Топлоизолационни плочи от EPS с много голяма плътност (45 кг/м3) и екстремно висока якост на натиск и огъване, за геотехническо топлинно изолиране на изключително силно натоварени местаСвойства

- много голяма плътност (45 кг/м3)
- екстремно висока якост на натиск и огъване
- за геотехническо топлинно изолиране 
- увеличава капацитета на охлаждане при ледени пързалки и съоръжения
- предпазва пътни конструкции и писти от замръзване
- разпределя натоварването при нестабилни почви в пътното строителство

    

Предназначение

ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-55 е трудно горим топлоизолационен материал от експандиран полистирен (EPS) с много голяма твърдост и плътност (45 кг/м3). Плочите са с изключително добри якостни и механични показатели и са подходящи за топлоизолиране на места, които  са подложени  на  екстремни  натоварвания  на натиск. Препоръчват се за геотехническо топлинно изолиране (на пътища, магистрали, железопътни трасета, летища и др.). Материалът е отличен също така и за топлоизолиране на фундаменти, тераси, паркинги и тротоарни пътеки при сгради, където се очаква голям трафик в близост до тях.

Плочите са с много добри топлоизолационни свойства, точни размери и са устойчиви на стареене. Не променят формата си и не се свиват. Това ги прави перфектни за топлоизолиране под ледени пързалки и други зимни спортни съоръжения. Те предотвратяват замръзването на подиума, намаляват неимоверно много изискванията към капацитета на охлаждане и времето за формиране на леда, както и енергийните разходи за поддръжка на съоръжението.

ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-55 може да бъде използван за геотехническо топлинно изолиране в пътното и железопътното строителство, като пласт предпазващ конструкцията на пътища, писти и трасета от замръзване и от последващи повреди. По този начин се намаляват разходите за ремонт и поддръжка на пътната инфраструктура. Освен това, материалът помага, както за намаляването, така  и  за  пропорционалното разпределение на  товара  на пътното платно в области, където почвата е нестабилна. Неговата голяма устойчивост на огъване и на разкъсване го прави много подходящ за разпределяне на натоварването също така и при почви, които често се наводняват.

Материалът се използва също така и за намаляване и разпределяне на натиска на почвата при подстъпите към мостове и естакади и генерално за намаляване на тяхното тегло, както и за възстановяване на частично пропаднали пътища и свлачища.


Класификация

EPS 350 според БДС EN 13163

Евро клас на горимост Е според БДС EN 13501

  

Опаковка

Фолирани в пакет плочи с размери:
        - ширина:                   500 мм
        - дължина:              1000 мм
        - дебелина:       10 - 600 мм

  

дебелина на плочата(мм) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
плочи в 1 пакет  (бр)  55 29 19 14 11 10 8 7 6 6
площ  в 1 пакет  (м2) 27,5 14,5 9,5 7,0 5,5 5,0 4,0 3,5 3,0 3,0
обем   в 1 пакет (м3) 0,275 0,290 0,285 0,280 0,275 0,300 0,280 0,280 0,270 0,300

 

 

 

 

 

калкулатор на разхода

С помощта на този калкулатор можете бързо и лесно да изчислите необходимото Ви количество от продукта, без да е нужно да знаете неговите подробни спецификации. Моля стартирайте калкулатора от изображението в дясно или  >>кликнете тук<<

 

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

Основата върху която се монтира първият ред блоковете ТЕРМОФЛЕКС®  EPS W-55 трябва да бъде уплътнена (трамбована), чиста и равна. Допустимите неравности в повърхността на дължина от 4 м не трябва да превишават 10 мм.

Начин на работа

  Блоковете ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-55 се редят разместено с половин дължина, така, че да не се допуска образуването на кръстовидни фуги между тях. Коефициента на триене между отделните блокове от EPS е 0,5. За да се избегне разместването и приплъзването на блоковете, в случаите когато те се редят на повече от 1 пласт, между блоковете се поставят 2 дюбела с нокти или се извършва залепване на 2 места с помощта на полиуретаново лепило ТЕРМОФЛЕКС® PU CONTACT.

  Нормално блоковете се редят на височина от 8 м. Много важно е определянето на нивото на подземните води. В случаите, когато то може да достигне до нивото на блоковете, е нужно да се компенсират възможните сили на изплуване посредством нужната противотежест.

  Странични ограничители на пътното платно (мантинели, знаци и др.) могат да бъдат монтирани в стандартният за този тип строителство бетонен слой от 10 см, който да разпределя натоварването. В случаите, когато такъв слой няма да бъде изпълняван, ограничителите могат да бъдат анкерирани посредством монтаж на напречни греди от бетон, които да се позиционират на определено разстояние между блоковете.

  При странично наклонени терени е необходимо да се извърши тяхното странично отводняване. Това се извършва посредством отвори в EPS-конструкцията. Разрязването на блоковете (например за отводнителни канали) може да бъде извършвано с моторна резачка. Малки отвори и пространства между блоковете не представляват проблем.

    Монтажа на носещите слоеве върху конструкцията от EPS се извършва по метода „от горе“. Уплътняването (трамбоването) на несвързани (насипни) носещи слоеве се извършва посредством конвенционална строителна техника. Вземайки под внимание поведението на конструкцията от EPS и поглъщането на вибрациите от нея, следва да се предприеме „статическо“ уплътняване (трамбоване), което да се извършва на повече, сравнително тънки слоеве.

Оразмеряване

При техническите изчисления, конструкцията от EPS се приравнява на земна конструкция с модул на еластичност от 5 N/mm2. Дебелината на носещата пътна конструкция, която се полага върху блоковете от EPS зависи от интензивността и натовареността на пътният трафик, и трябва да бъде залагана между 35 и 60 см.  Досегашните  наблюдения  показват, че при дебелини на тази покриваща блоковете от EPS конструкция, над 35 см не се наблюдава ранно обледяване на пътното платно (ефекта на моста).

 
Бижутери в строителството