната). Почукването и наместването на плочката практически изкореняват риска от образуване на въздушни мехури и кухини под облицовката. Въпросните участъци, в които има намалена контактна повърхност са сериозен проблем за дълготрайната експлоатационна надеждност на облицованите площи и тяхната товароносимост, тъй като създават предпоставки за лесното им увреждане вследствие на концентриран натиск (паднал тежък или остър предмет, например).

Важно!

След като залепите всички плочки трябва да изчакате до пълното втвърдяване на лепилото, преди да преминете към натоварване на площите или използване на подовото отопление. Това обикновено отнема между 24 и 78 часа при нормални условия на средата. В противен случай рискувате компрометиране на облицовката.

Eтaп 4. Фугиране на плочки върху основи с подово отопление

След като лепилото е стегнало и керамичната облицовка е надеждно фиксирана (но не по-рано от 24 часа), можете да преминете към фугиране.

Кръстчетата се премахват, а фугите се изчистват старателно от прах, остатъци от лепило, наслоявания и др. За целта може да използвате влажна гъба като внимавате да не напоявате прекалено фугите

Етапът с почистването и подготовката на фугите за полагане на нова фугираща смес е от особено значение при облицовки, полагани преди много време и, при които лепилото е стегнало изцяло, както и при реновиране на стари фуги.

След това се преминавакъм разбъркване на фугиращата смес. За целта се препоръчва работа със силно еластичните антибактериални хидрофобни фугиращи смеси ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION и ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION.

При планиране на количеството смес за разбъркване, имайте предвид, че е препоръчително тя да се изразходи в рамките на 30 - 40 минути. Поради тази причина, ако работите в по-големи помещения или при много високи температури, се препоръчва периодично разбъркване на по-малки количества фугираща смес.

След като се разбърка добре, съдържанието на съда се оставя да „узрее“ за 5 минути.  Преминава се към нанасяне на сместа във фугата.

Преминава се към същинския етап на работа. За целта се препоръчва фугиращата смес да се полага с диагонални движения (косо спрямо канта на плочките) под наклон от 45°. Нанасянето трябва да става плътно и сместа да достига до самото дъно на фугите, както и да обхваща краищата на срещуположните плочки. За да гарантирате лесното изпълнение на този процес, най-добре е да използвате гумена мистрия.

Обикновено, около 30 минути след нанасяне на фугиращата смес, цветът ѝ започва бавно да избледнява. Когато това стане можете да преминете към първначално почистване на плочките с помощта на влажна гъба. Важно е да внимавате да не засегнете и нарушите целостта на фугата.

След пълното изсъхване на сместа (обикновено отнема около 3 – 4 часа), повърхността може да бъде измита напълно с помощта на влажна гъба. По време на втвърдяването в следващите 2 до 3 дни, фугиращата смес трябва периодично да бъде навлажнявана и оставяна да изсъхне. След преминаване на този период се разкрива и действителният цветови нюанс.

Тук е моментът и всички деформационни фуги да бъдат запълнени и уплътнени с помощта на полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 40 FC.

Eтaп 5. Експлоатация и за какво да внимаваме

Към експлоатация на помещението се препоръчва да се премине поне 24 ч. след фугиране на плочките. За разполагане на тежки предмети и обзавеждане обаче е препоръчително да се изчака между 7 и 14 дни.

Важно!

 • При изграждане на нови основи, изпробването на системата за подово отопление трябва да започне, едва когато замазките са напълно стегнали. В противен случай се рискува тяхното компрометиране и напукване;
 • Дори след пълното изсъхване на замазката се препоръчва системата за подово отопление да се нагрява постепенно и до максимална температура от 45° и според инструкциите на производителя. Обикновено нагряването се поддържа за 3 дни, след което системата се изключва и замазката се оставя да нормализира температурата си до стайна;
 • Да се избягва прекалено бързото включване на подовото отопление след полагане и фугиране на облицовката. Прекомерното нагряване на основата преди лепилото и фугиращата смес да са изсъхнали изцяло и водата в тях да се е изпарила под влияние на нормалните условия в средата създава предпоставки за нарушаване на техните характеристики;
 • Препоръчва се внимателното следване на инструкциите за монтаж и експлоатация на производителя на системата за подово отопление. В общия случай, към нейната нормална експлоатация се препоръчва да се премине 14 дни след приключване на облицоването на помещението.

Свързани теми

Към Инфо зона
ssssss.jpg
Как да изберем лепило за плочки Керамични настилки и покрития
worker-tiling-floor-with-material-min.jpg
Методи за лепене на плочки Керамични настилки и покрития
redene-na-plochkite-v-oblicovkata-kakvo-trjabva-da-znaem.jpg
Правилно редене на плочките в облицовката Керамични настилки и покрития
10.jpg
Облицоване на камини и пещи с тухлички и камъни Керамични настилки и покрития

Свързани продукти

teraflex-silver-selection-1-15mm-en-w-o-stop.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION водоотблъскваща еластична фугираща смес

Водоотблъскваща и силно еластична фугираща смес с брокатен ефект. Подсигурява висока устойчивост на износване на фугата, както и защита от мухъл и плесен. Подходяща е за фуги с ширина от 1 до 15 мм.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
gold-selection-bg-w-o-stop.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION еластична антибактериална фугираща смес

Водоотблъскваща, еластична антибактериална фугираща смес с брокатен ефект. Гарантира висока износоустойчивост и здравина на фугата. Спомага за дълготрайната защита на фугите от мухъл и плесен.

 • Бани и мокри помещения
1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

 • Бани и мокри помещения