Интегрираните топлоизолационн системи се състоят от различни, произведени в заводски условия компоненти, които се сертифицират и предлагат като една затворена система. Изискванията на които трябва да отговарят системите, при които като топлоизолационен слой се използва експандиран полистирол (EPS) са описани и нормирани в БДС EN 13 499.

Интегрираните топлоизолационни системи се използват за топлинно изолиране на нови и стари сгради и се монтират от външната страна на стените. Тяхната област на приложение се простира и върху изложени на открито долни части на покривни конструкции (например изнесени балкони и др.). Вътрешните изолации, към които се причислява и топлинното изолиране на таваните на мазета и др. подземни помещения, не се обозначават като топлоизолационни системи.

При монтажа на системите да се внимава за следните моменти:
   - да се избягва образуването на топлинни мостове
   - да не се оставят неизолирани области и детайли (като плочи на балкони, трегери, конзоли,
     еркери, отвори на врати и прозорци и др.)
   - връзките на системата с други строителни конструкции да се извършва без дефекти и повреди  
     по цялото им протежение

Безпроблемното функциониране на топлоизолационните системи (ТИС) зависи изключително и основно от съобразеното с техническите и нормативни изисквания планиране на системата и правилното монтиране на всички нейни компоненти, описани в техническата документация.

Серификатите на системите, техните документи и издадените за тях гаранции губят своята валидност, ако някой от нейните компоненти бъде подменен с привидно подобен или същ продукт на друга топлоизолационна система, като освен това представлява и нарушение на закона и строителните норми.

Ако системата има контакт с почвата или подлежи на определено водно натоварване (събиране или стичане на вода, топене на сняг и др.) следва преди нейният монтаж, строителната конструкция да бъде хидроизолирана съгласно действащите норми. Топлоизолационните системи не поемат никакви хидроизолационни функции.

 

 

Свързани теми

Към Инфо зона

Свързани продукти

extra1-new.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC

Класическа топлоизолационна система изпълнена с топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) за ефектна външна топлоизолация на сгради.

  • Балкони и тераси
  • Фасади
  • Мазета и сутерени
  • Външни пространства