Полистиролът се образува чрез полимеризация на стирол. При свързването си с малки количества ниско кипящ въглеводород (n-пентан или изопентан – като разпенващ агент) стиролът се полимеризира до експандируем полистирол (EPS). Пентанът – като съставна част на нефта, и стиролът – като продукт получаван при преработката на нефт, са чисти въглеводороди, състоящи се предимно от въглерод (С) и водород (Н).

 

 

Пенопластите от експандиран пенополистирол (EPS) са изкуствени полимери със затворена структура на решетката от пълни с въздух сферични частици. Те са микропорест изкуствен органичен материал, 95% от обема на който е въздух, затворен в сфери (приблизително 5109 в 1м3) от решетката на полимера. За постигане на това състояние на материала, още по време на производството на суровината, в полистирола прецизно се разпределя пентан като разпенващ агент, който позволява неговото раздуване (експандиране; разпенване).

STYROPOR® е запазена марка на фирма BASF SA, обозначаваща експандируемия полистирол (EPS), който фирмата произвежда. Той се доставя под формата на сферични стъклоподобни перли с големина, в зависимост от приложението, от 0,2 мм до 3,0 мм и плътност около 650 кг/м3 в октабини или метални варели.

 

Производство на Styropor®

 

За да се раздуят (експандират) перлите до пенопласт, е нужна топлинна енергия. Тя може да се добие посредством гореща вода, горещ въздух или водна пара. Експандирането посредством пара се е доказало като най-изгодно от икономическа гледна точка и за това понастоящем се използва почти без изключения във всички предприятия, преработващи (разпенващи) стиропор. Водната пара се предпочита преди всичко поради високата й способност да акумулира енергията. При фазов преход на парата във вода се освобождава количество топлина (топлина на кондензация) от 2186 KJ/kg (522,12 kcal/kg) без да се снижава температурата. За сравнение, при понижаване температурата на 1 кг вода с 1 оС се освобождават само 4,1868 KJ/kg (1 kcal/kg). Този енергетичен аспект при употребата на водна пара важи за всички етапи на преработка на EPS. Водната пара освен това, има свойството много по-бързо от въздуха или от парите на разпенващия агент, да прониква през образуващите се клетъчни стени и така да е в състояние да поддържа активно процеса на експандиране.

 

Преработка (формоване) на Styropor®


 

 

Свързани теми

Към Инфо зона

Свързани продукти

extra1-new.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC

Класическа топлоизолационна система изпълнена с топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) за ефектна външна топлоизолация на сгради.

  • Балкони и тераси
  • Фасади
  • Мазета и сутерени
  • Външни пространства
2017-03-terapor-eps-3d.png
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-10 (EPS 50)

Tоплоизолационни плочи от EPS (експандиран полистирен) за топлоизолация на слабо натоварени участъци от сградата

  • Балкони и тераси
  • Фасади
  • Мазета и сутерени